Verkeerscirculatieplan

Prettig bewegen in Haarlemmermeer

16 september 2022
Stadscentrum Hoofddorp

De gemeente ontwikkelt plannen om het centrum van Nieuw-Vennep en Hoofddorp de komende jaren bereikbaar en leefbaar te houden. Beide plaatsen moeten nóg aantrekkelijker worden om te verblijven. De plannen op het gebied van verkeer en vervoer voor deze twee kernen zijn samengevat in twee concept-verkeersstructuurplannen (VSP’s). Deze VSP’s liggen nu zes weken ter inzage.

Reageren

Door de gemeente is eind 2021 en begin 2022 aan onder andere bewoners en ondernemers om ideeën gevraagd. Zij weten het beste wat er in hun omgeving speelt en waar behoefte aan is. Hun input heeft geleid tot de conceptversies zoals die nu ter inzage liggen. Vanaf 16 september tot en met 28 oktober 2022 kan iedereen op de plannen reageren via:    

https://haarlemmermeergemeente.nl/hoofddorp/verkeersstructuurplan-hoofddorp externe-link-icoon

https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuw-vennep/verkeersstructuurplan-nieuw-vennep externe-link-icoon

Verkeerscirculatieplan

De gemeente ontwikkelt plannen om het centrum van Nieuw-Vennep en Hoofddorp de komende jaren bereikbaar en leefbaar te houden.

Inloopbijeenkomsten 

Op woensdag 28 september organiseert de gemeente in zalencomplex Het Trefpunt in Nieuw-Vennep een inloopbijeenkomst over het VSP van Nieuw-Vennep. De bijeenkomst is van 17.00 uur tot 20.00 uur. Voor het VSP van Hoofddorp wordt op woensdag 5 oktober een inloopbijeenkomst georganiseerd in de Jan Gras Foyer van het Cultuurgebouw in Hoofddorp. Ook deze bijeenkomst is van 17.00 uur tot 20.00 uur. U bent van harte welkom.  

Verkeerswethouder Marja Ruigrok is ook aanwezig. “Prettig bewegen is waar het de komende jaren om draait in onze gemeente. We kiezen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep voor een integrale benadering, op basis van het principe ‘vrijheid van bewegen’. Mensen moeten zelf kunnen kiezen welke vorm van vervoer op welk moment bij hen past.” aldus de wethouder.  

Waarom een verkeersstructuurplan?

Haarlemmermeer groeit. Tot 2040 komen er zeker 20.000 woningen en banen bij. Door die groei zijn er ook meer voorzieningen nodig zoals scholen en winkels. Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen die van invloed zijn op hoe bewoners en bezoekers straks bewegen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van elektrische auto’s en fietsen. Ook wordt er steeds meer gebruikgemaakt van deelvervoer. Bij alle ontwikkelingen in de toekomst is er één factor bijzonder van belang: goed verkeer en vervoer. Door het maken van verkeersstructuurplannen bereidt de gemeente zich hierop voor.