Woning splitsen

Wilt u uw woning opsplitsen in verschillende zelfstandige woningen? Dan heeft u bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen kan het splitsen van een woning zonder vergunning. Op deze pagina controleert u of u een vergunning nodig heeft. En u leest hoe u deze aanvraagt.

Waar controleer ik of ik een vergunning nodig heb voor het splitsen van een woning?

In het bestemmingsplan leest u hoeveel woningen zijn toegestaan op een adres. Meestal is dat er maar 1. U controleert dit op ruimtelijkeplannen.nl. Staat in het bestemmingsplan dat meerdere woningen zijn toegestaan? Dan hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen voor het soort gebruik van het gebouw. Wilt u meer woningen maken dan toegestaan in het bestemmingsplan? Dan heeft u wel een vergunning nodig. 

Soms is er naast de omgevingsvergunning voor het splitsen nog een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het (ver)bouwen of om te controleren of de brandveiligheid goed is. Welke andere vergunningen u nodig heeft controleert u via het Omgevingsloket

Komt u er zelf niet uit? De gemeente kan het bestemmingsplan ook voor u controleren. Dit kost u niets. Stuur daarvoor een mail naar info@haarlemmermeer.nl.  

Wat valt onder het splitsen van een woning?

Bij het splitsen van een woning maak je 2 of meer woningen van 1 woning. Het gaat dan om zelfstandige woningen. Deze hebben bijvoorbeeld een eigen huisnummer, een eigen keuken en een eigen badkamer. Het verhuren van 1 of 2 slaapkamers valt niet onder het splitsen van een woning. Kijk voor informatie over kamerverhuur op de pagina Bed & Breakfast

Wat doe ik na de vergunningscheck?

Heeft u een vergunning nodig? De gemeente beoordeelt per aanvraag of de vergunning wel of niet verleend wordt. Dat hangt van veel dingen af. U moet in ieder geval voldoen aan deze voorwaarden:

 • De woning die gesplitst wordt heeft minimaal 120 vierkante meter gebruiksoppervlak.  

 • Er wordt gesplitst in maximaal 2 woningen. 

 • De woning ligt binnen de bebouwde kom. 

 • Na de splitsing voldoet elke zelfstandige woning aan de eisen voor nieuwbouwwoningen in het Bouwbesluit. 

 • Woningen groter dan 50 m2 beschikken over een eigen buitenruimte zoals een tuin, dakterras of balkon. 

 • Elke zelfstandige woning groter dan 50 m2 heeft een eigen (fietsen)berging. Deze berging moet per woning ten minste 5 m2 groot zijn, minimaal 2,3 meter hoog en in ieder geval 1,8 meter breed.    

 • U moet genoeg. parkeerplaatsen maken op uw eigen terrein. Kan dat niet? Dan moeten er genoeg parkeerplekken beschikbaar zijn in de buurt. Dit wordt door de gemeente getoetst. Dit heet een toets aan de parkeernorm.

 • Het verkeer krijgt geen last van de toename in autogebruik dat ontstaat door de splitsing. 

 • De openbare ruimte is geschikt voor de extra woning. 

 • De woning ligt niet in LIB 3 gebied. Dat is een gebied rondom Schiphol waar niet gebouwd mag worden. U controleert dit op ruimtelijkeplannen.nl.  

 • Het gaat niet om een bedrijfswoning. 

 • Er blijven na de splitsing genoeg verschillende soorten woningen over in het gebied (denk aan rijtjeshuizen, appartementen en vrijstaande woningen). Zo blijven er woningen beschikbaar voor elke doelgroep. De gemeente controleert dit. 

 • De woonkwaliteit en kwaliteit van leven van buurtbewoners verandert niet door het splitsen van de woning. Er ontstaat bijvoorbeeld geen overlast. 

 • Bij goedkope en middeldure woningen gelden ook regels voor wie er komt te wonen. Bekijk hiervoor de pagina opkoopbescherming. Hier leest u ook of u uw woning mag verhuren. Is de WOZ-waarde of het aankoopbedrag van uw woning hoger dan €504.000? Dan geldt de opkoopbescherming niet. Voor het splitsen van de woning is ook in dat geval een omgevingsvergunning nodig. Is de WOZ-waarde lager? Dan kunt u soms wel een vergunning aanvragen voor het splitsen van uw woning. Maar u moet dan achteraf 1 deel van de woning verkopen. U moet zelf in het andere deel gaan wonen. 

Kan ik mijn plan eerst laten beoordelen door de gemeente?

Ja, dat kan. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Volg de wegwijzer begeleiding bij een initiatief. U ziet dan precies waar u met uw plan terecht kunt.

Hoe vraag ik een vergunning aan voor het splitsen van een woning?

Een aanvraag voor een vergunning doet u via het Omgevingsloket. U kiest dan voor de optie ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.  

Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig. 

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Voor het aanvragen van een vergunning voor het splitsen van een woning heeft u documenten nodig. Controleer met onderstaande controlelijst of uw aanvraag compleet is. 

Aanvraagformulier 

Tekeningen 

 • Een tekening van de situatie van het stuk grond waarop gebouwd wordt. Deze moet op schaal getekend worden (1:500 of groter). Op de tekening moet in ieder geval staan: 

 1. De afmetingen van het stuk grond waarop gebouwd wordt (perceel). 

 2. De oppervlakte van de gebouwen op het stuk grond voor en na de verbouwing. 

 3. Hoe het bouwwerk ligt ten opzichte van de weg en de grenzen van het stuk grond. 

 4. Waar de ingang en uitgang van het terrein zijn (ontsluiting van het terrein).

 5. Een plattegrond (schaal 1:100) van het gebouw voor en na de splitsing. 

 6. Een tekening van de gevel(s) van het gebouw (schaal 1:100) voor en na de verbouwing (als u gaat verbouwen) 

 7. Een tekening (schaal 1:100) van de doorsnede van het gebouw (langsdoorsnede) voor en na de verbouwing. Laat dus zien hoe het gebouw eruitziet als je deze doormidden zou snijden. 

