Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verslag bijeenkomst Centrum Midden 8 september 2022

In september waren er 2 bijeenkomsten over het aangepaste concept beeldkwaliteitsplan voor Centrum Midden. Op deze pagina leest u het verslag van de bijeenkomst voor alle geïnteresseerden op 8 september. Er waren ongeveer 90 personen aanwezig. Deze bijeenkomst ging over de beeldkwaliteit en bouwstijl van de nieuwe gebouwen. We presenteerden het aangepaste concept beeldkwaliteitsplan voor Centrum Midden. Op deze pagina leest u de antwoorden op de vragen die we kregen.

Opening

Paul Heuberger (gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord) is de voorzitter. Het doel van de avond: is uitleg geven over het aangepaste concept Beeldkwaliteitsplan (afgekort tot BKP). Deze avond is een vervolg op de digitale bijeenkomst van 24 januari 2022. Tijdens deze bijeenkomst werd het concept BKP gepresenteerd. Vandaag wordt het aangepaste concept BKP gepresenteerd. Het doel is te horen en meten wat inwoners, winkeliers en overige geïnteresseerden vinden van het BKP.

Presentatie beeldkwaliteit gebouwen

Koen Wagemakers (projectmanager) vertelt over het proces. Freek Loos (stedenbouwkundig ontwerper) vertelt over het beeldkwaliteitsplan. 

De beeldkwaliteit gaat over:

 • hoe ziet iets eruit?
 • welke materialen worden gebruikt?
 • welke kleuren krijgen de gebouwen en de omgeving?

Vragen die we kregen tijdens de bijeenkomst:

Het is allebei wonen. Appartementen ga je met trap of lift naar toe en zit er een winkelplint onder. Met wonen bedoelen we grondgebonden woningen. Woningen die op de grond staan. Het is een woonstraat.

we zijn niet vrij om dat te maken. Als we een nieuw centrum willen maken, dan zijn er meer woningen nodig om het financieel haalbaar te maken. Met het plein (is niet in de presentatie getoond) komt ruimte vrij voor een markt, terrassen, bankjes, e.d. Het gaat dan om de openbare inrichting. 

We zijn vanavond bijeen om te horen wat bewoners vinden van het beeldkwaliteitsplan. We geven niet alleen informatie, maar we halen ook informatie op.
Als gemeente zijn we alleen eigenaar van de gronden van het openbaar gebied en de oude A9 strook. De overige gronden zijn eigendom van verschillende eigenaren. De eigenaren moeten een plan maken dat financieel haalbaar is. Ze moeten de gebouwen die er nu staan slopen en daar weer een nieuw gebouw voor terug plaatsen. Dat kost veel geld. Het is dus niet zo dat de gemeente hier winst uit haalt. Het gaat om inkomsten voor de eigenaren van de gebouwen. Zij maken hoge kosten door het verlies van huurinkomsten, sloop- en bouwkosten, verlies van inkomsten van verkoop en dergelijke. Ze betalen ook mee aan het opnieuw inrichten van de openbare ruimte om de gebouwen heen.

De sfeerimpressie is nog geen ontwerp. Met de Mentimeter vanavond peilen we de mening van de aanwezigen en deze meningen nemen we mee in het vervolgtraject.

We hebben de opdracht om een compact centrum te maken voor het dorp. Een onderdeel hiervan is dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn. En we willen aansluiten op het bestaande centrum.

Of een ondergrondse parkeergarage haalbaar is, bekeken we in 2018. Toen maakten we het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO). In het DSO staat dat dit niet haalbaar is. Dit betekent dat er parkeren op straat en parkeerterreinen komen. In Centrum Noord (ten noorden van de Zeemanlaan) komen ook parkeerplaatsen in de gebouwen. 

Het appartementengebouw aan de Kamerlingh Onneslaan ligt in een ander deelgebied met andere eisen aan de beeldkwaliteit dan voor het centrum.

Een ondergrondse parkeergarage is in Badhoevedorp te duur. Het centrum van Hoofddorp is veel groter. De kosten van een ondergrondse parkeergarage zijn in Hoofddorp over veel meer partijen / vastgoed / winkels verdeeld. 

Het plein wordt ongeveer 30 bij 60 meter. In juli en augustus 2019 kon Badhoevedorp meedenken over de functies, de sfeer en het uiterlijk van het nieuwe dorpsplein en de stijl van de gebouwen eromheen. Het gaat dan om de inrichting van het plein, of de markt er op past en waar winkels en andere voorzieningen komen. 

