Impressie van TROM

Bestemmingsplan voor bouw van TROM en uitbreiding Marktpleinkerk

12 april 2023
Wonen

Op de plek in Stadscentrum Hoofddorp waar vroeger V&D en de Deining stonden, komt het gebouw TROM. Het nieuwe gebouw aan het Dik Tromplein bestaat straks uit 136 huurappartementen, winkels, horeca en een inpandige parkeergarage. In de garage komen in totaal 296 parkeerplaatsen, waarvan 190 openbaar. Tegelijk met TROM wordt de naastgelegen Marktpleinkerk uitgebreid. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 april ingestemd met het bestemmingsplan dat deze ontwikkelingen mogelijk maakt. Het plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad die hierover een besluit neemt.

Wethouder Jurgen Nobel: “Met de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen we nu concreet aan de slag met het bouwen van woningen, winkels en horeca in TROM en de uitbreiding van de Marktpleinkerk. TROM en de Marktpleinkerk sluiten mooi aan bij het centrum van Hoofddorp als levendig en bruisend stadscentrum. Een ontmoetingsplek waar iedereen fijn kan wonen, werken, ontspannen en winkelen."  

Bestemmingsplan

Om de bouw van TROM en de uitbreiding van de Marktpleinkerk mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog de gebouwen mogen zijn en dat winkels en horeca op de begane grond zijn toegestaan. Vorig jaar lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Iedereen kon toen reageren op het plan.

Reacties van inwoners en ondernemers hebben geleid tot een aanpassing in het bestemmingsplan: de mogelijkheid van de vestiging van een supermarkt op deze plek is nu uitgesloten. Verder is een bijlage die ontbrak bij het ontwerpplan alsnog toegevoegd. Ook heeft de gemeente zelf nog enkele verbeteringen aangebracht. Zo is het bouwvlak voor het TROM-gebouw verkleind, zijn er enkele regels toegevoegd en is er een nieuwe stikstofberekening gemaakt waarin rekening wordt gehouden met de bouwfase. 

Welke stappen volgen?  

Naar verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan in mei vast en treedt dit besluit ongeveer twee maanden later in werking. Tegen het bestemmingsplan kan nog beroep worden ingesteld. Als het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden, kunnen de omgevingsvergunningen voor de bouw worden verleend. Deze vergunningen zijn nodig om te kunnen starten met de bouw. 

Onttrekking aan de openbaarheid 

Voor de bouw is het nodig om een deel van het Dik Tromplein aan de openbaarheid te onttrekken. Dit betekent dat deze plek straks geen onderdeel meer is van de openbare ruimte. De totale oppervlakte is ongeveer 1.520 m2. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerpbesluit voor de onttrekking aan de openbaarheid vast te stellen en binnenkort zes weken ter inzage te leggen. Op dit ontwerpbesluit kan iedereen ook reageren.   

Kijk voor meer informatie over TROM en de Marktpleinkerk op de website van Stadscentrum Hoofddorp.externe-link-icoon

Impressie van TROM. Bron: Segesta Groep, Dok architecten.