.

Contact

Wilt u contact met een wethouder of burgemeester? Bel dan met het secretariaat van het college van B&W via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar het betreffende secretariaat.

 

Voor persvragen kunt u terecht bij de woordvoerders. Alle contactgegevens vindt u hieronder.

Het bezoekadres is: Raadhuisplein 1 in Hoofddorp

Contactgegevens:

Marianne Schuurmans, burgemeester 

Portefeuille: openbare orde en veiligheid, algemene en bestuurlijke zaken, regionale samenwerking  

•    Secretariaat: secretaresseburgemeester@haarlemmermeer.nl

•    Woordvoerder: Petra Faber 06 42749262 / petra.faber@haarlemmermeer.nl

Jurgen Nobel, VVD wethouder, 1e locoburgemeester 

Portefeuille: financiën, haven- en luchthavenzaken, energietransitie en woningbouw  

•    Secretariaat: Secretariaat.jurgennobel@haarlemmermeer.nl

•    Woordvoerder: Marcel Duyvestijn 06 52058015 / marcel.duyvestijn@haarlemmermeer.nl 

Marjolein Steffens – van de Water, HAP wethouder, 2e locoburgemeester 

Portefeuille: fysieke leefomgeving, jeugd en onderwijs, vastgoed en doelgroepenbeleid 

•    Secretariaat: secretariaat.marjoleinsteffens@haarlemmermeer.nl

•    Woordvoerder: Wim Koevoet 06 20959258 / wim.koevoet@haarlemmermeer.nl 

Mariette Sedee – Schuitemaker, CDA wethouder, 3e locoburgemeester 

Portefeuille: ruimtelijke ordening, omgevingswet, vergunningen, grootschalig groen en recreatie 

•    Secretariaat: Secretariaat.mariettesedee@haarlemmermeer.nl

•    Woordvoerder: Irma Graveland  06 10435743 / irma.graveland@haarlemmermeer.nl 

Fouad Sidali, PvdA wethouder, 4e locoburgemeester 

Portefeuille: zorg, woonbeleid, volksgezondheid, jeugdzorg, welzijn en sport 

•    Secretariaat: Secretariaat.fouadsidali@haarlemmermeer.nl

•    Woordvoerder: Herman Opmeer .... / herman.opmeer@haarlemmermeer.nl

Johan Rip, HAP wethouder, 5e locoburgemeester 

Portefeuille: economie & ondernemerschap, werk & inkomen en arbeidsmarktbeleid  

•    Secretariaat: secretariaat.johanrip@haarlemmermeer.nl

•    Woordvoerder: José Lapré 06 18955796 / jose.lapre@haarlemmermeer.nl 

Marja Ruigrok, VVD wethouder, 6e locoburgemeester 

Portefeuille: economie & innovatie, verkeer & vervoer, cultuur ,toerisme en evenementenbeleid   

•    Secretariaat: Secretariaat.marjaruigrok@haarlemmermeer.nl

•    Woordvoerder: Mieke Spreeuwenberg 06 23428040 / mieke.spreeuwenberg@haarlemmermeer.nl