Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verslag bijeenkomst Centrum Midden 5 september 2022

In september waren er 2 bijeenkomsten over het aangepaste concept beeldkwaliteitsplan voor Centrum Midden. Op deze pagina leest u het verslag van de bijeenkomst voor direct omwonenden en winkeliers op 5 september. Er waren ongeveer 30 personen aanwezig. Deze bijeenkomst ging over de beeldkwaliteit en bouwstijl van de nieuwe gebouwen. We presenteerden het aangepaste concept beeldkwaliteitsplan voor Centrum Midden. Op deze pagina leest u de antwoorden op de vragen die we kregen.

Opening

Paul Heuberger (gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord) is de voorzitter. Het doel van de avond: is uitleg geven over het aangepaste concept Beeldkwaliteitsplan (afgekort tot BKP). Deze avond is een vervolg op de digitale bijeenkomst van 24 januari 2022. Tijdens deze bijeenkomst werd het concept BKP gepresenteerd. Vandaag wordt het aangepaste concept BKP gepresenteerd. Het doel is te horen en meten wat inwoners, winkeliers en overige geïnteresseerden vinden van het BKP.

Presentatie beeldkwaliteit gebouwen

Koen Wagemakers (projectmanager) vertelt over het proces. Freek Loos (stedenbouwkundig ontwerper) vertelt over het beeldkwaliteitsplan. 

De beeldkwaliteit gaat over:

 • hoe ziet iets eruit?
 • welke materialen worden gebruikt?
 • welke kleuren krijgen de gebouwen en de omgeving?

Vragen die we kregen tijdens de bijeenkomst:

Parkeren kan straks in parkeervakken op straat en in de gebouwen zelf (niet ondergronds). De parkeervakken komen aan de zuidkant van de Zeemanlaan. Aan de noordkant van de Zeemanlaan komen parkeerplaatsen in de gebouwen. Ook verwachten we twee parkeervelden tussen het Lint en de bouwblokken (bestaande uit supermarkten met appartementen) in.

Daar is nu tijdelijk asfalt voor het parkeren. Op die plek komt straks een nieuw gebouw. Parkeren in dit deel van het centrum is straks vooral in de gebouwen. Langs de Sloterweg kan men straks parkeren op een met groen omgeven parkeerterrein. 

in Centrum Midden Zuid komen 64 appartementen. In Centrum Midden Noord komen 50-80 appartementen. Er komen tussen de 200 en 300 parkeerplaatsen. We maakten een parkeerbalans.

We keken hierbij onder andere naar deze functies: 

 • wonen en werken in het centrum
 • hoeveel winkels en bedrijven er in het centrum zijn
 • parkeerbehoefte bij het Medisch Centrum
 • dubbelgebruik, dat is dat dezelfde parkeerplaats gebruikt wordt voor verschillende functies

Naast het Beeldkwaliteitsplan stellen we in 2023 ook het wijzigingsplan Badhoevedorp Centrum Midden Zuid vast. In het wijzigingsplan geven we uitleg over het parkeren, hoeveel plaatsen er nodig zijn en waarom. Het aantal woningen, de omvang van de winkels en overige voorzieningen en benodigde parkeerplaatsen stemmen we op elkaar af.  

Volgens gemeentelijk beleid komen in ieder geval de huidige parkeerplaatsen terug. Er komt uiteindelijk het aantal parkeerplaatsen dat daadwerkelijk nodig is. We komen tot dit aantal op basis van een parkeerbalans en parkeertellingen die we hebben gedaan. Doordat het aantal woningen en de omvang van de winkels en overige voorzieningen toeneemt, zullen er meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd dan er nu zijn. Een voorwaarde bij de ontwikkeling is dat er een waterdichte parkeerbalans is. 

De minimale afstand van het nieuwe bouwblok tot aan de bestaande appartementen is 13 meter in verband met de (stand van de) zon. Hier komen naar verwachting 3 bouwlagen. Dat is ongeveer 10,5 meter hoog.