In 2018 was er een begeleidingsgroep. Ook hielden we gesprekken met verschillende partijen en bewoners uit het dorp. Daaruit kwam het DSO 2018. Er was een ontevreden gevoel bij veel mensen die toen meedachten. Als gemeente leerden we daarvan. We moeten niet met een klein deel van het dorp praten. Maar een veel breder deel van bevolking vragen wat ze van de plannen vinden. Dat doen we via onlinekanalen, onder andere via social media en de website JouwBadhoevedorp.nl. We vroegen op die manier wat mensen wilden voor het plein en hoe de gebouwen eruit komen te zien. Er reageerden 600 mensen in juli en augustus 2019. Ons doel is vanaf 2019 een brede groep mensen van het dorp te bereiken. Dat deden we door de online participatiebijeenkomst op 24 januari 2022. En door deze twee participatiebijeenkomsten op 5 en 8 september 2022 (winkeliers, direct omwonenden en bewoners) en de online peiling (tot en met 25 september 2022). Ook mogen mensen naar verwachting in 2023 over het dorpsplein meedenken.

We bekeken een paar dingen: ruimte, het DSO en de inrichting van de Zeemanlaan. We willen een prettig plein maken. Dat ligt tussen de gebouwen. En er moet een markt op passen. Daar kwam een rechthoekig plein uit. 

In de planvorming keken we naar de haalbaarheid. We kijken naar kosten en opbrengst. In dit totaalplaatje kijken we bijvoorbeeld ook naar de kosten van grondstoffen en bouwkosten. Uit deze som komt dan naar voren hoeveel appartementen minimaal nodig zijn om het plan haalbaar te maken. 

Wij raadplegen met deze peiling alle bewoners van Badhoevedorp. We peilen of we voldoen aan de wens van de bewoners. Over hoe het plein eruit komt te zien en hoe de indeling wordt, daar informeren we het dorp later over, naar verwachting in 2023. Dan willen we weer graag weten wat iedereen ervan vindt.

Voor de markt hebben we drie mogelijkheden bedacht. Een van de mogelijkheden is dat de markt helemaal op het plein is. In de andere 2 mogelijkheden komt de markt voor een deel op de Zeemanlaan. Hoe het plein eruit komt te zien en hoe de indeling wordt, daar informeren we het dorp naar verwachting in 2023 over. Dan willen we weer graag weten wat iedereen ervan vindt. 

13 meter.

Ja, woningen kunnen gestapeld of verspreid worden. Het is wel afhankelijk van het aantal woningen dat nodig is voor de financiële haalbaarheid.

Ja, er zijn kenmerken van jaren 30 stijl te zien.

Er komen in Badhoevedorp Centrum Midden Zuid ongeveer 65 appartementen tussen 65 en 100 m2. Er komt hier geen sociale woningbouw. In Centrum Midden Noord is het ook afhankelijk van hoe het parkeren wordt opgelost. We denken dat er 50 tot 80 appartementen komen. Hier komen verschillende woningtypes. Dat kan ook sociale woningbouw zijn. De woninggrootte is nog niet bekend.

De (vastgoed)eigenaren zijn: Altera, Lidl, Peters (lokaal), Hoorne Vastgoed, Bergermeer, Eigen Haard en de gemeente.

Het marktplein wordt 30 bij 60 meter. Hier kunnen allerlei activiteiten op komen: markt, braderie en festiviteiten. Het moet een aantrekkelijk plein worden waar mensen graag naartoe gaan en graag willen zijn. Op Jouwbadhoevedorp.nl staan 3 voorbeelden hoe het plein ingedeeld kan worden. Dit zijn nog geen ontwerpen, die maken we later. De ontwerpen laten we weer aan het dorp zien.

Peiling via het programma Mentimeter

Deze aanwezigen vulden op 8 september een aantal vragen in via het programma Mentimeter.  Hieronder staan de vragen en de reacties.

Openingsvraag: Bent u een...? 

ReactieAantal
(Direct) omwonende10
Winkelier0
Geïnteresseerde dorpsbewoner 22
Overig1
Afbeelding: staafdiagram openingsvraag 8 september

Afbeelding: staafdiagram openingsvraag 8 september

Vraag 1: Vindt u de voorgestelde sfeer van het centrum passen bij Badhoevedorp?

