Wethouder Jurgen Nobel in gesprek met de aanwezigen in C. aan het Raadhuisplein

Parkeren in Stadscentrum Hoofddorp: in gesprek met wethouder Jurgen Nobel

20 juli 2023
Stadscentrum Hoofddorp

De afgelopen weken hebben ongeveer 250 Hoofddorpers - bewoners en ondernemers - informatiebijeenkomsten bezocht over het toekomstige parkeren in het centrum van Hoofddorp. Ze konden hun zorgen uiten, voorstellen doen en vragen stellen aan wethouder Jurgen Nobel.

Wethouder Jurgen Nobel in gesprek met de aanwezigen in C. aan het Raadhuisplein

Wethouder Jurgen Nobel in gesprek met de aanwezigen in C. aan het Raadhuisplein op maandag 17 juli. De gemeente heeft op 10, 12 en 17 juli informatiebijeenkomsten georganiseerd in C. en in het tijdelijke gemeente kantoor aan de Taurusavenue.

We kunnen niet iedereen tevredenstellen

De wethouder wil weten wat er leeft. Hij kreeg veel waardevolle tips. Tegelijk vertelde hij ook dat hij niet met iedereen evenveel rekening kan houden. Mensen vroegen soms ook tegenstrijdige dingen, bijvoorbeeld om meer ruimte te maken voor winkelend publiek of juist voor bewoners. De wethouder legde uit dat hij soms niet allebei kan doen. Wethouder Jurgen Nobel: “Ik kan u zeggen: wat wij ook doen, ik kan niet iedereen tevreden stellen”.

Parkeren gaat veranderen

In Hoofddorp wordt volop gebouwd de komende jaren. Er komt minder ruimte om op straat te parkeren, omdat parkeerterreinen bebouwd worden. De gemeente denkt na over hoe en waar die vervangen kunnen worden. Want er zullen plaatsen bijkomen, maar hoeveel en waar dat is aan de gemeenteraad om te beslissen. Wel is duidelijk dat deze plaatsen in een parkeergarage komen. Dit komt omdat we meer ruimte voor groen en verblijven willen aanleggen bij de groei van het stadscentrum van Hoofddorp. Mogelijk wordt de loopafstand naar het winkelcentrum iets groter. Ook is duidelijk dat er iets moet gebeuren aan het parkeerregime (zoals de parkeervergunningen, blauwe zones, betaald parkeren, parkeertarieven) maar wat het per buurt gaat betekenen, is nog niet bekend.

Vervolg

Tot 1 oktober kunnen bewoners en ondernemers nog schriftelijk reageren via het online reactieformulier. Iedereen krijgt daar een antwoord op. Alle schriftelijke reacties worden ook meegegeven aan de gemeenteraad om te betrekken bij de afwegingen. Daarna wordt het rapport met het onderzoek naar parkeren en de adviezen voor mogelijke oplossingen met een schatting van de kosten voltooid. Het college van burgemeester en wethouders legt  het eindrapport en bijbehorend advies voor aan de gemeenteraad om daar een besluit over te nemen. Bewoners en ondernemers worden geïnformeerd over het collegebesluit en voorgenomen beleidskeuzes. De gemeenteraad neemt naar verwachting eind 2023 of begin 2024 een besluit over het voorstel.

Meer informatie en contact

Vanaf begin augustus kunt u op de webpagina over parkeren in het stadscentrum van Hoofddorp meer informatie vinden. Dat is informatie over het onderzoek naar de huidige parkeerplaatsen en mogelijke oplossingen (scenario’s) voor parkeren in de toekomst. Ook over de informatieavonden kunt u daar dan meer lezen.