Gemeentegrond kopen

Wilt u gemeentegrond gebruiken om uw tuin uit te breiden? Dat kan alleen als u gemeentegrond koopt. Hieronder leest u precies wanneer en hoe u gemeentegrond kunt kopen.

Kan ik gemeentegrond kopen?

U kunt gemeentegrond kopen als:

In welke situaties wordt gemeentegrond niet verkocht?

Gemeentelijke taken en belangen

Gemeentegrond kunt u niet altijd kopen. De gemeente heeft de grond zelf namelijk vaak nodig voor gemeentelijke taken of belangen. In veel gevallen moet de gemeente bewoners die gemeentegrond willen kopen dus teleurstellen.

Voorbeelden

U kunt gemeentegrond bijvoorbeeld niet kopen als:

 • Er in de grond kabels en leidingen aanwezig zijn.
 • De grond onderdeel is van de inrichting van een straat of wijk.
 • De grond openbaar groen is langs hoofdwegen, fiets- en wandelroutes.
 • De grond onderdeel is van het groen in parken, speel- en recreatieterreinen.
 • De grond belangrijk is als leefgebied voor dieren.
 • De grond onverhard moet blijven om wateroverlast te voorkomen en te zorgen voor verkoeling (klimaatadaptatie).
 • Het grond is waarmee de gemeente in de toekomst mogelijk nog plannen heeft.
 • Door de verkoop een belemmering ontstaat voor de verkeersveiligheid of sociale veiligheid.
 • Door de verkoop een belemmering ontstaat voor het onderhoud van het openbaar groen.
 • De buitenruimte rommelig of versnipperd raakt door de verkoop.
 • Dit zijn voorbeelden. Er kunnen nog andere redenen zijn waarom u gemeentegrond niet kunt kopen.

Waarvoor kan ik de grond gebruiken?

Geschikt voor een tuin

Als u een stuk gemeentegrond heeft gekocht, mag u de grond inrichten en gebruiken als (sier)tuin.

Bouw en vergunningen

Bent u van plan om op de grond die u koopt te bouwen? Bijvoorbeeld om een schuurtje te maken, een erfafscheiding te plaatsen of een uitrit aan te leggen? Dan heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Let op: het kopen van gemeentegrond betekent niet dat u ook een vergunning krijgt. Informeer daarom op tijd naar de mogelijkheden.

Hoeveel kost het om gemeentegrond te kopen?

Verkoopprijs

Voor het bepalen van de verkoopprijs voor tuinuitbreidingen gebruikt de gemeente de laatste WOZ-waarde van uw woning. Deze waarde vindt u op WOZ-waardeloket.

Als het perceel kleiner is dan 100 vierkante meter

De verkoopprijs per vierkante meter is 0,05% x WOZ-waarde, met een maximum van € 250 per vierkante meter. Het is niet mogelijk om van deze grondprijs af te wijken.

Rekenvoorbeeld: uw WOZ-waarde is € 200.000. De grondprijs is dan 0,05% x € 200.000 = € 100 per vierkante meter.

Als het perceel groter is dan 100 vierkante meter

De grond wordt getaxeerd. U kiest dan zelf een onafhankelijke taxateur uit en betaalt zelf de taxatiekosten.

Kosten koper

Als u grond koopt, brengt dit kosten met zich mee. Deze kosten moet u als koper betalen. Het zijn onder andere notariskosten, overdrachtsbelasting en kadasterkosten. Lees hieronder meer over deze kosten. 

Notariskosten

U mag als koper zelf een notaris kiezen. De notariskosten zijn variabel en kunnen per notariskantoor verschillen. Houd rekening met een tarief tussen de € 500 en € 1.000, exclusief 21% btw voor het opstellen van de leveringsakte. Voor de exacte tarieven van de notaris neemt u contact op met uw gekozen notaris.

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting is 10,4% van de verkoopprijs.

Kadasterkosten

Bij het kopen van grond worden er kadasterkosten gemaakt. Het Kadaster meet bijvoorbeeld de grond in en zet uw grond en leveringsakte in hun register. Verder betaalt u kadasterkosten voor het vormen van een nieuw perceel. Uw perceel grond krijgt namelijk een eigen kadasternummer. Bekijk de actuele tarieven bij het Kadasterexterne-link-icoon of informeer er telefonisch naar via 088 183 22 00.