ReactieAantal
Heel erg tevreden0
Tevreden6
Neutraal2
Ontevreden6
Heel erg ontevreden20
Afbeelding: staafdiagram 8 september vraag 1.

Afbeelding: staafdiagram 8 september vraag 1.

Opmerking Reactie
Tevreden: Ik ben over het totale plan tevreden. Er zouden echter meer woningen gerealiseerd kunnen worden. De sfeerbeelden zijn anders dan bijvoorbeeld het Mercatorplein. Alles wat gebouwd wordt, is beter dan wat er nu is. 
Heel erg ontevreden:  Het past niet bij het dorpse karakter en de jaren 30 stijl. De beleving is negatief. 
Heel erg ontevreden: Er is waardering voor details (ramenpartij, metselwerk etc.) (positief), maar er is geen jaren 30 gevoel (negatief). Met een goede kap kan al veel opgelost worden.  
Heel erg ontevreden:Er wordt niet naar bewoners geluisterd. Gemeente doet wat ze wil. We willen ‘gezellig, gemoedelijk en kleinschalig’. Het is allemaal al bepaald. We nemen de input van deze avond mee. We hebben met veel partijen te maken. We zoeken naar wat zoveel mogelijk aansluit bij alle partijen. 
Heel erg ontevreden: Bij jaren 30 stijl zijn er veel erkers. Waarom is dat hier niet het geval? Erkers zijn een manier om ‘plastiek’ in de gevel te maken. We hebben geprobeerd om met de buitenruimte (balkons) de plastiek te realiseren. Hier is een galerij aan achterkant en balkons aan voorkant. We willen niet de lengte benadrukken, maar de opdeling in kleinere delen. 

Vraag 2: Bereiken we met deze hulpmiddelen en stijlkenmerken de ‘dorpse schaal en maat’ voldoende?

ReactieAantal
Heel erg tevreden0
Tevreden5
Neutraal3
Ontevreden12
Heel erg ontevreden14
Afbeelding: staafdiagram 8 september vraag 2.

Afbeelding: staafdiagram 8 september vraag 2.

Opmerking (Heel) erg ontevredenReactie
Stijlkenmerken in het verhaal komen niet helemaal overeen met de getoonde afbeelding. Stijlkenmerken moeten in het sfeerbeeld terugkomen. 
Vraag is te sturend, wordt niet akkoord gevonden. Zit een dubbele vraag in. 
Kloof tussen gemeente en burgers is voelbaar.
Aantal (sociale) huurwoningen voor jongeren is minimaal. Wel tevreden dat er woningen bij komen. Het zijn alleen (te) dure woningen. 
Hoeveel sociale huurwoningen en huurwoningen komen er? In Centrum Midden Noord geldt het gemeentelijk woonbeleid. Dit betekent dat er 30% sociale woningen, 20% middensegment woningen en 50% vrije segmentwoningen komen. In Centrum Midden Zuid is dit anders in verband met de betaling van de omlegging A9. Hier komen beleggershuurwoningen in het middensegment en in de vrije sector. 

Vraag 3: Bent u het eens met 1 beeldkwaliteit voor het hele centrum?

ReactieAantal
Ja11
Geen mening5
Nee17
Afbeelding: staafdiagram 8 september vraag 3.

Afbeelding: staafdiagram 8 september vraag 3.

OpmerkingReactie
Vraag is niet meteen duidelijk/slechte vraag. Het is verwarrend om welk gebied het gaat. Het gaat over de nieuwe ontwikkeling in Badhoevedorp Midden Noord en Zuid en Centrum Oost en West. 
Wat als je wel eenheid wil, maar niet eens bent dat Badhoevedorp Centrum Oost en West nu ter vaststelling bij de raad ligt? in Centrum Oost en West betreft het grondgebonden woningen met kappen. In Centrum Oost komt er één klein appartementenblok met een plat dak. 
Breng harmonie en eenvormigheid in centrum. 

Vraag 4: Heeft u nog ideeën voor de verbetering van het concept beeldkwaliteitsplan? Meld het graag kort en krachtig.

In dit verslag zijn de antwoorden van 8 september 2022. De antwoorden van de peiling van 5 september 2022 staan in het verslag van die bijeenkomst. Deze antwoorden hebben we verzameld met de antwoorden die zijn gegeven in de online peiling. Het totaalresultaat is hier te vinden. 

