Een Artist Impression geeft een indruk van het toekomstige gebouw Sem

Meer woningen in gebouw Sem in Hoofddorp

15 december 2022
Wonen

Op het tijdelijke parkeerterrein tussen de Nieuweweg, de Kruisweg en het Raadhuisplein in Hoofddorp komt gebouw Sem. Om Sem te kunnen bouwen, is er een nieuw ontwerpbestemmingsplan nodig. Dit ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 15 december 2022, samen met bijbehorende stukken, zes weken ter inzage.

Eind 2020 zou het ontwerpbestemmingsplan voor Sem al ter inzage gelegd worden. Dat is niet gebeurd, omdat het plan financieel niet haalbaar bleek. De afgelopen tijd is daarom door ontwikkelaars van Treehouse CV, Kraaijvangers Architects en de gemeente gewerkt aan een nieuw plan. De grootste verandering ten opzichte van 2020 is dat er 49 extra appartementen in Sem bij komen. 

Wonen, parkeren, winkelen en horeca in gebouw Sem 

Sem bestaat straks uit 280 appartementen. Dit worden 30 procent sociale huurwoningen, 20 procent middeldure woningen en 50 procent vrije sector woningen. Om zoveel appartementen op deze plek te kunnen bouwen, gaat Sem de hoogte in. Dat sluit aan bij de visie om Stadscentrum Hoofddorp meer stads te maken. Het middendeel van het gebouw wordt maximaal 43 meter hoog. De andere delen van Sem worden 13 en 25 meter hoog.

Ook komen er in het gebouw 213 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van de bewoners. Nieuwe bewoners kunnen straks midden in de stad genieten van groen: bovenop Sem komt een daktuin van 1700 m2. “Bovendien ligt Sem straks direct aan het Raadhuisplein, dé ontmoetingsplek van Stadscentrum Hoofddorp”, zegt woningbouwwethouder Jurgen Nobel. “Op de begane grond komt daarom 1360 m2 aan winkels en horeca. Zo wordt het Raadhuisplein een sfeervol en gezellig plein. Dat kan Hoofddorp goed gebruiken.”

'Artist Impression', een indruk van het toekomstige gebouw Sem. Bron: KondorWessels Projecten

Ter inzage 

Vanaf 15 december ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage. Tegelijkertijd liggen ook de ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage. Mensen die belang hebben bij dit besluit, kunnen in deze periode reageren. Zo’n reactie heet een zienswijze. Na de inzagetermijn wordt bekeken of de zienswijzen reden zijn om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad daarna voor om het bestemmingsplan met of zonder aanpassingen vast te stellen. Na het besluit van de gemeenteraad ligt het bestemmingsplan nog eens zes weken ter inzage. Lees meer over deze procedures en waarom deze nodig zijn, op de pagina van Officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon.

Daarnaast ligt er ook een ontwerpbesluit tot onttrekking aan de openbaarheid ter inzage. Op dit moment is het terrein namelijk een openbare gelegenheid. Dat is het niet meer als Sem in ontwikkeling gaat. Daarom is dit formele besluit nodig. Ook hierbij kunnen mensen die belang hebben bij het besluit reageren via een zienswijze. Lees meer over deze procedure op de pagina van Officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon externe-link-icoon.

Treehouse CV ontwikkelt Sem

De plek waar Sem komt, is in eigendom van de ontwikkelaar Treehouse CV. Het is dus niet van de gemeente. De gemeente heeft het terrein jarenlang gehuurd om er een tijdelijk parkeerterrein voor zo'n 250 auto's te kunnen maken. Als de bouw van Sem begint, kan hier niet meer geparkeerd worden. Dat is waarschijnlijk vanaf eind 2023 of begin 2024, afhankelijk van de doorlooptijd van de procedures en de uitvoeringsplanning van de ontwikkelaar. Bezoekers van het stadscentrum kunnen parkeren in de bestaande parkeergarages of op het parkeerterrein aan de Binnenweg of aan de Burgemeester van Willigenlaan. Lees meer over parkeren in Stadscentrum Hoofddorp op de pagina met veelgestelde vragen over parkeren.externe-link-icoon

Inschrijven voor een woning gaat via de ontwikkelaar, de gemeente verkoopt of verhuurt zelf geen woningen. Houd hiervoor de website van de ontwikkelaar in de gaten: www.semhoofddorp.nlexterne-link-icoon.

Klik op deze link voor meer informatie over Stadscentrum Hoofddorpexterne-link-icoon.

Een Artist Impression geeft een indruk van het toekomstige gebouw Sem. Bron: KondorWessels Projecten