Plannen centrum Badhoevedorp

Het winkelgebied van Badhoevedorp is toe aan vervanging. Doordat de oude A9 is verdwenen, is er in Badhoevedorp ruimte voor een compact en levendig centrum met winkels, woningen en een gezellig plein met terrasjes.

Hoe is het met de plannen voor het centrum van Badhoevedorp?

Voor een deel van het centrum (deelgebied Midden Zuid) is een Stedenbouwkundig kader gemaakt. Ook weten we in welk deelgebied het nieuwe dorpsplein komt. Het centrum verdelen we in vier gebieden: Oost, West, Midden Zuid en Midden Noord. Op deze pagina vertellen we u meer over de plannen.

Afbeelding: kaart met daarop de plek waar de kralen komen.

Kaart met daarop de plek waar de kralen komen.

 • Centrum West ligt tussen de Kamerlingh Onneslaan, Rabobank en oude A9.
 • Centrum Midden Zuid ligt tussen het Medisch Centrum, Sloterweg, Zeemanlaan en de bestaande  gebouwen die ten zuiden van de oude A9 liggen.
 • Centrum Midden Noord ligt tussen de Zeemanlaan, Marconistraat, Van der Waalsstraat en de Sloterweg tot aan nummer 87.
 • Centrum Oost ligt tussen de Pa Verkuijllaan, Sloterweg en oude A9.

Een korte terugblik: het masterplan is de basis voor de plannen

De plannen voor het centrum komen uit het Masterplan Badhoevedorp uit 2008. Het uitwerken van de plannen doen we in bijvoorbeeld bestemmingsplannen, het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (hierna: DSO), beeldkwaliteitsplannen en het ontwerp openbare ruimte. In 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Badhoevedorp-Lijnden-Oost goedgekeurd. Daarin staan ook de voorwaarden voor de ontwikkeling. In die voorwaarden staat dat er maximaal 300 woningen komen. En dat de maximale bouwhoogte 20 meter is. Het college nam in december 2018 een positief besluit over het DSO.

In het centrum zijn verschillende eigenaren van de grond en ook komen er verschillende functies. Met ruimte voor winkelen, om te zitten, ontmoeten, wonen en horeca.

Graag een dorpse sfeer en niet te hoog

In juli en augustus 2019 stelden we de inwoners en ondernemers in Badhoevedorp via onder meer JouwBadhoevedorp.nl vragen over het centrum:

 • Wat wil je doen op het dorpsplein?
 • Hoe moet het plein eruit komen te zien?
 • En hoe moeten de gebouwen eromheen eruitzien?

In 2019 vulden ruim 500 Badhoevedorpers de enquête op JouwBadhoevedorp.nlexterne-link-icoon in. De belangrijkste uitkomsten hiervan zijn de wens voor een dorpse uitstraling, die past bij de jaren ’30 architectuur van de eerste woningen van Badhoevedorp uit de vorige eeuw. Het dorp vroeg ook aandacht voor de bouwhoogte. De wensen voor het plein zijn uitgebeeld in 3 ‘eerste verbeeldingen’ (zie onderaan pagina). Waar bijvoorbeeld de planten en zitplekken komen bepaalt wat er mogelijk is op het plein. Maar ook wat niet mogelijk is zoals de ruimte die overblijft voor de markt of evenementen. 

Beeldkwaliteitsplan voor Centrum Midden

We maakten voor het Centrum Midden een beeldkwaliteitsplan voor de gebouwen en de ruimte eromheen. Hierin staan de voorwaarden voor de architecten van de gebouwen. In het beeldkwaliteitsplan staat bijvoorbeeld wat voor gevelstenen er gebruikt kunnen worden, wat voor dak de bebouwing krijgt en hoe het deel waar de winkels komen eruit komt te zien. Op 24 januari 2022 was er een onlinebijeenkomst waar iedereen kon reageren op het concept beeldkwaliteitsplan. We kregen tijdens de bijeenkomst veel vragen over stedenbouwkundige zaken zoals hoe we het centrum willen inrichten? Waar komt het groen en de gebouwen? Waar kan ik parkeren en laden & lossen? Hoe hoog wordt het? Hierdoor hadden we minder tijd om de beeldkwaliteit van de nieuwe gebouwen goed uit te leggen. Daarom waren er bijeenkomsten op 5 en 8 september 2022. Deze bijeenkomsten gingen over het aangepaste concept beeldkwaliteitsplan en de beeldkwaliteit/bouwstijl voor de nieuwe gebouwen.

