Contact, openingstijden en afspraak maken

Vanwege het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Regel uw vragen aan de gemeente zoveel mogelijk online. De servicecentra zijn gesloten en we hebben geen avondopenstelling meer. De balies in het raadhuis zijn alleen op afspraak geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Uiteraard bezoekt u het raadhuis alleen als u geen koorts heeft, geen griep heeft en niet hoest. De gemeente roept alle inwoners om zoveel mogelijk thuis te blijven en de maatregelen op te volgen. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

U kunt alleen een afspraak maken via 0900 1852. We bespreken altijd met u of uw afspraak spoed heeft. Belt u vanuit het buitenland of kunt u geen 0900-nummer bellen? Bel dan met 0031 23 567 6543.

Tablist