Centrumgebied

Het centrum van Badhoevedorp, rondom het Lorentzplein, kenmerkt zich door een veelvoud aan kleine, unieke winkels en bekende ketens. De gemeente is met betrokken partijen, zoals de vastgoedeigenaren en de winkeliers, in gesprek om te bekijken hoe het centrum naar de toekomst toe versterkt kan worden. Samen willen we onderzoeken hoe het centrum naar de toekomst toe te versterken. Het gaat hier niet specifiek om meer winkels.
Het gebied, tussen de Kamerlingh Onneslaan en de Pa Verkuijllaan, dat vrijkomt na de sloop van de A9, wordt herontwikkeld tot woongebied. Ter hoogte van het Lorentzplein wordt het nieuwe gebied aangesloten op het winkelcentrum. Door de nieuwe woonwijk komt het Lint, een recreatieve route op het tracé van de oude A9, en een nieuw aan te leggen watergang te liggen. De eerste tekenen dat er flink wat verandert zijn al zichtbaar. Een aantal winkels onder de A9 is sinds oktober 2015 gesloten. Deze winkelpanden zijn in het najaar van 2016 gesloopt.
 

Meedenken over de plannen

Op maandag 17 juli jl. kwam de Begeleidingsgroep voor het Centrum van Badhoevedorp voor het eerst bij elkaar in het Dorpshuis. De groep van 17 personen is divers van samenstelling met bewoners uit het centrum en daarbuiten en vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging, de Business Club van ondernemers en van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp. Ook qua leeftijd, man/vrouw-verhouding en ervaring met de participatie is de groep divers en breed samengesteld. Lees meer over de eerste bijeenkomst in


 

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan neemt u contact op met Ben van der Waal via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl o.v.v. Badhoevedorp-Centrum.