Opkoopbescherming

In heel Haarlemmermeer geldt opkoopbescherming. Daarmee willen we de aankoop van betaalbare woningen door investeerders tegengaan. Heeft u na 1 april 2023 een bestaande goedkope of middeldure koopwoning gekocht en wilt u de woning verhuren? Dan heeft u een verhuurvergunning nodig.

Voor welke woningen geldt de opkoopbescherming?

Opkoopbescherming geldt in Haarlemmermeer in de volgende situatie:

 • U heeft de woning gekocht op of na 1 april 2023.
 • En de WOZ-waarde was op het moment van aankoop niet hoger dan de bovengrens voor opkoopbescherming (€ 504.000 in 2023, € 499.000 in 2024).
 • En u heeft de woning gekocht op het moment dat deze niet verhuurd was. Of op het moment dat deze minder dan 6 maanden verhuurd was.

Opkoopbescherming duurt 4 jaar vanaf het moment dat de koopakte is ingeschreven in het Kadaster. Tijdens deze 4 jaar heeft u een vergunning nodig om de woning te mogen verhuren. Na 4 jaar mag u de woning zonder vergunning verhuren als u voldoet aan de regels uit het Omgevingsplan voor wonen. U vindt deze regels in het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Welke voorwaarden gelden voor een verhuurvergunning?

U krijgt alleen een vergunning in de volgende situaties:

 • U verhuurt de woning met een tijdelijke huurovereenkomst (maximaal 12 maanden). U heeft eerst zelf minstens 12 maanden in de woning gewoond. 
 • U verhuurt een woning die u alleen kunt bereiken via winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.
 • U verhuurt de woning aan familie in de 1e of 2e graad.

Familie in de 1e graad

 • Ouders en kinderen. 
 • Partners van kinderen. 
 • Ouders en kinderen van de partner. 

Familie in de 2e graad

 • Grootouders en kleinkinderen. 
 • Broers en zussen. 
 • Partners van broers en zussen. 
 • Grootouders en kleinkinderen en broers en zussen van de partner. 

Naast de regels voor opkoopbescherming moet u ook voldoen aan de regels uit het Omgevingsplan voor wonen. U vindt deze regels in het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Er zijn regels voor hoeveel huur u mag vragen. De Eerste en Tweede Kamer hebben besloten om strengere voorwaarden te stellen aan tijdelijke huurcontracten. Zie Welke mogelijkheden heb ik om mijn woning tijdelijk te verhuren?externe-link-icoon

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact op via info@haarlemmermeer.nl. Vermeld 'opkoopbescherming' of 'verhuurvergunning' in de onderwerpregel van uw e-mail. U kunt ook bellen met 0900 1852