Lidl bekijkt nog hoe hun plannen passen binnen de huidige plannen (de bouwenvelop) in overleg met gemeente. Als er een bestemmingsplan wordt gemaakt, is er zienswijze en beroep mogelijk. Er kan ook met een afwijkingsprocedure door de gemeente medewerking worden verleend aan een plan. Er is dan bezwaar en beroep mogelijk. Bestemmingsplannen worden gepubliceerd in de Staatscourant en in aanvulling daarop via de Nieuwbrief. 

We zijn met Albert Heijn en de andere supermarkt verder in onze gesprekken dan met Lidl. Voor 2023 gaan we met een wijzigingsplan in procedure. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt. We verwachten dat de start van de bouw in 2025 is. De bouw gebeurt in fasen. Er wordt dan ook tegen die tijd gekeken of het aantal parkeerplaatsen voldoende is.

We weten nog niet precies waar Lidl komt en waar de andere winkels in het centrum komen. De blinde gevels zijn ook een zorg van ons en van het Kwaliteitsteam. We geven ontwikkelaars mee dat er ‘gewone’ winkels, en geen supermarkten, dienen te komen aan de rand van het centrum. Het is voor ons belangrijk dat er een aantrekkelijke aanloopstraat komt van de Sloterweg naar het dorpsplein. Er zijn daarom winkels nodig met puien van goede kwaliteit om het centrum sfeervol en levendig te maken. Bij voorkeur komen er aan beide kanten van de aanloopstraat winkels en dus geen supermarkten. 

Centrum Oost komt tussen Pa Verkuijllaan en Sloterweg. We willen komen tot één geheel in jaren 30 stijl. In Oost en West komen alleen rijwoningen en een klein appartementengebouw. In Oost komen geen winkels. Er is hier onvoldoende behoefte aan winkelruimte. Er komen daarom geen winkels tussen de Pa Verkuijllaan en het nieuwe centrum. In het DSO Badhoevedorp uit 2018 is besloten om een klein centrum te maken in het hart (Centrum Midden Noord en Zuid) van Badhoevedorp waar supermarkten (trekken mensen aan), en andere winkels te vinden zijn. Ook maken we een goede verbinding via het Lint naar het centrum voor fietsers en voetgangers.

Vomar/Hoorne Vastgoed willen binnen 10 jaar (vanaf 2018) naar het centrum verhuizen. Op de huidige locatie van de Vomar komen maximaal 30 woningen. Er komt geen flatgebouw.

vanaf de Burgemeester Amersfoordtlaan kom je bij de kruising Sloterweg en Zeemanlaan. Er komt een knip in de Zeemanlaan voor auto- en busverkeer, zodat er een prettig verblijfsklimaat op het dorpsplein komt. Er is straks geen auto- en busverkeer op de Zeemanlaan. De route blijft wel beschikbaar voor nood- en hulpdiensten. Op de locatie van de huidige laad- en loslocatie van Albert Heijn komt de entree voor vrachtwagens om te laden en lossen. Laden en lossen gaat 3 tot 4 keer per dag per supermarkt gebeuren. Winkels aan het Lorentzplein worden binnen bepaalde tijdsblokken aan de kant aan het plein bevoorraad, dus niet aan de achterkant van de winkels.  

Paul Heuberger neemt contact hierover op.

Dit wordt aan het einde van deze bijeenkomst behandeld. 

Ja, dit is geen onderdeel van de herontwikkeling.

De ontwikkelaar hoeft dit niet te maken omdat het niet in de plannen staat. Het beeldkwaliteitsplan biedt wel de mogelijkheid om de bouwlagen boven de winkels één meter naar voren te laten springen. Hierdoor kan een luifel die doorloopt ontstaan. Dit is een uitdaging voor de architect. 

De 2 supermarkten in Centrum Midden Zuid hebben elk een eigen parkeerterrein. Het parkeerterrein voor de westelijke supermarkt bereiken bezoekers via de Zeemanlaan. Voor de oostelijke supermarkt via de Sloterweg. Deze parkeerterreinen zijn ook bedoeld voor de bewoners van de woningen erboven naast de bezoekers aan de supermarkten.  
De 2 parkeerterreinen in Centrum Midden Zuid verbinden we aan elkaar.  We doen dit omdat bezoekers bij drukte op bijvoorbeeld zaterdag- en zondagmiddagen eenvoudig naar het naastgelegen parkeerterrein kunnen rijden. Bezoekers hoeven dan niet helemaal om het centrum te rijden. Deze verbinding maken we niet heel ‘ makkelijk’ om sluipverkeer op de Zeemanlaan te voorkomen.  

