Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Peiling Centrum Midden

Hoe komen de nieuwe gebouwen in het middelste deel van het centrum in Badhoevedorp eruit te zien? In september 2022 organiseerden we 2 bijeenkomsten en een online peiling over de plannen voor het ‘Centrum Midden’. Het ging over het aangepaste concept beeldkwaliteitsplan. Een beeldkwaliteitsplan maakt duidelijk hoe de nieuwbouw eruit komt te zien en welke bouwstijl men kiest. Er staan afspraken in voor de ontwerpen van de nieuwbouw. Denk aan het gebruik van kleuren en materialen. Op 5 september waren ongeveer 30 direct omwonenden en winkeliers aanwezig. Op 8 september ongeveer 90 andere dorpsgenoten en geïnteresseerden. Op deze pagina staan de resultaten van de online peiling.

Eerdere peiling via JouwBadhoevedorp

In juli en augustus 2019 kon Badhoevedorp meedenken over de functies, de sfeer en het uiterlijk van het nieuwe dorpsplein en de stijl van de gebouwen eromheen. De gehouden enquête op JouwBadhoevedorp.nl werd ingevuld door ruim 500 mensen. 

Deze vragen stelden we op beide participatieavonden en via de online peiling

 1. Vindt u de voorgestelde sfeer van het centrum passen bij Badhoevedorp? 
 2. Bereiken we met deze hulpmiddelen en stijlkenmerken de 'dorpse schaal en maat' voldoende? 
 3. Bent u het eens met 1 beeldkwaliteit voor het hele centrumgebied?
 4. Heeft u nog ideeën voor verbetering van het concept beeldkwaliteitsplan?

Dit zijn de uitslagen van de online peiling

Vraag 1:Vindt u de voorgestelde sfeer van het centrum passen bij Badhoevedorp?

Afbeelding: impressie : een van de sfeerbeelden van Centrum Midden.

Een van de sfeerbeelden van Centrum Midden.

We lieten het bovenstaande sfeerbeeld zien in de online peiling. Het geeft een idee hoe de nieuwe gebouwen eruit kunnen komen te zien. Het gaat om een sfeerbeeld. Dit is nog geen ontwerp. Pas als het beeldkwaliteitsplan definitief is, dan gaan architecten aan de slag met de eerste ontwerpen voor de nieuwe gebouwen in Centrum Midden. We zijn nu in de fase dat we het concept beeldkwaliteitsplan delen met het dorp zodat we kunnen ‘proeven en meten’ wat het dorp van dit concept plan vindt. 624 mensen vulden deze vraag in. 40% van de deelnemers was tevreden tot heel erg tevreden. 47% ontevreden tot heel erg ontevreden. 13% van de deelnemers vulden neutraal in. Vooral direct omwonenden en geïnteresseerde dorpsbewoners vulden deze vraag in.  

Reacties vraag 1: Vindt u de voorgestelde sfeer van het centrum passen bij Badhoevedorp?

ReactiePercentage
Heel erg tevreden11%
Tevreden29%
Neutraal13%
Ontevreden22%
Heel erg ontevreden25%
Afbeelding: cirkeldiagram vraag 1

Cirkeldiagram Vraag 1

Afbeelding: staafdiagram vraag 1

Staafdiagram vraag 1

Vraag 2: Bereiken we met deze hulpmiddelen en stijlkenmerken de 'dorpse schaal en maat' voldoende?

Afbeelding: dit is een sfeerbeeld en nog geen ontwerp voor Centrum Midden.

Dit is een sfeerbeeld en nog geen ontwerp voor Centrum Midden.

Om het nieuwe centrum mogelijk te maken, moeten er voldoende supermarkten, winkels en appartementen komen. Dit leidt tot aaneengesloten gebouwen met 3 tot 4 bouwlagen en 1 accent van 5 bouwlagen. Stedenbouwkundige Freek Loos vertelde in de getoonde video dat dit in de ‘bouwenvelop voor Centrum Midden’ staat.  Om de uitstraling dorps te houden, nemen we in het beeldkwaliteitsplan hulpmiddelen op om de gebouwen in kleinere, meer verfijnde delen te maken. We zetten hiervoor ‘stijlkenmerken’ van de jaren-30-bouwstijl in. Denk aan naar voor- en achteruitspringende gevels en balkons, verschillende soorten ‘metselwerk’ en bijzondere details in de gevels. Freek Loos liet verschillende beelden zien in de video.  Deze vraag vulden 628 mensen in. 36% van de deelnemers was tevreden tot heel erg tevreden. 51% ontevreden tot heel erg ontevreden. 13% van de deelnemers vulden neutraal in. Vooral direct omwonenden en geïnteresseerde dorpsbewoners vulden deze vraag in. 

Reacties vraag 2: Bereiken we met deze hulpmiddelen en stijlkenmerken de 'dorpse schaal en maat' voldoende?

