Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Geschiedenis plannen centrum

De plannen voor het centrum komen uit het Masterplan Badhoevedorp uit 2008. Het Masterplan is de basis voor de plannen. Het uitwerken van de plannen doen we in bestemmingsplannen, Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp en het Beeldkwaliteitsplan.

Het Masterplan Badhoevedorp geeft in grote lijnen aan wat er gaat gebeuren in en rondom Badhoevedorp. In 2013 is het bestemmingsplan Badhoevedorp – Lijnden-Oost vastgesteld door de raad met de voorwaarden voor de ontwikkeling. Hierin staat dat er maximaal 300 woningen komen en de maximale bouwhoogte van gestapelde woningen 20 meter is.
De eerste stap voor het nieuwe ontwerp van het centrum is een stedenbouwkundig ontwerp. Het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) is in december 2018 door het college vastgesteld:

Afspraken met Rijk en ontwikkelaars

Met het Rijk is een afspraak gemaakt over de bijdrage van de gemeente aan de omlegging van de A9. Daarnaast is er een overeenkomst opgesteld met de ontwikkelaars voor de woningbouw in het centrum. Met de opbrengst van de nieuwe woningen in het centrum wordt een deel van de kosten van de omlegging betaald.

Het DSO past binnen het vastgestelde bestemmingsplan

Er staan veel minder woningen in dan in het bestemmingsplan mogelijk is gemaakt. De hoogtes passen binnen de maximale bouwhoogte van 20 meter en bij de omgeving van het centrumgebied, waar ook gebouwen van 18 tot 28 meter staan.

Wat is het DSO ook alweer?

In het DSO staan de stedenbouwkundige voorwaarden voor een nieuw centrum rondom een centraal plein. Met ruimte voor woningen boven de winkels en horeca. In het DSO staan de ligging en de afmetingen van de bouwlocaties aangegeven rondom het centrale plein. Ook geeft het DSO aan hoe de recreatieve langzaam verkeerroute met water en groen (het Lint) aansluit op het centrum. Daarnaast staat in het DSO waar ongeveer de gebouwen en parkeerplaatsen komen te liggen en hoe groot ze worden. In het nieuwe centrum komt ruimte voor winkelen, verblijven, ontmoeten, wonen en horeca.

Vervolgproces

Nu het DSO is vastgesteld worden vervolgafspraken met de eigenaren en ontwikkelaars gemaakt over de voorwaarden. Daarna wordt ook bekend wanneer de plannen voor het centrum kunnen worden uitgevoerd. 
Hoe het centrum eruit komt te zien moet nog worden bepaald. Met name bij het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte in het centrum, zoals het nieuwe plein, het Lint en de aansluiting van het Lint op het centrum, en het beeldkwaliteitsplan willen we alle inwoners graag weer betrekken. Hiervoor zetten we het online platform JouwBadhoevedorpexterne-link-icoon in. Bij de uitwerking van de woonbuurten aan beide kanten van het centrum betrekken we vooral de direct betrokken inwoners en ondernemers van de aangrenzende straten. Nadat contractafspraken zijn gemaakt met de vastgoedeigenaren wordt begonnen met het opstellen van een bestemmingsplan waarop formele inspraak mogelijk is. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het projectteam via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp van uw mail 'Badhoevedorp-Centrum'.