Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Proces centrum Badhoevedorp

Om te laten zien wat er tot nu toe gedaan is voor de ontwikkeling maakte de gemeente een 'processlang'. Hierin is te volgen wat er gebeurde vanaf de eerste ideeën voor het dorpsplein in 2019 op basis van de reacties op JouwBadhoevedorp.nl en de planning tot het moment van de start van de bouw en oplevering van het dorpsplein.

Bekijk of download hieronder het proces Badhoevedorp Centrum Midden september 2023. De planning is inmiddels veranderd. De nieuwe data staan in de tabel op deze pagina.

Het proces van het nieuwe centrum van Badhoevedorp bestaat uit 4 delen

De stappen uit de verschillende delen gebeuren niet op hetzelfde moment. U kunt het proces als pdf bekijken of de tekst op deze pagina lezen: 

  1. Stappen Beeldkwaliteitsplan Badhoevedorp Centrum Midden
  2. Stappen plan ontwerp Centrum Midden Zuid
  3. Stappen ontwerp plein Badhoevedorp Centrum
  4. Stappen plan ontwerp Centrum Midden Noord

Beeldkwaliteitsplan Badhoevedorp Centrum Midden

Hieronder staat wat we doen om het Beeldwaliteitsplan (BKP) te maken. De nummering van de stappen is BKP 1, BKP 2 enzovoort. De informatie- en meedenkmomenten staan tussen deze stappen. 

Schema van het proces beeldkwaliteitsplan centrum

Schema van het proces beeldkwaliteitsplan centrum

Afbeelding: schema van het proces beeldkwaliteitsplan centrum

StapWanneerOmschrijvingUitleg
BKP 12022Inwoners en winkeliers reageren op het concept beeldkwaliteitsplanTijdens en na livestreams in januari en februari 2022 konden inwoners en winkeliers reageren op het Beeldwaliteitsplan (BKP). Meer informatie staat op JouwBadhoevedorp.nlexterne-link-icoon
2022Informatie- en meedenkmomentWe vroegen inwoners en andere belanghebbenden wat zij vinden van het plan.
BKP 220222e concept BKP

 Inwoners, eigenaren van de gebouwen en de grond, winkeliers en dorpsraad vertelden wat zij vinden van het plan. Mei – september 2022. 

2022Informatie- en meedenkmomentWe vroegen inwoners en andere belanghebbenden wat zij vinden van het plan.
BKP 32023Aanpassen 2e concept BKPNa bijdragen van inwoners, eigenaren van de gebouwen en de grond, winkeliers en dorpsraad passen we het concept BKP aan. Voorjaar 2023.
BKP 4 2023HaalbaarheidstoetsInvesteerders kijken of het plan Centrum Midden Zuid betaalbaar is.
BKP 52024Eindconcept BKPWe vertellen inwoners, eigenaren van de gebouwen en de grond, winkeliers en dorpsraad over de aanpassingen van het BKP. Voorjaar 2024.
InformatiemomentWe vertellen inwoners en andere belanghebbenden over het plan.
BKP 6Eindconcept BKPGemeente maakt het eindconcept BKP bekend.
Informatie- en meedenkmomentOfficiële inspraak of zienswijze-termijn.Het plan ligt 6 weken ter inzage, iedereen kan reactie geven op het plan.
BKP 7Gemeenteraad neemt een besluit.
BKP 8Defintief BKPHet definitief BKP is het toetsingskader voor de bouwplannen: de voorwaarden voor de architecten van de gebouwen.

Centrum Midden Zuid plan ontwerp

Hieronder staat wat we doen om het plan ontwerp Centrum Midden Zuid te maken. De nummering van de stappen is Zuid 1, Zuid 2 enzovoort. De informatie- en meedenkmomenten staan tussen deze stappen. 

Schema van het proces plan ontwerp Centrum Midden Zuid

Schema van het proces plan ontwerp Centrum Midden Zuid

Afbeelding: schema van het proces plan ontwerp Centrum Midden Zuid

StapWanneerOmschrijvingUitleg
Zuid 12024Concept uitwerking Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO)In een Stedenbouwkundig ontwerp staan regels over de grootte en ligging van de bouwlocaties, groen, plein, parkeerplaatsen en de hoogte van de gebouwen.  
2024InformatiemomentWe vertellen inwoners en andere belanghebbenden over het plan. 
Zuid 2Inspraak Uitwerking DSOHet college neemt een besluit over het ontwerpwijzigingsplan. Dit plan ligt 6  weken ter inzage. Als een plan ter inzage ligt kunt u uw mening over het plan delen. Dit heet een zienswijze. 
Zuid 3Anterieure overeenkomstDe eigenaren van de grond en gebouwen, projectontwikkelaar AM en gemeente sluiten een anterieure overeenkomst. Daarna werken we het plan verder uit. 
Informatie- en meedenkmomentOfficiële inspraak of zienswijze-termijn.Het plan ligt 6 weken ter inzage, iedereen kan reactie geven op het plan. 
Zuid 4College neemt een besluitHet vastgestelde wijzigingsplan Centrum Zuid ligt opnieuw 6 weken ter inzage. U kunt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen dit plan als u eerder  een zienswijze gaf. Of als het gaat om een onderdeel dat het college gewijzigd vastgestelde.
Informatie- en meedenkmomentBij een vergunningaanvraag krijgen belanghebbenden de ruimte om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen het besluit.
Zuid 5Vergunning aanvraagDe precieze uitwerking van de  gebouwen. Hoe komt het er echt uit te zien.  Dit moet passen binnen de regels van het wijzigingsplan en beeldkwaliteitsplan.
Zuid 6Vergunning krijgenGoedkeuring om de gebouwen te gaan bouwen. 
Informatie- en meedenkmomentBij een vergunningaanvraag krijgen belanghebbenden de ruimte om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen het besluit.
Zuid 7Start bouwStap voor stap de gebouwen maken.


