Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Vragen en antwoorden nieuw gemeentehuis

Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen over de ontwikkelingen van het nieuwe gemeentehuis. Deze pagina wordt aangevuld aan de hand van de vragen die door inwoners en ondernemers worden gesteld. Heeft u zelf vragen? Neem dan contact op met het projectteam Nieuw Gemeentehuis. Dit kan via 0900 1852 of stuur een e-mail naar gemeentehuis@haarlemmermeer.nl.

Algemeen

Het voormalige raadhuis voldeed niet meer aan de eisen en was daardoor niet meer functioneel. Het pand was sterk verouderd en de kosten van onderhoud en energieverbruik hoog. Daarom heeft de gemeenteraad in 2018 besloten dat de huisvesting van de gemeente aan vernieuwing toe is. Het plan was toen: een nieuw gemeentekantoor aan de Burgemeester van der Willigenlaan én een verbouwing van de voorkant van het bestaande raadhuis. Twee gebouwen dus. In mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat er één gemeentehuis komt aan het Raadhuisplein. In de tussentijd is namelijk gebleken dat het goedkoper én efficiënter is om één nieuw gemeentehuis te bouwen. De gemeente bouwt en beheert dit zelf. Daarnaast komt er door de sloop van het raadhuis aan de Burgemeester van de Willigenlaan ruimte voor appartementen met daaronder een parkeergarage met ook openbare parkeerplaatsen. 

Bekijk hier het raadsbesluit van mei 2020: "Vaststelling voorontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrumexterne-link-icoon".

Bij het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis is rekening gehouden met een groei naar 200.000 inwoners en een daarbij benodigde groei van het aantal raadsleden en medewerkers van de gemeente.

Ontwerp

Het ontwerp van architectenbureau cepezed laat een mooi gebouw zien met een open en aantrekkelijke sfeer. In het nieuwe gebouw krijgen inwoners, raadsleden, bestuurders en medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer een functionele en duurzame werk- en ontmoetingsplek. Het gebouw is van buitenaf zichtbaar duurzaam, met veel zonnepanelen op het dak, sedumbeplanting en wateropslag. Vanaf drie kanten zijn ook de publieksfuncties, zoals de ontvangstbalies en de raadszaal, goed te zien. Het ontwerp past met zijn vorm en hoogte goed binnen de bestaande bouw op het Raadhuisplein. En hoewel het gebouw modern oogt, komt ook de unieke historie van gemeente Haarlemmermeer terug.  

Meer informatie over het ontwerp staat op de pagina ‘Ontwerp nieuw gemeentehuis’.

Het nieuwe gemeentehuis komt op ongeveer op dezelfde plek als het voormalige raadhuis, alleen ligt het een klein beetje meer naar achteren (op de lijn van cultuurgebouw C.). Het gebouw wordt wel een stuk kleiner. Op de afbeelding hieronder ziet u een overzichtskaart uit het schetsontwerp van het nieuwe gemeentehuis. Met het nieuwe gemeentehuis in het midden. 

Het nieuwe gemeentehuis bestaat uit vijf bouwlagen: de begane grond en vier verdiepingen.

Bij het vaststellen van het voorlopig ontwerp in april 2023, gaf de gemeenteraad aanpassingen mee voor de uitwerking van het definitieve ontwerp. In het voorlopig ontwerp was een daktuin getekend met een ronde dakzaal. Deze elementen verdwijnen op verzoek van de raadsfracties uit het ontwerp. Wel komen op het dak extra zonnepanelen, sedumbeplanting en wateropslag.  In het voorlopig ontwerp was ook een koffiebar met een buitenterras opgenomen. Op verzoek van de gemeenteraad is de haalbaarheid hiervan onderzocht. De koffiebar is een fijne ontmoetingsruimte en wachtplek voor inwoners. In het definitief ontwerp komt de koffiebar terug, het terras niet. Daarnaast heeft de raad besloten dat de trouwzaal een multifunctionele zaal wordt, dus ook te gebruiken voor andere bijeenkomsten.

Het glas van het nieuwe gemeentehuis wordt zonwerend glas, om zo de hitte tegen te kunnen houden. Lichtwering wordt mogelijk gemaakt met (handbediende) rolgordijnen.   

Planning

Op 11 april stemde de gemeenteraad in met het geld dat nodig is voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Het technisch ontwerp is op 5 maart goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.

Meer uitleg over de volgende stappen en planning leest u op de pagina ‘Nieuw gemeentehuisexterne-link-icoon’. 

Duurzaamheid

Het nieuwe gemeentehuis wordt een zogenaamd EnergieNeutraal Gebouw (ENG). Dat betekent dat we zelf de energie opwekken die het gebouw nodig heeft. Energie opwekken kan met zonnepanelen en een warmte-koudeopslag (WKO) in de bodem. WKO is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Die WKO komt dan ook in het nieuwe gemeentehuis. Daarmee zetten we een belangrijke, waardevolle stap naar een zo duurzaam mogelijk gebouw. Meer over de WKO leest u in het artikel 'Voorbeeldrol met warmte- en koudeopslag in Stadscentrum Hoofddorp'. Het kantoorgebouw is te groot om ook zelf de energie voor de gebruiker op te wekken. In dat geval zouden we veel meer zonnepanelen nodig hebben dan op het dak past. Of er zou een kleine windmolen op het dak moeten komen.  

