Mantelzorgwoning

Wilt u een mantelzorgwoning plaatsen? Of een bestaand gebouw gebruiken als mantelzorgwoning? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van de mantelzorger of de verzorgde.  De woning is bedoeld voor de mantelzorger of de verzorgde. Dit is bijvoorbeeld een vriend of familielid.

Onder zorg valt bijvoorbeeld zorg bij ziekte, beschermd wonen en jeugdopvang. In een mantelzorgwoning wonen maximaal 2 personen, waarvan 1 de mantelzorger of verzorgde is. 

Op de website van de Rijksoverheid leest u welke regels er gelden voor de bouw van een mantelzorgwoningexterne-link-icoon.

Waar controleer ik of ik een vergunning nodig heb voor een mantelzorgwoning?

  1. Vul de vergunningscheck in op het Omgevingsloketexterne-link-icoon.  
  2. U weet nu of u een omgevingsvergunning nodig heeft en voor welke activiteiten.  
  3. Blijkt uit de vergunningscheck dat een omgevingsvergunning nodig is voor de bouwactiviteit - omgevingsplan? Doe dan ook nog de vergunningscheck van de gemeenteexterne-link-icoon. Het kan namelijk zijn dat uw bouwwerk in onze gemeente toch vergunningsvrij is voor de bouwactiviteit - omgevingsplan. De gemeente heeft meer bouwwerken aangewezen die vergunningsvrij zijn dan in het Omgevingsloket staan.  

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor een activiteit of moet u een melding doen? Dan kun u deze aanvraag of melding doen via het Omgevingsloket. Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor meerdere activiteiten? Deze activiteiten kunt u tegelijkertijd aanvragen via het Omgevingsloket.  

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van de vergunningcheck?

Heeft u de vergunningscheck ingevuld maar komt u er niet uit? Misschien helpen deze vragen en antwoorden over bijbehorend gebouw (mantelzorgwoning). 

Ook op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon is meer informatie te vinden over mantelzorgwoningen.

Wat doe ik na de vergunningscheck?

Begeleiding bij een initiatief

Na het invullen van de vergunningscheck weet u of u een vergunning moet aanvragen. Of uw plannen moet melden bij de gemeente. Heeft u een vergunning nodig? Soms is het beter om eerst uw plannen te laten bekijken door de gemeente. De gemeente kijkt dan of de aanvraag voor een vergunning zin heeft. Volg de wegwijzer begeleiding bij een initiatief om te zien waar u met uw plan terecht kan.

Andere regels

Het kan zijn dat u voor meerdere activiteiten een aanvraag moet doen. Kijk voor meer informatie op de omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Een aanvraag voor een vergunning doet u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig. 

Krijg ik een extra huisnummer voor mijn mantelzorgwoning?

De gemeente maakt een huisnummer aan als de mantelzorgwoning zelfstandig is te gebruiken als woonruimte. En als de mantelzorgwoning van binnen en van buiten op slot kan. Is er geen sprake van een zelfstandig woonruimte (heet ook wel verblijfsobject)? Dan kan de gemeente geen adres en huisnummer aanmaken. U krijgt alleen een huisnummer als er een bewijs is dat u de mantelzorgwoning mag gebruiken.

De mantelzorgwoning is vergunningsvrij 

U vraagt een bewijs aan dat uw mantelzorgwoning vergunningsvrij is. Dit doet u door de ingevulde vragenlijst (vergunningscheck) te downloaden. Deze mailt u samen met uw verklaring voor noodzaak van mantelzorg naar bag@haarlemmermeer.nl.

Vergunning nodig voor de mantelzorgwoning 

U kunt bij uw aanvraag aangeven dat u een extra huisnummer wilt. Als de gemeente de vergunning aan u geeft, dan krijgt de BAG hiervan een kopie. U hoeft dan geen nieuwe bewijsstukken meer aan te leveren. U kunt hen dan vragen het huisnummer aan u te sturen door te mailen naar bag@haarlemmermeer.nl.

Mag de mantelzorgwoning blijven staan na afloop van de mantelzorg?

Als de mantelzorg is afgelopen mag u het bouwwerk niet meer als mantelzorgwoning gebruiken. Dit betekent dat u bijvoorbeeld de keuken en badkamer moet verwijderen. Heeft u een bouwwerk geplaatst om als mantelzorgwoning te gebruiken? Dan controleert u of het bouwwerk nog voldoet aan de regels van vergunningsvrij bouwen. Soms moet u het bouwwerk verwijderen.

Heeft u de mantelzorgwoning met een vergunning geplaatst? In uw vergunning staat of u het gebouw moet verwijderen als de mantelzorg is afgelopen.

Wat kost een vergunningsaanvraag of een melding?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning, conceptaanvraag of initiatief kost geld. Per aanvraag kunnen de kosten verschillen. Dit is afhankelijk van uw bouwkosten en welke activiteiten u bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning doet. Voor alle mogelijk geldende tarieven kijkt u in Hoofdstuk 2 van de Tarieven legesverordening 2024externe-link-icoon.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen. 

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen of u opdracht geven het bouwwerk af te breken. Ook kan de gemeente u opleggen om te stoppen met het gebruiken van een gebouw.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.

Gaat het om een bedrijfsmatige aanvraag? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200

Bent u van een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het omgevingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via  ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.