 • Ga in overleg met de bewoners en neem ze serieus.
 • Gebruik de inzichten van bewoners 
 • Neem qua dorps gevoel een voorbeeld aan Ouderkerk aan de Amstel. 
 • Ga eens in Amsterdam Zuid kijken.
 • Luister naar wensen van de bewoners en doe er wat mee. 
 • Luisteren naar de bewoners en de burgemeester houden aan haar toezegging dat zij de verbinding wil zoeken en dat de Gemeente beter gaat luisteren naar de bewoners 
 • De bouw brengen naar een echt dorps karakter 
 • Gebroken kappen moeten er komen en kleinschaligheid, dorps 
 • Uitgewerkte sfeerimpressies braderie, markt, seizoenen 
 • Luister naar de wensen van de bewoners en dram niet om financiële redenen een lelijk centrum a la Hoofddorp door want wij moeten er in wonen!!! 
 • De architect moet zijn opdracht opnieuw uitvoeren met die ideeën en archumenten 
 • Luister naar het dorp. Kijk opnieuw naar de uitslag van de JouwBadhoevedorp enquête. En consulteer een enquête expert voordat deze vragen online komen. 
 • Liever geen platte daken , pannendaken hebben de voorkeur. Niet hoger bouwen dan nu is aangegeven. 
 • Zoveel als mogelijk kleine appartementen én echte jaren 30 stijl dus géén "rechthoekig" gebouwen en plein! 
 • Beter luisteren naar de wensen van Badhoevedorpse bewoners. 
 • Proces van besluitvorming aanpassen 
 • Denk aan de jongeren zonder budget van pappie en mammie 
 • Geen platte daken, meer details in het metselwerk, brede ramen behouden, meer witte belijning onder daken en om kozijnen. Ruim plein voor een grotere markt. Meer horeca, terrassen. 
 • Praat in vervolg met organisaties en niet met individuen. 
 • Laat de markt die slechts 4 uur per week aanwezig is. Niet de sfeer en indeling van het plein bepalen 
 • De plannen worden ervaren als te vrijblijvend. Maak ze concreter zodat de burgers een goed beeld hebben waar ze hun mening over moeten geven 
 • Maak van het rechthoekige plein een 
 • wybertje/ruitvormig plein dat meer aansluit bij wens om Brink/rond plein. 
 • Geef een voorbeeld en realiseer meer sociale huur .. Dure huizen zijn er al genoeg. 
 • Niet het plein baseren op de 2 marktkramen die er 1 keer in de week staan 
 • Goed luisteren: aanpassen plan aan dringende wensen, niet hoog, zoveel waar mogelijk kappen (zolders), zoveel mogelijk groen. Kijk naar Wibaut inkl. sociale woningbouw!! 
 • Hans Ketel ook benaderen als vastgoedeigenaar (is nog niet gedaan). De vastgoed eigenaren niet als leading te gebruiken. Eventueel alle vastgoed eigenaren in een stichting of separate Vennootschap verenigen en beter naar het dorp luisteren 
 • Betere beelden maken, doormidden van 3d beelden en niet alleen een voorkant 
 • Meer aandacht andere belangen. Anders blijft het hullie zullie. 
 • Zie reactie van VDB Dorpsraad op BKP Wel voorziening openbaar vervoer aanbrengen tussen plein en gezondheidscentrum. 
 • Maak voor dorpsplein van de huidige rechthoekige vorm een ruit/wyber en geef markt uitwijk op de 
 • "armen" zie dso pleindia 2018 
 • Geen "Amstelveen plein" ... 
 • Schuine daken die de jaren 30 stijl kenmerken. Erkers en veel bomen! Een gezellig dorpsplein om elkaar te ontmoeten. 
 • Gezellig dorpsplein waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten 
 • Dat kan als de opmerkingen en ideeën die vanavond geopperd zijn serieus worden meegenomen 
 • Beter luisteren naar de wensen van de Badhoevedorpers. 
 • Pas het plan zodanig aan dat er geen blokken staan maar speelsere huizen met ook schuine overkappingen. Het gaat om een andere invulling van wat als 30-er jaren wordt ervaren. 
 • Breng meer groen terug 
 • Het gevoel wat de inwoners hebben bij de jaren 30 stijl mbt kleinschaligheid en gezelligheid en sfeervol vertalen in de stijl en niet alleen de aspecten gebruiken die goed uitkomen in de visie van de ontwikkelaar 
 • Jaren 30 wijken zijn heel groen, maar dit mis ik in de sfeerimpressie 
 • Maak het beeld meer visueler. Zodat de mensen een betere indruk kunnen krijgen. Het voorstellingsvermogen van velen hier aanwezig is beperkt 
 • Gevoel laten overheersen boven technocratische detsils in architectuur 
 • Nog eens goed nalezen wat inwoners willen en dat ook willen/ gaan toepassen 
 • Schuine kap daken en jaren 30 bouwstijl. 
 • 3 d beelden graag 
 • De architect moet naar aanleiding van vanavond zijn huiswerk opnieuw doen. Hij moet de argumenten die zijn besproken opnieuw in zijn beeld kwaliteitsplan opnemen. 

