Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Vragen en antwoorden Hyde Park

Heeft u vragen over de ontwikkelingen van Hyde Park? Deze beantwoordt het projectteam graag. De meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden vindt u hieronder.

Algemeen

Hyde Park informeert buurtbewoners en bedrijven over sloop- en bouwwerkzaamheden in het gebied via de website www.bouwenaanhydepark.nlexterne-link-icoon. Via deze website kan iedereen zich aanmelden voor een nieuwsbrief over de werkzaamheden. Ook zijn er bijeenkomsten waar buurtbewoners en bedrijven informatie krijgen over de planning, de sloop en de bouw. Voor vragen kan je tijdens kantooruren langslopen bij het informatiecentrum Hyde Park House aan de Planetenweg 5.

Het gebied

Het hotel Hampton by Hilton, de bestaande woningen en een aantal kantoorpanden in Hyde Park blijven in gebruik als hotel en kantoor. Een aantal van deze panden is net gerenoveerd.

De komende jaren wordt veel gesloopt en gebouwd.

Deze bedrijven gaan in fases verhuizen. Sommige bedrijven vinden een andere plek in het gebied. Er blijven behalve woningen ook kantoren in het gebied staan. Dit zorgt voor een mix aan functies.

De straten die er nu zijn blijven, behalve de Marsstraat. Er komen extra straten bij en de Jupiterstraat wordt voor een deel verlegd. Omdat er nieuwe straten en veel nieuwe huisnummers bijkomen, veranderen de straatnamen. In de toekomst hebben de straten in Hyde Park namen van internationale architecten. Zie straten Hyde Park.

De gebouwen zijn straks 4 tot 14 lagen hoog. Het hoogste punt wordt 14 lagen. 

Ja, er is ruimte voor kinderen om te spelen. In het Stadspark en in Hyde Park worden in de binnentuinen en openbare ruimte nieuwe speelplekken ingericht.

De gemeente en Hyde Park maken geen plannen voor het station. Dat doen de NS, Prorail en andere partners. De gemeente denkt wel daarover mee. Dat geldt ook voor de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Er wordt gesproken over het doortrekken van de Noord/Zuidlijn tot aan het station van Hoofddorp.

Er worden geen volwassen bomen geplant, maar ze hebben wel een redelijk formaat. 

Ja, de binnentuinen krijgen een dikke grondlaag en/of waterbergende maatregelen om regenwater op te vangen. Bovendien liggen de binnentuinen hoger dan de straten.

De ontwikkelaar is daarover in gesprek met partijen die in de gezondheidszorg actief zijn.

Ja, dat is wel de bedoeling, een fysiotherapeutpraktijk bijvoorbeeld.  

Planning

In het najaar van 2018 is de sloop van de eerste gebouwen gestart. In september 2020 is de verkoop van de eerste woningen begonnen en de bouw van de eerste gebouwen is begonnen.

Er wordt gefaseerd gebouwd. Het idee is dat ongeveer elk half jaar de bouw van een nieuw blok wordt gestart. De oplevering is vanaf 2022. 

Wanneer de stukken van een bestemmingsplan of van een omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd, maakt de gemeente dat bekend via www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon. Wie zich inschrijft voor de e-mailservice externe-link-icoonkrijgt daarover een e-mail.  

Woningen

Ongeveer 3.800 woningen. Elk bouwblok bestaat uit zes of zeven appartementencomplexen. Per bouwblok komen gemiddeld ongeveer 250-400 woningen.

De grootte van de woningen loopt uiteen van 30 tot 140 vierkante meter.

De meeste woningen krijgen een buitenruimte, een balkon of een terras. Bij veel van de woningen op de begane grond kunnen bewoners een bankje buiten op de stoep zetten.

 In het hele gebied kunnen woonwerkwoningen komen met bijvoorbeeld beneden een kantoor en boven de woonruimtes.

Er komt een afwisselend aanbod van (sociale) huur- en koopwoningen. In totaal zijn straks ongeveer 30% van de woningen in Hyde Park sociale huurwoningen. Ongeveer 20% zijn betaalbare koopwoningen (tot NHG-kostengrens) of huurwoningen in het middensegment (huur tot circa €1000).  Van de woningen in de vrije sector, bestaat ongeveer de helft uit koopwoningen. 

Ja, 30 procent van de woningen worden sociale huurwoningen.

Hyde Park gaat met DUWO onderzoeken of er ruim 500 studentenwoningen in Hyde Park kunnen komen. Hier is een intentieovereenkomst over afgesloten.

Jazeker, die komen er. Bijvoorbeeld gelijkvloerse woningen voor mensen die wat ouder zijn en van wie de kinderen uit huis zijn.

In 2020 gaat de verkoop van de eerste woningen van start. Kijk voor meer informatie op www.hydeparkishere.nlexterne-link-icoon.

Wie in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning moet ingeschreven staan bij Woningnetexterne-link-icoon. Geïnteresseerden in een koopwoning en in andere huurwoningen hoeven niet geregistreerd te zijn als woningzoekende.

