Parkeren in het Stadscentrum

Op deze pagina leest u meer informatie over parkeren in het stadscentrum.

Nieuwe parkeeraanpak

Door de komst van meer woningen in het centrum van Hoofddorp, is straks minder ruimte op straat om te parkeren. Daarom is er een nieuwe parkeeraanpak gemaakt, voor zowel auto’s als fietsen. Dit nieuwe beleid is op 1 februari vastgesteld door de gemeenteraad en zorgt ervoor dat iedereen de auto straks kwijt kan. Ook na de komst van alle nieuwe woningen. De gemeente kan nu aan de slag met de plannen voor het invoeren van het nieuwe beleid.  

Informatiebijeenkomst januari 2024

Op 15 januari organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers uit de buurt. Tijdens deze bijeenkomst op locatie Beukenhorst is de nieuwe parkeeraanpak gepresenteerd. Wethouder Jurgen Nobel was hierbij aanwezig. Bewoners en ondernemers kregen na de presentatie de gelegenheid om in gesprek te gaan en vragen te stellen over het nieuwe beleid. 

Wethouder Jurgen Nobel aan het woord tijdens parkeerbijeenkomst januari 2024

Afbeelding: Wethouder Jurgen Nobel aan het woord tijdens parkeerbijeenkomst januari

Parkeeronderzoeken

In juli 2023 hebben ongeveer 250 Hoofddorpers – bewoners en ondernemers – informatiebijeenkomsten bezocht over het toekomstige parkeren in het centrum van Hoofddorp. Tijdens deze bijeenkomsten presenteerde bureau Empaction twee parkeeronderzoeken. Naar autoparkeren en fietsparkeren in het centrum van Hoofddorp. Daarbij zijn de effecten daarvan en nog te maken keuzes besproken.  

Overzicht parkeerplaatsen

Er zijn op dit moment verschillende parkeergarages en parkeerplaatsen voor auto’s in Stadscentrum Hoofddorp. U vindt de parkeergarages en parkeerplaatsen aan de Kruisweg, de Wilhelminalaan, het Burgemeester van Stamplein en de Hoofdweg. Ook ligt er een parkeerterrein aan de Binnenweg.