Maten op de tekeningen 

Vermeld de precieze maten (in millimeters) van: 

 1. Plattegronden (volledig). 

 2. Langsdoorsnede (volledig). 

 3. Goothoogte en bouwhoogte van de situatie voor en na de splitsing. Dit moet gemeten zijn vanaf het terrein dat direct om het gebouw ligt. Bijvoorbeeld de tuin of de weg.  

 4. Hellingshoeken en dakvlakken (als dat van toepassing is). Een dakvlak is het gehele stuk dak waarop gebouwd gaat worden, dit kan meer zijn dan een gebouw. Soms hoeft u geen hellingshoeken en dakvlakken te (laten) tekenen, bijvoorbeeld als het gaat om een plat dak.  

De volgende gegevens heeft u alleen nodig als u gaat (ver)bouwen. En als het bouwwerk hoger is dan 5 meter en dat getoetst wordt aan de bouwtechnische regels: 

 1. Vloerafscheidingen. 

 2. Breedte, lengte en vrije hoogte van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten. Laat ook zien waar de verblijfsgebieden en verblijfsruimten zich bevinden door arceringen te gebruiken. 

 3. Breedte- en de op- en aantreden van nieuwe trappen. 

 4. De hoogte van de eerste verdiepingsvloer, gemeten vanaf het terrein dat direct om het bouwwerk ligt. 

Constructie van het gebouw  

Deze punten zijn bedoeld voor een aannemer, leverancier, constructeur of architect. Komt u er niet uit? Neem dan contact met hen op. 

 1. Een berekening van de nieuwe constructie en een controleberekening van de bestaande constructie inclusief stabiliteit (volgens de Eurocodes uit het Bouwbesluit 2012).  

Berekeningen moeten de volgende gegevens bevatten: 

 • Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de constructeur. 

 • Inhoudsopgave. 

 • Inleiding met een werkomschrijving. 

 • Datum en het versienummer. 

 • Ondertekening. 

 • Tekeningen op schaal van de oude en de nieuwe constructie. 

De gemeente doet soms sonderingsonderzoek. Dit zijn boringen in de grond om te kijken hoe deze is opgebouwd. De resultaten van deze onderzoeken heeft de gemeente nodig om te kunnen controleren of de fundering goed is. Zijn er geen onderzoeken gedaan door de gemeente binnen 30 meter van uw gebouw? Dan moet u zelf een grondonderzoek laten doen. Hieruit moet blijken hoe de grond is opgebouwd (de draagkracht).  

Soms is het niet nodig dat er een grondonderzoek wordt gedaan. Bijvoorbeeld als u een dakopbouw plaatst maar een ander gedeelte van het gebouw sloopt. Er wordt dan gekeken naar de totale belasting in de oude en nieuwe situatie. Dit heet het gelijkwaardigheidsprincipe.  

Let op! Maakt u een trapgat in of bij een bestaand plat dak? Dan moet u ook de berekeningen van een opvangconstructie indienen. Breekt u een (deel van een) muur of plafond door in het gebouw? Houd dan ook rekening met de constructie van lagere verdiepingen. Breek bijvoorbeeld nooit zomaar een draagmuur door. 

Overige zaken 

 • Foto's van de bestaande situatie, met daarop ook de gebouwen die direct om uw gebouw liggen. 

 • Vermeld het materiaalgebruik en kleurgebruik. 

 • Heeft u een woning aan de Ringdijk en heeft u erfpacht? Dan heeft u ook een verklaring van het Hoogheemraadschap Rijnland nodig. Hierin wordt akkoord gegeven voor uw nieuw te bouwen bouwwerk. 

 • Soms is een burenakkoord nodig. Wanneer u dit nodig heeft, leest u op de pagina omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen. 

 • De volgende gegevens heeft u alleen nodig bij een bijbehorend bouwwerk dat hoger is dan 5 meter en dat getoetst wordt aan de bouwtechnische regels. 

 • Vermeld hoe brandwerend het gebouw is. Noem de weerstanden tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) 

 • Vermeld hoe het gebouw geïsoleerd is. Noem hierbij de warmteweerstanden (RC-waarden) van de buitenste scheidingsconstructies (alle lagen van het dak en de wanden). 

 • Vermeld hoe het gebouw geventileerd wordt. Noem de ventilatievoorzieningen en het vermogen van de ventilatie. 

 • Vermeld hoeveel daglicht er in het gebouw binnenkomt. Dit noemen we de daglichtberekening. 

Wat kost een aanvraag?

Het aanvragen van een vergunning kost geld. De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of het indienen van een initiatief kunnen verschillen. Voor alle kosten bekijkt u de tarieventabel van leges voor omgevingsvergunningen in Haarlemmermeer.  

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen. 

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen of u opdracht geven het bouwwerk af te breken. 

Waar kan ik terecht met vragen?

Wilt u nog iets weten? Bijvoorbeeld over het aanvragen van een vergunning? Of over het doen van een conceptaanvraag? Bel dan met team vergunningen via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl.  

Gaat het om een bedrijfspand? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200

Bent u een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het bestemmingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852