De problematiek van de hangjongeren is bij de gemeente bekend en wordt serieus genomen. We zijn hier in overleg over met de Dorpsraad. Dit is geen bespreekpunt voor vanavond.

De vraag of er winkels onder de woningen komen in Oost valt buiten ons plangebied. De verwachting is dat vraag naar detailhandel, naar commerciële voorzieningen afneemt (uit beleid commerciële voorzieningen). We proberen daarom alle winkels, supermarkten en andere commerciële voorzieningen bij elkaar te plaatsen in Centrum Midden. We krijgen zo een klein en krachtig centrum. In Centrum Oost komen woningen en een stuk van het Lint.

In DSO staan veel afbeeldingen van hoe het mogelijk kan worden. In 2019 wilden we duidelijk krijgen wat de behoefte vanuit het dorp was. Via Jouwbadhoevedorp is een brede uitvraag gedaan om dit beeld scherper te krijgen. Daar is uitgekomen dat er behoefte is aan jaren 30 stijl en een dorps karakter. Pandje-pandje sluit niet goed aan bij de behoefte aan jaren 30 stijl.

Communicatie gaat onder meer via de digitale nieuwsbrief, een informatieavond, de website en social media. Direct omwonenden krijgen een bewonersbrief als het onderwerp hen direct raakt. Denk aan werkzaamheden of een nieuwe ontwikkeling in de buurt. 

bij vragen kan er contact opgenomen worden met omgevingsmanager Like van Hulten (like.van.hulten@haarlemmermeer.nl | 06-43286610).

Peiling via het programma Mentimeter

Deze aanwezigen vulden op 5 september een aantal vragen in via het programma Mentimeter.  Hieronder staan de vragen en de reacties.

Openingsvraag: Bent u een...? 

ReactieAantal
(Direct) omwonende14
Winkelier2
Geïnteresseerde dorpsbewoner 5
Overig1

Afbeelding: grafiek Mentimeter staafdiagram openingsvraag 5 september

Afbeelding: staafdiagram openingsvraag 5 september

Vraag 1: Vindt u de voorgestelde sfeer van het centrum passen bij Badhoevedorp?

ReactieAantal
Heel erg tevreden0
Tevreden9
Neutraal9
Ontevreden2
Heel erg ontevreden3


Afbeelding: staafdiagram 5 september vraag 1.

Afbeelding: staafdiagram 5 september vraag 1.

OpmerkingReactie
Neutraal: er is altijd wel iets dat beter kan. Geen overkappingen, geen bankjes, geen openbaar toilet. Hoe wordt die invulling?Het Beeldkwaliteitsplan geeft ingrediënten die worden meegegeven aan ontwerpers. In deze bijeenkomst bespreken we alleen de architectuur. De openbare buitenruimte is ook een onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan. Er komt nog een participatiemoment over de invulling van het dorpsplein. De opmerkingen over de luifels boven de winkels nemen we mee.
Ontevreden: er ligt een deken over het centrum, maar dat is geen warme deken. Het is schimmig. We hebben het alleen over de schil, maar niet over de kern. Het geeft onrust dat het niet duidelijk is wat de status van het project is. Vormgeving wordt gemist. Wat gaat er gebeuren in centrum? Komt er een kloppend hart?
Het is de bedoeling dat het een kloppend hart wordt. Het lastige is dat we als gemeente afhankelijk zijn van betrokken vastgoedeigenaren. Veel grond is niet in gemeentelijk eigendom. Dit is wel zo in Centrum Oost en West. De gronden in Centrum Midden Noord en Zuid zijn niet in gemeentelijk eigendom. We moeten vertrouwen winnen en op elkaar wachten.
Ligt de bal bij ontwikkelaars en niet bij gemeente en bewoners?We moeten het samen doen. Partijen moeten vertrouwen hebben in de plannen. We zijn geen eigenaar van de gronden en kunnen daarom geen opties opleggen.

