'Artist Impression', een indruk van het toekomstige gebouw Sem. Bron: KondorWessels Projecten

Bestemmingsplan voor de bouw van Sem

12 april 2023
Wonen

Op het parkeerterrein tussen de Nieuweweg, de Kruisweg en het Raadhuisplein in Hoofddorp komt gebouw Sem. De plek staat ook wel bekend als het vroegere Apriscoterrein. In het nieuwe gebouw komen 280 appartementen. Bovenop Sem komt een daktuin en op de begane grond is ruimte voor winkels en horeca. Sem krijgt ook een parkeergarage met parkeerplekken voor bewoners en hun bezoekers. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 11 april ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor Sem. Het bestemmingsplan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw: 'Ik kan niet wachten om de eerste spade in de grond te zetten. Daarvoor moeten we nog even wachten, maar dan verrijst er een prachtig gebouw aan het Raadhuisplein. Met 280 woningen, waarvan de helft in het betaalbare segment. Op de begane grond is straks ruimte voor horeca en winkels. Daarmee wordt het centrum van Hoofddorp weer een stuk aantrekkelijker om te wonen, te werken en te ontspannen.'  

Bestemmingsplan  

Een nieuw bestemmingsplan voor het terrein tussen de Kruisweg en de Prins Hendriklaan is nodig om de bouw van Sem mogelijk te maken. In een bestemmingsplan staat bijvoorbeeld hoe hoog de gebouwen mogen zijn en dat winkels en horeca op de begane grond zijn toegestaan. De gemeente heeft eerst een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Iedereen heeft hierop kunnen reageren tijdens een inzageperiode. Vanaf 15 december 2022 heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de inzageperiode zijn er drie reacties binnengekomen op het ontwerpbestemmingsplan. Zulke reacties heten ‘zienswijzen'. De zienswijzen hebben niet voor aanpassingen in het bestemmingsplan gezorgd.   

Parkeerterrein  

Voordat de bouw start, moet er voorbereidend werk worden uitgevoerd. Een aantal maanden hiervoor, kan er niet meer geparkeerd worden op het vroegere Apriscoterrein. Parkeren kan dan op de andere bestaande openbare parkeerplaatsen in het stadscentrum. Tijdens de bouw van de verschillende ontwikkelingen in het centrum, zijn er tijdelijk minder parkeerplekken. Daarna is het aantal parkeerplekken in het centrum hetzelfde als nu. Dat komt omdat het verdwijnen van bepaalde parkeerplekken niet altijd gelijk loopt met de bouw van nieuwe parkeergarages. Lees ook de Q&A over parkerenexterne-link-icoon.  

Volgende stappen 

Naar verwachting beslist de gemeenteraad in mei over het bestemmingsplan. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, wordt kort daarna de vergunning om te bouwen verleend. Het bestemmingsplan en de vergunning worden samen ter inzage gelegd. Na de ter inzageligging treden het bestemmingsplan en de vergunning in werking. Het moment waarop dit gebeurt kan langer duren als beroep bij de Raad van State wordt ingediend.  

Meer informatie  

Meer informatie is te vinden op de webpagina van Semexterne-link-icoon. Zodra er meer informatie beschikbaar is over wanneer de bouw begint, komt dat ook op de webpagina te staan.

Artist Impression, een indruk van het toekomstige gebouw Sem. Bron: KondorWessels Projecten.