Afbeelding: impressie, beeldmateriaal

Resultaten peiling Beeldkwaliteit Centrum Midden

21 december 2022
Badhoevedorp

Hoe komen de nieuwe gebouwen in het middelste deel van het centrum in Badhoevedorp eruit te zien? In september 2022 organiseerden we 2 participatiebijeenkomsten en een online peiling over de plannen voor de ‘Beeldkwaliteit Centrum Midden’. Op deze pagina leest u meer over de peiling, onze conclusie en hoe we verder gaan met de plannen voor Centrum Midden.

Bekijk de resultaten van de peiling Centrum Midden

Op 5 september was er een bijeenkomst voor direct omwonenden en winkeliers. Op 8 september voor alle andere dorpsgenoten en geïnteresseerden. Het ging over het aangepaste concept beeldkwaliteitsplan. Een beeldkwaliteitsplan maakt duidelijk hoe de nieuwbouw eruit komt te zien en welke bouwstijl men kiest. Er staan afspraken in voor de ontwerpen van de nieuwbouw. Denk aan het gebruik van kleuren en materialen. 

Op 5 september waren er ongeveer 30 direct omwonenden en winkeliers aanwezig. Op 8 september ongeveer 90 geïnteresseerden. Na de presentaties stelden we 4 vragen aan de aanwezigen: 

 1. Vindt u de voorgestelde sfeer van het centrum passen bij Badhoevedorp? 
 2. Bereiken we met deze hulpmiddelen en stijlkenmerken de 'dorpse schaal en maat' voldoende?
 3. Bent u het eens met 1 beeldkwaliteit voor het hele centrumgebied? 
 4. Heeft u nog ideeën voor verbetering van het concept beeldkwaliteitsplan? 
 5. Van beide avonden maakten we verslagen. 

We hielden ook een online peiling over het beeldkwaliteitsplan

In de online peiling stelden we dezelfde 4 vragen die hierboven staan. Door dezelfde vragen te stellen konden we de antwoorden vergelijken. We gaven soms meer toelichting in de online peiling op onze website omdat we tijdens de bijeenkomsten merkten dat dit nodig was. We boden op deze manier iedereen in Badhoevedorp de mogelijkheid om hun mening te delen over het aangepaste concept beeldkwaliteitsplan. Dus ook voor mensen die niet naar de bijeenkomsten konden komen. Of voor mensen die liever online hun mening delen. Aan de online peiling deden 628 mensen mee. Niet alle 628 mensen vulden alle vragen in. Een uitgebreid verslag over de online peiling staat op onze website.  

Uit de 2 bijeenkomsten en online peiling is dit onze conclusie in het kort 

Het dorp wil een centrum met een dorpse uitstraling die past bij de bestaande jaren dertig-bouwstijl. Dit blijkt uit eerdere participatietrajecten. Vastgoedeigenaren, winkeliers, ontwikkelaars en het Kwaliteitsteam van Badhoevedorp staan ook achter deze bouwstijl. Om de uitstraling dorps te houden, nemen we in het beeldkwaliteitsplan hulpmiddelen op om de gebouwen in kleinere, meer verfijnde delen te maken. We zetten hiervoor stijlkenmerken van de jaren-30 in. Denk aan naar voor- en achteruitspringende gevels en balkons, verschillende soorten ‘metselwerk’ en bijzondere details in de gevels.  Het dorp vindt het goed dat er een kader komt met voorwaarden waarmee dat we één beeldkwaliteit voor het gehele centrumgebied maken. Ze kunnen zich ook vinden in de uitleg, het verhaal achter het beeldkwaliteitsplan van stedenbouwkundige Freek Loos.  

Afbeelding: impressie : een van de sfeerbeelden van Centrum Midden.

Een van de sfeerbeelden van Centrum Midden.

We lieten 2 sfeerbeelden zien. Dit zijn nog geen ontwerpen. We merkten dat mensen bij het zien van de eerste sfeerbeelden tijdens de bijeenkomsten zorgen hebben over de 'sfeer en schaal’ van de plannen voor Centrum Midden. Ook een kleine 50% van de mensen in de online peiling gaf dit aan. Mensen vinden dat de ‘dorpse uitstraling die past bij de bestaande jaren 30-bouwstijl beter moet terugkomen in de plannen. Aanwezigen gaven opmerkingen zoals:

 • te blokkerig
 • te veel massa
 • te weinig dorps
 • meer pandje-pandje
 • schuine daken
 • meer aandacht voor details en rondingen
 • meer speels

Het grootste deel van de mensen wil 1 beeldkwaliteit voor het hele centrum van Badhoevedorp. Dus zowel voor Centrum Oost, Centrum West en Centrum Midden.  

We kregen ook veel vragen en suggesties die niet bij het beeldkwaliteitsplan horen

Deze vragen gingen over bijvoorbeeld de bouwhoogte, horeca, groen, verkeer en parkeren. We verzamelden de vragen in een 'vraag en antwoordoverzicht'. Deze lijst maken we momenteel en we delen deze later op onze website en via de nieuwsbrief. In de tussentijd kunt u de verslagen van de 2 bijeenkomsten lezen. Hierin vindt u verschillende antwoorden op vragen. Ook kunt u de vragen en antwoorden van de eerdere onlinebijeenkomst op 24 januari 2022 teruglezen.  

Zo gaan we verder 

De online peiling sloot op 26 september 2022. We bespreken nu de resultaten van de peiling met de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp, het Kwaliteitsteam, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars zoals AM. Deze overleggen zorgen ervoor dat de planning voor inspraak over het concept beeldkwaliteitsplan vertraagt. Zodra we meer weten over de nieuwe planning, laten we dat weten via de website, onze Facebookpagina en de nieuwsbrief. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het beeldkwaliteitsplan. We verwachten het besluit in 2023.  

Jurgen Nobel, verantwoordelijk wethouder voor de woningbouw in Badhoevedorp: “Er staat in Badhoevedorp veel te gebeuren. Het is en blijft een prachtig dorp. Uit de recente peiling onder de bewoners blijkt dat de sfeer van de jaren dertig woningen en het dorpse karakter voor veel inwoners erg belangrijk is. Het wordt nog niet voldoende teruggezien in de plannen voor Centrum Midden. Het signaal is duidelijk dat ik ga overbrengen bij de ontwikkelaars. Daar kunt u van op aan."

Meer weten over de ontwikkelingen in Badhoevedorp?

Op deze website vindt u meer informatie over de gebiedsontwikkeling. En dus ook over onze plannen voor Centrum Midden en het hele centrumgebied. In 2020 maakten we al 3 eerste verbeeldingen voor het dorpsplein. Zodra de vorm van het dorpsplein precies bekend is, maken we 3 schetsontwerpen voor het dorpsplein. Op deze schetsontwerpen kunt u volgens de planning in 2023 stemmen via JouwBadhoevedorp.nl.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met programmasecretaris Lidia Ferrari via telefoonnummer 0900 1852 of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp 'Badhoevedorp Centrum Midden'.