Zelf een huis bouwen

Wilt u zelf bepalen hoe u woont? En nauw betrokken zijn bij ontwerp en bouw van uw woning? In Haarlemmermeer zijn kavels te koop om uw eigen huis op te bouwen. Bekijk waar dit kan.

Hoofddorp

Lincolnpark

In Lincolnparkexterne-link-icoon komen woningen voor verschillende doelgroepen. Het wordt een wijk waar verschillende typen woningen worden gebouwd, voor jong en oud, alleenstaand en gezin. Toekomstige bewoners kunnen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) samen woningbouwprojecten  starten.