Ontwerp plein

Hieronder staat wat we doen om het ontwerp voor het dorpsplein te maken. De nummering van de stappen is Plein 1, Plein 2 enzovoort. De informatie- en meedenkmomenten staan tussen deze stappen.

Schema proces van het dorpsplein

Schema proces van het dorpsplein

Afbeelding: schema proces van het dorpsplein

Stap

WanneerOmschrijvingUitleg
Plein 12019VerbeeldingenIn 2019 vroegen we het dorp wat er op het plein mag komen. We maakten 3 voorbeelden van hoe het plein eruit kan komen te zien. De wensen zijn: een markt,fontein, groen, evenementen, fietsen parkeren, bankjes en spelen. 
2019Informatie- en meedenkmomentWe vroegen inwoners en andere belanghebbenden wat zij vinden van het plan. 
Plein 22024Gemeenteraad neemt een besluit over de kostenDe gemeenteraad besluit hoeveel het plein mag kosten.
Plein 32024/2025SchetsontwerpAls we weten welke vorm het plein krijgt maken we 3 schetsontwerpen. Het dorp reageert op deze schetsontwerpen. Peiling via JouwBadhoevedorp.nl in 2024/2025.
2024/2025Informatie- en meedenkmomentWe vragen inwoners en andere belanghebbenden wat zij vinden van het plan. 2024/2025
Plein 4Voorlopig ontwerpBij het voorlopig ontwerp zien we wat wel en niet kan van de wensen van het dorp. We spreken met de inwoners over de keuzes die we moeten maken.  
Informatie- en meedenkmomentWe vragen inwoners en andere belanghebbenden wat zij vinden van het plan.
Plein 5Definitief ontwerpHet ontwerp is klaar, alles heeft zijn plek. We weten waarom iets wel of niet kan. We vertellen de inwoners hoe het plein eruit gaat zien.
InformatiemomentWe vertellen inwoners en andere belanghebbenden over het plan.
Plein 6Uitwerken bouwplanWe werken het definitief ontwerp uit in een bestek. Het bestek is nodig om met de aannemer af te spreken wat er precies moet gebeuren.
Plein 7Kiezen aannemerDe gemeente zoekt een aannemer voor het plein.
Plein 8Plein makenDe aannemer maakt het plein.

Centrum Midden Noord plan ontwerp

Hieronder staat wat we doen om het plan ontwerp Centrum Midden Noord te maken. De nummering van de stappen is Noord 1, Noord 2 enzovoort. De informatie- en meedenkmomenten staan tussen deze stappen. 

Schema proces Centrum Midden Noord plan ontwerp

Schema proces Centrum Midden Noord plan ontwerp

Schema van het proces plan ontwerp midden noord

Stap

WanneerOmschrijvingUitleg
Noord 12024Uitwerking Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO)Het is duidelijk waar de gebouwen komen te staan. En waar het plein komt. 2023
Noord 2IntentieovereenkomstAfspraak tussen gemeente en eigenaren van de gebouwen. De afspraken gaan over het onderzoeken of de plannen betaalbaar zijn. 
Noord 3Anterieure overeenkomstAfspraak tussen gemeente en vastgoedeigenaren over wie welke kosten betaalt om de plannen te kunnen uitvoeren. En wie verantwoordelijk is voor welke risico’s. 
Noord 4(Ontwerp) omgevingsplanHierin staan de belangrijkste regels voor de gebouwen: hoe hoog, hoe breed, op welke plek en met waarvoor mag het gebruikt worden. Daarnaast hoe het gebied om de gebouwen heen ingericht wordt. 
Informatie- en meedenkmomentOfficiële inspraak of zienswijze-termijn.Het plan ligt 6 weken ter inzage, iedereen kan reactie geven op het plan. 
Noord 5Gemeenteraad neemt een besluitGemeenteraad neemt een besluit. 
Informatie- en meedenkmomentBij een vergunningaanvraag krijgen belanghebbenden de ruimte om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen het besluit.
Noord 6Vergunning aanvraagDe precieze uitwerking van de gebouwen. Hoe komt het er echt uit te zien. Dit moet passen binnen de regels van het omgevingsplan en beeldkwaliteitsplan.
Noord 7Vergunning krijgenGoedkeuring om de gebouwen te gaan bouwen.
Informatie- en meedenkmomentBij een vergunningaanvraag krijgen belanghebbenden de ruimte om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen het besluit.
Noord 8Start bouwStap voor stap de gebouwen maken