Woning splitsen

Wilt u uw woning opsplitsen in verschillende zelfstandige woningen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Waar controleer ik welke vergunning ik nodig heb voor het splitsen van een woning?

Wat valt onder het splitsen van een woning?

Bij het splitsen van een woning maakt u 2 of meer woningen van 1 woning. Het gaat dan om zelfstandige woningen. Deze hebben bijvoorbeeld een eigen huisnummer, een eigen keuken en een eigen badkamer. Het verhuren van 1 of 2 slaapkamers valt niet onder het splitsen van een woning. Kijk voor informatie over kamerverhuur op de pagina Bed & Breakfast

Stappenplan om te controleren of een vergunning nodig is

 1. Vul de vergunningscheck in op het Omgevingsloketexterne-link-icoon
 2. U weet nu voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning nodig heeft. 

Een aanvraag kunt u doen via het Omgevingsloket. Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor meerdere activiteiten? Deze activiteiten kunt u tegelijkertijd aanvragen via het Omgevingsloket.

Waar toetst de gemeente uw aanvraag in ieder geval op?

De gemeente beoordeelt per aanvraag of de vergunning wel of niet verleend wordt. Dat hangt van veel dingen af. U moet in ieder geval voldoen aan deze voorwaarden:

 • De woning die gesplitst wordt heeft minimaal 120 vierkante meter gebruiksoppervlak.  
 • Er wordt gesplitst in maximaal 3 woningen. 
 • De woning ligt binnen de bebouwde kom. 
 • Na de splitsing voldoet elke zelfstandige woning tenminste aan de (ver)bouweisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 • Na splitsing voldoet iedere woning aan de minimum oppervlakte volgens de nieuwbouweisen in het Bouwbesluit. 
 • U moet genoeg parkeerplaatsen maken op uw eigen terrein. Kan dat niet? Dan moeten er genoeg parkeerplekken beschikbaar zijn in de buurt. U moet dit aantonen met een parkeeronderzoek. Hiermee wordt het aantal pareerplekken en de bezetting daarvan uitgezocht door u. Uw onderzoek wordt door de gemeente getoetst aan het parkeerbeleid, zoals genoemd in de regels van het omgevingsplan, onderdeel Parapluplan parkeerregelsexterne-link-icoon.
 • Het verkeer krijgt geen last van de toename in autogebruik dat ontstaat door de splitsing. 
 • De openbare ruimte is geschikt voor de extra woning(en). 
 • De woning ligt niet in LIB 3 gebied. Dat is een gebied rondom Schiphol waar niet gebouwd mag worden. U controleert dit in het Omgevingsloketexterne-link-icoon.  
 • Het gaat niet om een bedrijfswoning. 
 • Er blijven na de splitsing genoeg verschillende soorten woningen over in het gebied (denk aan rijtjeshuizen, appartementen en vrijstaande woningen). Zo blijven er woningen beschikbaar voor elke doelgroep.
 • De woon- en leefkwaliteit van buurtbewoners verandert niet door het splitsen van de woning. Er ontstaat bijvoorbeeld geen overlast. 

Let u ook op de regels voor opkoopbescherming.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van de vragenlijst?

Tijdens de vergunningscheckexterne-link-icoon moet u verschillende vragen beantwoorden. 
Bent u de vergunningscheck aan het invullen, maar komt u er niet uit?  Misschien helpt deze video met uitleg over het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Of de informatie over Het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.  

Wat doe ik na de vergunningscheck?

Begeleiding bij een initiatief

Na het invullen van de vergunningscheck weet u of u een vergunning moet aanvragen. Of uw plannen moet melden bij de gemeente. Heeft u een vergunning nodig? Soms is het beter om eerst uw plannen te laten bekijken door de gemeente. De gemeente kijkt dan of de aanvraag voor een vergunning zin heeft. Volg de wegwijzer begeleiding bij een initiatief om te zien waar u met uw plan terecht kan.

Andere regels

Het kan zijn dat u voor meerdere activiteiten een aanvraag moet doen. Kijk voor meer informatie op de omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen.

Hoe vraag ik een vergunning aan voor het splitsen van een woning?

Een aanvraag voor een vergunning doet u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig. 

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Uw aanvraag is compleet wanneer u de verplichte bijlagen meestuurt.

De vergunningscheck van het Omgevingsloketexterne-link-icoon geeft behalve de uitkomst ook een overzicht van welke bijlagen u moet meesturen met de aanvraag. Bij het indienen van de aanvraag of melding in het Omgevingsloket komen de indieningsvereisten naar voren.

Wat kost een aanvraag?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning, conceptaanvraag of initiatief kost geld. Per aanvraag kunnen de kosten verschillen. Dit is afhankelijk van uw bouwkosten en welke activiteiten u bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning doet. Voor alle mogelijk geldende tarieven kijkt u in Hoofdstuk 2 van de Tarieven legesverordening 2024externe-link-icoon.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen. 

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen of u opdracht geven het bouwwerk af te breken. Ook kan de gemeente u opleggen om te stoppen met het gebruiken van een gebouw.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.

Gaat het om een bedrijfsmatige aanvraag? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200

Bent u van een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het omgevingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via  ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.