Tijdens 2 bijeenkomsten hielden we een peiling via het programma Mentimeter

Op 5 september 2022 waren er ongeveer 30 direct omwonenden en winkeliers aanwezig. Op 8 september 2022 ongeveer 90 geïnteresseerden. Na de presentaties stelden we 4 vragen aan de aanwezigen:  

 • Vindt u de voorgestelde sfeer van het centrum passen bij Badhoevedorp? 
 • Bereiken we met deze hulpmiddelen en stijlkenmerken de 'dorpse schaal en maat' voldoende?
 • Bent u het eens met 1 beeldkwaliteit voor het hele centrumgebied?
 • Heeft u nog ideeën voor verbetering van het concept beeldkwaliteitsplan? 

We hielden ook een online peiling over het beeldkwaliteitsplan

In de online peiling vroegen we dezelfde 4 vragen die hierboven staan. Door dezelfde vragen te stellen konden we de antwoorden vergelijken. We gaven soms meer toelichting in de online peiling op onze website omdat we tijdens de bijeenkomsten merkten dat dit nodig was. We boden op deze manier iedereen in Badhoevedorp de mogelijkheid om hun mening te delen over het aangepaste concept beeldkwaliteitsplan. Aan de online peiling deden 628 mensen mee. Niet alle 628 mensen vulden alle vragen in.

Zo gaan we verder

De online peiling sloot op 26 september 2022. We bespreken nu de resultaten van de peiling met de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp, het Kwaliteitsteam, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars zoals AM. Deze overleggen zorgen ervoor dat eerdere gedeelde planningen voor inspraak over het concept beeldkwaliteitsplan vertraging oploopt. Zodra we meer weten over de planning, laten we dat weten via onze website en nieuwsbrief.   

Centrum Midden bestaat uit twee delen: Noord en Zuid

 • Centrum Midden Noord ligt tussen de Zeemanlaan, Marconistraat, Van der Waalsstraat en de Sloterweg tot aan nummer 87.
 • Centrum Midden Zuid ligt tussen het Medisch Centrum, Sloterweg, Zeemanlaan en de bestaande bebouwing ten zuiden van de oude A9. 
 • Samen met de verschillende eigenaren in het gebied werken we aan een nieuw centrum. Het is belangrijk dat het nieuwe centrum er ook echt komt. Daarom nam de gemeenteraad 25 mei 2023 een voorbereidingsbesluit. Dat laat zien dat een bestemmingsplan voor het centrumgebied in voorbereiding is. En dit voorbereidingsbesluit houdt ook vergunningsaanvragen tegen die hier niet passen.  Lees meer over het voorbereidingsbesluit.
 • Een van de partijen, Altera is eigenaar van het gebouw met Albert Heijn. En van het parkeerterrein dat bij Albert Heijn hoort. Net voor de kerst 2023 bleek dat de planontwikkeling voor hun niet haalbaar is. De komende periode vinden er nog gesprekken plaats. De planontwikkeling van het centrum gaat wel door. Hoe precies, dat onderzoeken we nu. Lees meer over: ontwikkeling plan in Centrum Midden.

In Centrum Midden Noord komen het dorpsplein, woningbouw en winkels

Voor Centrum Noord overlegt de gemeente nog met de eigenaren van de grond. In dit gebied komt het nieuwe dorpsplein. Daarnaast heeft Lidl het garagebedrijf Van der Post aan de Sloterweg 131-133 gekocht. Het is mogelijk dat daar de derde supermarkt komt. Zodra de plannen verder door ons zijn uitgewerkt, maken we ook met de partijen in Centrum Midden Noord afspraken over het Stedenbouwkundig kader. In Centrum Midden Noord komen ongeveer 50 tot 80 woningen. Start van de bouw is nog niet bekend. Zodra de vorm van het plein precies bekend is, maken we 3 schetsontwerpen voor het dorpsplein. Op deze schetsontwerpen kunt u in 2024 of 2025 stemmen via JouwBadhoevedorp.nl.

In Centrum Midden Zuid komen woningbouw, 2 supermarkten en een parkeerterrein

In Centrum Midden Zuid is plek voor 2 supermarkten. Dit zijn Albert Heijn en een tweede supermarkt. Met de eigenaren van de grond hebben we een akkoord over een Stedenbouwkundig kader. In een Stedenbouwkundig kader staat wat waar komt en hoe hoog de gebouwen kunnen worden. Er staan ook voorwaarden in over de gebouwen en de ruimte eromheen. Dit sluit aan op het DSO dat het college vaststelde uit 2018. In het DSO van 2018 waren maximaal 6 bouwlagen mogelijk. Dit wordt lager. Volgens het Stedenbouwkundig kader krijgen de gebouwen maximaal 4 bouwlagen. In het westelijke en oostelijke bouwblok komen ongeveer 66 appartementen in totaal. Projectontwikkelaar AM werkt het bouwplan voor de nieuwbouw in Centrum Zuid verder uit.