Hoe koop ik gemeentegrond?

Aankoopverzoek

Om gemeentegrond te kopen dient u eerst een aankoopverzoek in. Gebruik daarvoor de knop 'Doe een aankoopverzoek'.

Woonblok: doe allemaal mee

Woont u in een woonblok met meerdere aaneengesloten woningen? Vraag uw buren dan om ook een aankoopverzoek in te dienen. In een woonblok met geschakelde woningen kunt u namelijk alleen gemeentegrond kopen als alle eigenaren van het woonblok meedoen. Alleen dan ontstaat er namelijk een nieuwe, doorlopende en rechte eigendomsgrens. Rommelig en versnipperd restgroen wordt zo voorkomen.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Na ontvangst van uw aanvraag

 1. U krijgt automatisch een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag.
 2. Uw aankoopverzoek wordt geregistreerd.
 3. Na een beoordelingstermijn van minimaal 12 maanden hoort u of u de gemeentegrond kunt kopen.
  Let op: u kunt niks doen om de beoordeling van uw aankoopverzoek te versnellen. Het beoordelen duurt zo lang, omdat veel mensen gemeentegrond willen kopen. En omdat er maar een beperkt aantal medewerkers is om de aanvragen te behandelen.
 4. a. Als u de grond kunt kopen, krijgt u van Grondzaken een e-mail met een grondaanbieding en verkooptekening. Daarin staat de grondprijs en het aantal vierkante meters dat u kunt kopen.
  b. Als u de grond niet kunt kopen, dan ontvangt u van ons een afwijsbrief met de reden.

Na akkoord grondaanbieding

Als u akkoord gaat met de grondaanbieding krijgt u een koopovereenkomst met 3 bijlagen:

 1. I. De Algemene Verkoopvoorwaarden onroerende zaken gemeente Haarlemmermeer.
  II. Een uitgiftetekening waarop het perceel staat dat u koopt.
  III. Een Klic-melding waarop u ziet welke kabels en leidingen in de grond zitten.
 2. Als de koopprijs € 25.000 of meer is, krijgt u van de gemeente een factuur voor de betaling van een waarborgsom. De waarborgsom is 10% van de verkoopprijs en wordt uiteindelijk verrekend met de verkoopprijs.
 3. Als u de grond koopt, dan stuurt u de koopovereenkomst binnen 2 weken ondertekend terug naar de gemeente. En u betaalt de factuur voor de waarborgsom, als die er is.
 4. De gemeente tekent de overeenkomst en stuurt een kopie naar de notaris die u gekozen heeft. De notaris zorgt voor de eigendomsoverdracht (levering).
 5. U krijgt de grond in de staat waarin deze zich bevindt op het moment van aankoop.

Kan ik gemeentegrond huren?

Gemeentegrond huren is helaas niet mogelijk. Ook kunt u voor gemeentegrond geen bruikleenovereenkomst sluiten.

Wat gebeurt er als ik gemeentegrond gebruik zonder toestemming?

Kopen voor gebruik

Soms gebruiken bewoners gemeentegrond als hun eigen tuin, zonder dat ze die grond hebben gekocht. Soms mag dat, omdat de gemeente daarvoor vroeger toestemming heeft gegeven. Maar tegenwoordig doet de gemeente dat niet meer. U moet de gemeentegrond dus altijd kopen als u de grond als tuin wilt gebruiken.

Gevolgen van gebruik zonder toestemming

Als u zonder toestemming gemeentegrond gebruikt, krijgt u te maken met:

 • Ontruiming van de gemeentegrond. U moet de grond dan weer terugbrengen in de originele staat.
 • Een handhavingsprocedure of juridische (civiele) procedure tegen u, als u de grond niet ontruimt. U kunt dan bijvoorbeeld een dwangsom opgelegd krijgen.

Moet ik gemeentegrond kopen voor een buurttuintje?

Als gemeentegrond niet aan uw tuin grenst, kunt u er een buurttuin van maken. U vraagt hiervoor dan samen met uw buren toestemming aan de gemeente. Lees hoe een buurttuin aanvragen werkt.

Heeft u klachten over het onderhoud van gemeentegroen? Meld het bij de gemeente.