ReactiePercentage
Heel erg tevreden6%
Tevreden30%
Neutraal13%
Ontevreden27%
Heel erg ontevreden24%
Afbeelding: cirkeldiagram vraag 2

Cirkeldiagram vraag 2

Afbeelding: staafdiagram vraag 2

Staafdiagram vraag 2

Vraag 3: Bent u het eens met 1 beeldkwaliteit voor het hele centrumgebied?

Het centrumgebied van Badhoevedorp splitste de gemeente in vier delen. Namelijk Centrum Oost, Centrum West, Centrum Midden Noord en Centrum Midden Zuid. Dit deed de gemeente omdat niet alle grond in het centrumgebied van de gemeente is. De gemeente ‘bezit’ Centrum Oost en West. De grond in Centrum Midden Noord en Zuid is van verschillende vastgoedeigenaren. En omdat de plannen in verschillende delen hierdoor een verschillend tempo hebben.

We willen graag dat er snel een nieuw centrumgebied komt. De gemeente trekt hierin nauw op met onder meer de vastgoedeigenaren. Om de snelheid te houden maken we voor Centrum Oost en West een apart beeldkwaliteitsplan. Hierin gaat de gemeente ook uit van een jaren 30 beeldkwaliteit/bouwstijl. Dit plan heeft de gemeenteraad op donderdag 8 september 2022 vastgesteld. De gemeente, het Kwaliteitsteam en de ontwikkelaars willen graag dat de beeldkwaliteit/bouwstijl in het hele centrumgebied hetzelfde is. Deze 'eenheid' bereiken we door dezelfde kleuren en materialen en 1 bouwstijl, de jaren 30 stijl, te gebruiken in het hele centrum. Dus in zowel Centrum Oost, Centrum West, Centrum Midden Noord als in Centrum Midden Zuid. Voor zowel de ‘grondgebonden woningen’ als de appartementengebouwen. Deze vraag werd door 621 mensen ingevuld. 73% van de deelnemers is het eens met 1 beeldkwaliteit voor het hele centrumgebied. 18% antwoordde negatief op de vraag. 9% van de deelnemers vulden neutraal in. Vooral direct omwonenden en geïnteresseerde dorpsbewoners vulden deze vraag in.  

Afbeelding: kaart van Badhoevedorp met de gebieden Midden Noord, Midden Zuid, West en Oost.

Kaart van Badhoevedorp met de gebieden Midden Noord, Midden Zuid, West en Oost.

Reacties vraag 3: Bent u het eens met 1 beeldkwaliteit voor het hele centrumgebied?

ReactiePercentage
Ja73%
Nee18%
Geen mening9%
Afbeelding: cirkeldiagram vraag 3

Cirkeldiagram vraag 3

Afbeelding: staafdiagram vraag 3

Staafdiagram vraag 3

Vraag 4: Heeft u nog ideeën voor verbetering van het concept beeldkwaliteitsplan?

Deze open vraag werd door 361 mensen ingevuld op de online peiling op onze website. Dit alles leverde veel informatie op. De reacties op het beeldkwaliteitsplan gaan vooral over de ‘verzachting’ van de uitstraling en de schaal van de nieuwe gebouwen. Ongeveer een kwart van de reacties gaat over de omvang van het volume. Dit zijn de reacties die het meeste voorkwamen of het beste beeld geven van wat de reacties met elkaar gemeen hebben:

 • Kenmerkende jaren 30 details meer benadrukken
 • Meer variatie/kleinere afwisselende gebouwen; minder Hoofddorp (pandje-pandje)
 • Het gebruik van kappen
 • Lagere bouwhoogte (onderwerp valt buiten het beeldkwaliteitsplan)
 • Minder masculien; meer vrouwelijk, romantisch, warm, speels en een sfeervolle uitstraling
 • Meer variatie in daklijn en daken (pandje-pandje)
 • Sfeerbeeld zuidelijk gebouw verbeteren
 • Terugspringende bovenste laag
 • Minder blokkerig en massaal
 • Minder vierkant; meer rondingen; speelsere lijnen
 • Speelser; sierlijker
 • Meer gebruik diepte
 • Meer inspringing gevellijnen
 • Erkers
 • Minder aaneengesloten blokken

De gemeente kreeg ook veel vragen en suggesties die buiten het beeldkwaliteitsplan vallen

Deze vragen gingen over bijvoorbeeld de bouwhoogte, horeca, groen, verkeer en parkeren. We bundelen de meeste gestelde vragen in een 'vraag en antwoordoverzicht'. Deze lijst maken we momenteel en we delen deze later op onze website en via de nieuwsbrief. In de tussentijd kunt u de verslagen  van de 2 participatiebijeenkomsten lezen. Hierin vindt u verschillende antwoorden op vragen. Ook kunt u de vragen en antwoorden van de eerdere online bijeenkomst  op 24 januari 2022 teruglezen.   

Lees in het nieuwsbericht over de peiling Centrum Midden externe-link-icoon onze conclusie over de peiling.   

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met programmasecretaris Lidia Ferrari via telefoonnummer 0900 1852 of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp 'Badhoevedorp Centrum Midden'.