Vraag 2: Bereiken we met deze hulpmiddelen en stijlkenmerken de ‘dorpse schaal en maat’ voldoende?

ReactieAantal
Heel erg tevreden0
Tevreden4
Neutraal11
Ontevreden4
Heel erg ontevreden3
Afbeelding: staafdiagram 5 september vraag 2.

Afbeelding: staafdiagram 5 september vraag 2.

OpmerkingReactie
Heel erg ontevreden: ik ben erg tevreden over plaatjes van Oost en Quatrebras Deelplan A. Quatrebras deelplan B is minder warm. Het zijn kleine stenen en verschillende kleuren. De plaatjes van de sfeerbeelden zijn minder warm en veel platte daken.Het dak is afhankelijk van de grootte. De ‘verbijzondering’ is een subtiele, voorzichtige verandering, zoals een steen die een stukje uitsteekt, zodat het geen kille wand wordt. Het is niet de bedoeling om allerlei soorten stenen te gebruiken. 
Heel erg ontevreden: de afbeeldingen uit de enquête uit 2019 staan niet in dit Beeldkwaliteitsplan. Het plan moet verbeterd worden naar de afbeeldingen uit 2019.Kunnen vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars iets heel anders doen dan in BKP is opgenomen?We hebben de input opgehaald via Jouwbadhoevedorp en dat verwerkt in een concept Beeldkwaliteitsplan. Dat is besproken met projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en het Kwaliteitsteam. Op 24 januari 2022 hebben we dit besproken met bewoners en winkeliers tijdens een online informatiebijeenkomst. We weten wat de marktpartijen ervan vinden. Zij zijn enthousiast over de jaren 30 stijl. Alle marktpartijen willen graag in deze stijl ontwikkelen. Het Beeldkwaliteitsplan en de stedenbouw zijn de kaders waarbinnen de plannen van de ontwikkelaar, de architect moet passen. Het Kwaliteitsteam toetst of de goede interpretatie gebruikt is. In het Kwaliteitsteam zitten onafhankelijke deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en polderarchitectuur. Er zitten geen bewoners in het Kwaliteitsteam. 

Vraag 3: Bent u het eens met 1 beeldkwaliteit voor het hele centrum?

ReactieAantal
Ja17
Geen mening2
Nee0
Afbeelding: staafdiagram 5 september vraag 3.

Afbeelding: staafdiagram 5 september vraag 3.

OpmerkingReactie
Kan er subsidie komen dat de flats in Centrum Noord ook aangepakt worden in dezelfde stijl. Gosse Bijlenga en bewoner nemen contact op met elkaar.
Waarom zijn Centrum Oost en West ‘losgeknipt’ van Centrum Midden?Deze knip is gemaakt, omdat we Oost en West sneller kunnen ontwikkelen dan Centrum Midden. Voor Centrum Midden komt een eigen Beeldkwaliteitsplan, maar de ambitie is om 1 geheel te creëren voor heel het centrum.

Vraag 4: Heeft u nog ideeën voor de verbetering van het concept beeldkwaliteitsplan? Meld het graag kort en krachtig.

In dit verslag zijn de antwoorden van 5 september 2022. De antwoorden van de peiling van 8 september 2022 staan in het verslag van die bijeenkomst. Deze antwoorden hebben we verzameld met de antwoorden die zijn gegeven in de online peiling. Het totaalresultaat is hier te vinden.