Overige vragen en opmerkingen

Genoteerd

Het blok moet naar alle kanten toe representatief zijn. Het is opgezet met een gang tussen twee woningen. Er zijn dus twee voorkanten. Tegenover de locatie Van der Post is het nog onduidelijk wat het wordt. Er zit geen woning met een corridor/gang aan weerskanten. Dit punt nemen we nog mee.

Genoteerd

In het Verkeersstructuurplan 2008/2013/2020 (VSP) is een besluit genomen om de knip te realiseren. Dit geldt ook voor de bus. Dit was de uitkomst van het overleg met het dorp rondom het DSO in 2018. Dit gaat ook in overleg met Connexxion. Er blijft een bushalte in het centrum. Waarschijnlijk via de Sloterweg ter hoogte van het toekomstige Lint in het centrum. 

De gemeenteraad geeft de kaders mee. Wij voeren dat uit. De status van het VSP wordt geactualiseerd als het deelgebied Quatrebras is afgerond.

Het is de opgave van de architect om dat te bereiken.

Proces: Vervolgstappen na de bijeenkomsten

 • Donderdag 8 september was er een bijeenkomst voor overige dorpsbewoners en geïnteresseerden.
 • Verslag komt op de website van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorpexterne-link-icoon en andere sociale media.
 • De vragenlijst/online peiling stond op  de website van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorpexterne-link-icoon . Deze stond met de presentatie en video online tot en met zondag 25 september 2022 om zo’n representatief mogelijk beeld te krijgen.
 • 24 september 2022: Informatiemarkt over gehele gebiedsontwikkeling in Badhoevedorp.
 • Suggestie van Paul Heuberger (gebiedsmanager) voor projectteam om na te denken over hoe bewoners een rol te geven in vervolgproces van planvorming. Dit neemt Like van Hulten (omgevingsmanager) mee.
 • Beoordelen resultaten peiling - september/oktober 2022
 • Advies Kwaliteitsteam - oktober 2022
 • Inspraak ontwerp Beeldkwaliteitsplan - eind 2022
 • Vaststelling Beeldkwaliteitsplan door raad, inclusief behandeling inspraakreacties  - verwachting 1e helft 2023
 • Start bouw Centrum Midden - verwachting start over twee jaar. Totale duur is 6-8 jaar

Zo gaan we verder

De online peiling sloot op 26 september 2022. We bespreken nu de resultaten van de peiling met het Kwaliteitsteam, Dorpsraad, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars zoals AM. Deze overleggen zorgen ervoor dat de eerder gedeelde planning voor inspraak over het concept beeldkwaliteitsplan vertraging oploopt. Zodra we meer weten over de planning, laten we dat weten via de website en de nieuwsbrief.

Overzicht communicatiemiddelen:

 • Websites haarlemmermeergemeente.nl/badhoevedorp externe-link-icoonen jouwbadhoevedorp.nlexterne-link-icoon
 • Facebook Badhoevedorp in Ontwikkeling
 • Twitter BadhoevedorpA9 
 • Digitale nieuwsbrief 
 • Advertenties in Westerpost 
 • Berichten in InforMeer (HC nieuws)
 • Diverse participatie- en informatiebijeenkomsten
 • Spreekuur omgevingsmanager
 • Bewonersbrieven (onder meer over uitnodigingen voor participatie- en informatieavonden, laatste status ontwikkeling en (aankomende) werkzaamheden)
 • Informatiemarkten in dorpshuis
 • December 2021 Gebiedsontwikkeling special in Westerpost
 • Informatie over onder meer bijeenkomsten op HalloBadhoevedorp
 • Informatieposter en folders in het dorpshuis