Gebiedsontwikkeling

In de gemeente Haarlemmermeer worden veel gebieden opgeknapt. Om er ruimte voor woningen, scholen, bedrijven en natuur te maken. Of om verkeersknooppunten te verbeteren. Dat heet 'gebiedsontwikkeling'. Hier vindt u de plekken waar de gemeente met gebiedsontwikkeling bezig is.

Badhoevedorp

Doordat de A9 niet meer door Badhoevedorp loopt maar eromheen, is er plaats voor nieuwe woningen, parken, sportvelden en groen. De komende jaren werkt gemeente Haarlemmermeer daarom flink aan het dorp. De nieuwe wandel- en fietsroute Het Lint neemt de plaats in van de oude A9. En er komt een nieuw centrum. Kijk voor meer informatie bij Badhoevedorp.

Hoofddorp

Stadscentrum

De gemeente bouwt samen met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars aan een levendig en bereikbaar stadscentrum. Waar je goed kunt wonen, werken, winkelen en ontspannen. In totaal komen hier ongeveer 5.000 nieuwe appartementen. Kijk voor meer informatie bij Stadscentrum Hoofddorp.

Spoorzone 

De gemeente heeft een visie opgesteld voor het Stationsgebied van Hoofddorp. Dit gebied heet nu Spoorzone Hoofddorp. Hierin krijgt het gebied een stads karakter en komt er buitenruimte met groen en water. Ook is er ruimte voor ongeveer 10.000 woningen en 11.000 arbeidsplaatsen. Zo wordt de Spoorzone een mooie plek om te wonen, werken, leren of ontspannen. Allemaal goed bereikbaar. Bezoek Haarlemmermeer van morgen voor meer informatie over Spoorzone Hoofddorp.

Zuid

In het zuiden van Hoofddorp wordt gebouwd aan diverse nieuwe woonwijken en voorzieningen. Dat zijn de gebieden De Parken en Zuidrand. De wijken hebben elk een herkenbare eigen stijl. In Tudorpark komen 1.200 woningen, in Nassaupark maximaal 300 woningen en er zijn plannen voor Rooseveltpark.

Lincolnpark is een wijk waar mensen bewust voor kiezen. In een groene en waterrijke omgeving, middenin de Randstad. In Lincolnpark delen bewoners bepaalde voorzieningen. En dankzij duurzame materialen en slimme oplossingen voor water en energie is de wijk klaar voor de toekomst. Er komen ongeveer 1600 woningen, zorgwoningen, kleine bedrijven, 2 scholen, een sporthal en buurtwinkels. Ook kunnen groepen particulieren samen woningen bouwen. Kijk voor meer informatie bij Lincolnpark.

In de Zuidrand staan straks ook nog eens zo'n 1.000 woningen (een deel is al opgeleverd). En er is meer: zoals het Sportcomplex Koning Willem-Alexander en het Haarlemmermeer Lyceum. Meer informatie over de ontwikkelingen vindt u bij Hoofddorp-Zuid.

Ringdijk en Ringvaart

Gemeente Haarlemmermeer heeft een visie opgesteld voor de Ringdijk en Ringvaart. De uitvoering van de visie loopt. Het doel is het gebied aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-)veiliger maken. Lees meer over de plannen voor de Ringdijk en Ringvaart.

Schiphol stationsgebied

Het trein- en busstation op luchthaven Schiphol en het winkelcentrum Schiphol Plaza worden verbeterd. Hierdoor kunnen meer mensen met het openbaar vervoer doorreizen, blijft het veilig en wordt het overzichtelijker. 

De bouw start in augustus 2022 en wordt uitgevoerd door BAM. Tijdens de bouw kunt u de luchthaven gewoon bereiken en overstappen van en naar trein of bus. In 2025 is het meeste werk gedaan. Kijk voor meer informatie bij Stationsgebied van Schipholexterne-link-icoon

Het project Stationsgebied Schiphol bestaat uit  de volgende deelprojecten: 

  • Voorbereidende Werkzaamheden Aankomstpassage.
  • Busstation.
  • Treinperrons. 

Samenwerkende partijen:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Gemeente Haarlemmermeer.
  • Vervoerregio Amsterdam.
  • NS.
  • ProRail.
  • Schiphol.