Ook de Zeemanlaan gaat veranderen

We sluiten de Zeemanlaan in de toekomst bij het centrum af voor doorgaand auto- en busverkeer. De Zeemanlaan wordt smaller en we verlagen de maximumsnelheid naar 30 km/uur.  Aan de noordzijde van de Zeemanlaan staan iepen. Aan de overkant komen ook iepen in Centrum West. Bij het Medisch Centrum (voorheen Rabobank) en Albert Heijn staan 13 moerascipressen. Die kunnen daar misschien niet blijven staan. Een bomenexpert heeft deze bomen onderzocht en 12 moerascipressen zijn geschikt om te verplaatsen. Begin 2021 zijn de moerascipressen voorbereid op de verplaatsing. De aannemer stak de wortels rond en snoeide de bomen. 3 moerascipressen verplaatsten we begin 2022 naar het Lint in Quatrebras. De overige bomen blijven staan. We bekijken later of ze verplaatst worden. Dat doen we als bekend is wat de plannen voor dit deel van het centrum zijn.

In Centrum Oost en West komt woningbouw

Voor Centrum Oost gaat het om ongeveer 27 woningen. Voor Centrum West om ongeveer 37 woningen. Ontwikkelaar AM bouwt deze woningen op de plek van de oude A9. In juni 2020 hielden we over deze plannen 2 bijeenkomsten voor de mensen die in de buurt wonen. De nieuwe woningen passen met een jaren 30 sfeer bij de oudere buurten van het dorp. Uit de reacties via JouwBadhoevedorp.nl blijkt dat Badhoevedorp deze sfeer graag terugziet in het centrum.

De bouw van de woningen begint in 2024

Begin juli 2023 start de aannemer met het voorbereidende werk, zoals het leggen van de riolering. Daarna kan de bouw van de woningen starten.

Aanpassing ontwerpwijzigingsplan Badhoevedorp Centrum Oost

De wijzigingsplannen voor Badhoevedorp Centrum Oost en Badhoevedorp Centrum West zijn vastgesteld. Voor deze gebieden is een plan gemaakt voor de gebouwen en de ruimte daaromheen (concept beeldkwaliteitsplan). Hierin staat meer over de bouwhoogte, het type en het aantal woningen.  Voor Centrum Oost maakten we in 2023 een aanpassing. Deze aanpassing de 'herziening ontwerpwijzigingsplan Badhoevedorp Centrum Oost' bekijkt u op de website officiëlebekendmakingen.nlexterne-link-icoon.  Vanaf 22 november 2023 kunt u 6 weken  het plan bekijken en reageren.

Concept voorbeeld van de indeling van Badhoevedorp Centrum Oost

Concept voorbeeld van de indeling van Badhoevedorp Centrum Oost

Concept voorbeeld van de indeling van Badhoevedorp Centrum West.

Concept voorbeeld van de indeling van Badhoevedorp Centrum West.

Is er nog inspraak mogelijk?

Inspraak Centrum West en Centrum Oost

Inspraak op het Beeldkwaliteitsplan Badhoevedorp Centrum Oost en West is niet meer mogelijk. De gemeenteraad stelde op 8 september 2022 het beeldkwaliteitsplan Centrum Oost en West vast.  

Inspraak Centrum Midden Noord en Zuid

We willen graag alle inwoners betrekken bij de plannen voor het nieuwe ontwerp van het dorpscentrum. Zoals het ontwerp van de buitenruimte in het dorpscentrum, het nieuwe plein, het Lint en de aansluiting van het Lint op het centrum én het beeldkwaliteitsplan. Hiervoor zetten we onder meer het online platform JouwBadhoevedorp.nl, deze website en participatieavonden in. Op 24 januari 2022 was de online bijeenkomst over Centrum Midden over het concept beeldkwaliteitsplan. Op 5 en 8 september 2022 organiseerden we 2 participatieavonden. Deze bijeenkomsten gingen over het aangepaste concept beeldkwaliteitsplan en de beeldkwaliteit/bouwstijl voor de nieuwe gebouwen. 

We hielden tijdens de bijeenkomsten en daarna een peiling

We bespreken nu de resultaten met de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp, het Kwaliteitsteam, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars zoals AM. Zodra we meer weten over de planning, laten we dat weten via onze website en nieuwsbrief.  Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het beeldkwaliteitsplan. We hopen in 2024. Zodra de vorm van het plein vast staat, maken we 3 schetsontwerpen voor het nieuwe dorpsplein en de ruimte daaromheen. Daarna kan Badhoevedorp op de ontwerpen stemmen via JouwBadhoevedorp.nlexterne-link-icoon. In 2020 maakten we al wel deze 3 voorbeelden.

Heeft u vragen?

Neem dan voor Centrum Midden contact op met Saliha Azouagh. Neem voor Centrum Oost en West contact op met Edwin Breedijk. Dit kan via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl o.v.v. Badhoevedorp-Centrum.