 • Luifels bij winkels, zitjes en groen op het plein en niet te vergeten goede parkeermogelijkheden ook voor bewoners 
 • In het beeldkwaliteitsplan duidelijk maken waarom niet wordt aangesloten bij wens van bewoners terwijl pandjepandje wel is voorgelegd op jouw badhoevedorp 
 • Politiepost 
 • Centrum midden Noord  Lorentzplein en Sloterweg graag meenemen in het beeldkwaliteits plan 
 • Bewoners centrum vergunning verlenen. 
 • Zorgen voor bestaande winkeliers 
 • Parkeren zoveel mogelijk buiten beeld 
 • Overkappingen 
 • Parkeren onder de grond waar mogelijk 
 • Parkeerplaatsen onder winkels waardoor het centrum nog groener kan worden
 • Parkeren model Gelderlandplein
 • Groen 
 • Veel groen creëert gezelligheid in het centrum 
 • Betrek bewoners in de adviesgroep! 
 • Luifels/overkappingen   
 • In het beeldkwaliteitsplan duidelijk maken waarom niet wordt aangesloten bij wens van bewoners terwijl pandjepandje wel is voorgelegd op jouw badhoevedorp
 • Zorgen voor zo veel mogenlijk groen en zonnepanelen
 • Genoeg verlichting   
 • Openbaar toilet 
 • Centrum midden Noord de Sloterweg, Marconi en Lorentzplein flats meenemen beeldkwaliteitsplan 
 • Geen betaalautomaten onder woningen 
 • Weergave van de verkeersstromen. Afstanden tussen bebouwing 
 • Oude bestaande flats opknappen in zelfde stijl als nieuwe gedeelte 
 • Parkeerplaats in groen zetten op Sloterweg 
 • Graag één beeldkwaliteitsplan voor het dorp ipv twee. En houdt echt rekening met de uitslag van de JouwBadhoevedorp enquête ipv op deze verdraaide manier waarbij jaren ‘30 anders wordt uitgelegd dan bedoeld.

Proces: Vervolgstappen na de bijeenkomsten

 • Donderdag 8 september was er een bijeenkomst voor overige dorpsbewoners en geïnteresseerden.
 • Verslag komt op de website van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorpexterne-link-icoon en andere sociale media.
 • De vragenlijst/online peiling stond op  de website van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorpexterne-link-icoon . Deze stond met de presentatie en video online tot en met zondag 25 september 2022 om zo’n representatief mogelijk beeld te krijgen.
 • 24 september 2022: Informatiemarkt over gehele gebiedsontwikkeling in Badhoevedorp.
 • Suggestie van Paul Heuberger (gebiedsmanager) voor projectteam om na te denken over hoe bewoners een rol te geven in vervolgproces van planvorming. Dit neemt Like van Hulten (omgevingsmanager) mee.
 • Beoordelen resultaten peiling - september/oktober 2022
 • Advies Kwaliteitsteam - oktober 2022
 • Inspraak ontwerp Beeldkwaliteitsplan - eind 2022
 • Vaststelling Beeldkwaliteitsplan door raad, inclusief behandeling inspraakreacties  - verwachting 1e helft 2023
 • Start bouw Centrum Midden - verwachting start over twee jaar. Totale duur is 6-8 jaar

Zo gaan we verder

De online peiling sloot op 26 september 2022. We bespreken nu de resultaten van de peiling met het Kwaliteitsteam, Dorpsraad, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars zoals AM. Deze overleggen zorgen ervoor dat de eerder gedeelde planning voor inspraak over het concept beeldkwaliteitsplan vertraging oploopt. Zodra we meer weten over de planning, laten we dat weten via de website en de nieuwsbrief.

Overzicht communicatiemiddelen:

 • Websites https://haarlemmermeergemeente.nl/badhoevedorpexterne-link-icoon en https://jouwbadhoevedorp.nl/externe-link-icoon
 • Facebook Badhoevedorp in Ontwikkeling
 • Twitter BadhoevedorpA9 
 • Digitale nieuwsbrief 
 • Advertenties in Westerpost 
 • Berichten in InforMeer (HC nieuws)
 • Diverse participatie- en informatiebijeenkomsten
 • Spreekuur omgevingsmanager
 • Bewonersbrieven (onder meer over uitnodigingen voor participatie- en informatieavonden, laatste status ontwikkeling en (aankomende) werkzaamheden)
 • Informatiemarkten in dorpshuis
 • December 2021 Gebiedsontwikkeling special in Westerpost
 • Informatie over onder meer bijeenkomsten op HalloBadhoevedorp
 • Informatieposter en folders in het dorpshuis