Op een flink deel van het dak van het nieuwe gemeentehuis komen zonnepanelen. De technische naam van de panelen die we gebruiken is PV-paneel (PV = Photo Voltaic). Deze PV-panelen maken een hoek met het horizontale dakvlak en deze hoek is zodanig dat de kans op hinderlijke reflectie van zonlicht op de beglazing van de appartementen klein is. Maar het blijven uiteraard glazen panelen en met de beweging van de zon (de jaarlijkse beweging en de dagelijkse beweging) zullen er wellicht momenten zijn dat het zonlicht weerkaatst wordt op de gevel van jullie gebouw. 

Kosten

De kosten voor de nieuwbouw werden bij het voorlopig ontwerp (juli 2022) geschat op 71,7 miljoen euro. Door het weghalen van de daktuin en dakzaal uit het ontwerp wilde de gemeenteraad de kosten terugbrengen tot maximaal 70 miljoen euro. Door een externe kostendeskundige is berekend wat het definitief ontwerp op dit moment kost. Dat is op dit moment (prijspeil april 2023) 75 miljoen euro. In dit bedrag is rekening gehouden met geschatte verdere prijsstijgingen totdat de bouw klaar is. De verwachte jaarlijkse kosten van het nieuwe gemeentehuis zijn nog altijd lager dan de kosten die de gemeente maakt met de tijdelijke huisvestingen aan de Taurusavenue en de Polderlanden.  In 2020 werd nog uitgegaan van 57,5 miljoen euro. Het verschil komt vooral door de sterk gestegen bouw- en materiaalprijzen en de inflatie. Daarnaast start de bouw van het nieuwe gemeentehuis later dan bij het voorlopig ontwerp gedacht. Dit komt door het verleggen van de kabels en leidingen onder het Raadhuisplein en de sloop van de kelder onder het voormalige raadhuis. Doordat de bouw van het nieuwe gemeentehuis later start, zijn er ook langer kosten voor het begeleiden van de bouw.  

Door een externe kostendeskundige is berekend wat het definitief ontwerp op dit moment kost. Dat is op dit moment (prijspeil april 2023) 75 miljoen euro. In dit bedrag is rekening gehouden met geschatte verdere prijsstijgingen tot de bouw klaar is. Uiteraard is niet goed te voorspellen of deze schattingen ook werkelijkheid worden, de marktontwikkelingen zijn nog steeds grillig.

Op basis van het definitief ontwerp zijn de kosten van het nieuwe gemeentehuis ingeschat. De nu geschatte bedragen vormen een momentopname. Bij de laatste fase van het ontwerp (het technisch ontwerp) volgt een nieuwe berekening van de kosten. Op basis daarvan is het feitelijke kredietvoorstel aan de raad voorgelegd en in de gemeentelijke begroting verwerkt. 

De jaarlijkse kosten voor het gebruik, onderhoud en energie van het nieuwe gemeentehuis (ongeveer 4,99 miljoen euro) zijn lager dan de kosten die de gemeente op dit moment aan haar tijdelijke gebouwen aan de Taurusavenue en de Polderlanden kwijt is. Die huidige kosten bedragen ongeveer 6,45 miljoen euro per jaar. 

Het ontwerp is afgestemd op het programma van eisen en stijgt daar niet bovenuit. Onderdelen van het gebouw die anders zijn ten opzichte van het programma van eisen zijn door de raad vastgesteld op 6 april 2023. Het materiaalgebruik is doelmatig. De beoogde installaties scoren hoog op duurzaamheid en energiebesparing, maar zijn niet luxer of beter dan in andere moderne kantoorgebouwen. Om tot een doelmatig en efficiënt ontwerp te komen laat de gemeente zich adviseren door een externe kostendeskundige. Deze kostendeskundige bepaalt bij iedere ontwerpfase de bouwkosten, vergelijkt deze met het budget en geeft adviezen hoe de kosten eventueel verlaagd kunnen worden, rekening houdend met het programma van eisen.

Overig

De kelders onder het voormalige raadhuis blijken niet geschikt te zijn om te blijven gebruiken als parkeergarage of fietsenstalling. Ook vanwege noodzakelijke omlegging van kabels en leidingen in de ondergrond van het Raadhuisplein kunnen de kelders niet opnieuw gebruikt worden. Deze kelders worden daarom gesloopt.

Voor meer informatie over de sloop van het raadhuis bekijkt u de pagina ‘Vragen en antwoorden sloop raadhuis’. 

In het definitief ontwerp wordt samen met betrokken gebruikers gekeken naar de mogelijkheden om het gebouw te beveiligen, zonder dat dat onrecht doet aan de toegankelijke uitstraling die we willen creëren. Hierbij wordt rekening gehouden met alle wettelijke eisen.