Dat is afhankelijk van de bouw van de woonblokken. De bouw van de eerste woonblokken is begonnen. Met een gemiddelde bouwtijd van drie jaar zullen de eerste woningen in 2023 opgeleverd worden. Via www.hydeparkishere.nlexterne-link-icoon kunt u uw interesse in een woning kenbaar maken. Op deze website komt informatie over de verkoop en verhuur van woningen. Als de woningen in de verhuur gaan, worden de huurprijzen bekend.

Haarlemmermeerders die een nieuwbouwwoning in Hyde Park kopen, kunnen in aanmerking komen voor een starterslening. Een starterslening is voor mensen die voor het eerst een huis kopen. Het is een extra lening van de gemeente die kopers kunnen krijgen naast de hypotheek die zij afsluiten bij een bank. Deze lening is maximaal 40.000 euro. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

De woningen worden verwarmd en gekoeld met warmte-koude-opwekking (WKO) via vloerverwarming. Er komen in de eindsituatie geen gasaansluitingen in de wijk om te koken, voor het warme water of om de huizen te verwarmen. Iedere woning heeft zijn eigen meter en rekening.

De gebouwen worden zo ontworpen dat er zo veel mogelijk zonlicht binnenkomt. De architect spreekt van ‘suncuts’ in de gebouwen. Doordat de zuidzijde van de appartementengebouwen lager is, krijgt de zon meer ruimte.

Ja.

Bij zeker 300 projecten in Nederland wordt al gewerkt met WKO, maar in Hyde Park gebeurt dat wel op een unieke schaal. Er komen vier warmtebronnen in Hyde Park. Zie ook het nieuwsbericht daaroverexterne-link-icoon.

Iedereen kan in aanmerking komen voor een woning. Hoofddorpers dus ook. Mensen die minstens twee jaar in Haarlemmermeer wonen en voor het eerst een woning kopen, kunnen in aanmerking komen voor een starterslening

Deze bedrijven gaan in Hyde Park woningen, parkeerplaatsen en ruimtes voor voorzieningen bouwen of werken aan plannen om dat te gaan doen:

Verkeer en bereikbaarheid

 Ja, het blijft een hoofdfietsroute. In de toekomst mogen er ook auto’s mogen komen. Die zijn hier te gast. De routes tussen het station, Hyde Park en het centrum worden verbeterd.

Er komen veilige fietspaden en de kruising bij de Kruisweg wordt aangepast. Daar komen verkeerslichten.

Het wordt drukker als er meer bewoners zijn. Maar de nieuwe wijk wordt vooral ingericht voor voetgangers en fietsers. De verwachting is dat bewoners van Hyde Park minder auto’s bezitten dan de gemiddelde Hoofddorper, omdat het station vlakbij is en het centrum van Hoofddorp makkelijk per fiets te bereiken is. Bewoners kunnen ook gebruikmaken van deelauto's.

Er worden verschillende verkeersmaatregelen genomen om te zorgen dat het verkeer ook in de toekomst goed kan doorstromen. Zo wordt de Kruisweg aangepast, er worden nieuwe verkeerslichten geplaatst op de kruising Planetenweg/Kruisweg en er komen goede en veilige oversteken die passen bij een drukkere situatie.

De brug in het verlengde van de Piratenweg is een brug voor fietsers en voetgangers. Dat blijft zo. Autoverkeer voor Hyde Park gaat via de Van Heuven Goedhartlaan en de Kruisweg het gebied in en uit. De brug van het Piratenpad kan in noodgevallen gebruikt worden door hulpdiensten.

Er komen extra verkeerslichten bij. De verkeerslichten worden goed op elkaar afgestemd om wachttijden zo kort mogelijk te maken.

Als er nieuwe bewoners komen in Hyde Park worden de oversteken op de Kruisweg aangepast. Veiligheid staat daarbij voorop. Bewoners van de Kruisweg uitgenodigd om mee te denken over de ontwerpen. Zie ook meer informatie over de kruispunten.

In het gebied gaat een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur gelden. Het gebied wordt ingericht voor fietsers en voetgangers. De auto is dus echt te gast. Op de Kruisweg verandert de snelheidslimiet niet.

De bushaltes van lijn 161 in Hyde Park zijn tijdelijk vervallen. De reden voor de tijdelijke omleiding van de route van de bus is de verkeersveiligheid in het gebied. Er is te weinig ruimte voor bussen, bouwverkeer, auto’s, fietsers en voetgangers tijdens de bouwperiode.

De werkzaamheden op het terrein van Het Gemaalhuis zijn in volle gang. Om de veiligheid te garanderen is het (brom)fietspad en de stoep langs de Kruisweg bij huisnummer 835 afgesloten. Aan de overzijde van de Kruisweg is een tijdelijk (brom)fietspad en een stoep aangelegd.  

Parkeren

 Bewoners van Hyde Park krijgen geen parkeervergunning voor omliggende wijken.

Per woning is er straks tussen 0,3 en 1 parkeerplek, afhankelijk van het type en de grootte van de woning. De verwachting is dat bewoners van Hyde Park minder auto’s bezitten dan de gemiddelde Hoofddorper, omdat het station vlakbij is en het centrum van Hoofddorp makkelijk per fiets te bereiken is. 

Iedereen kan in Hyde Park parkeren, maar dit zal duurder zijn dan in de P+R-voorziening naast het station in Hoofddorp.

 In de parkeergarages komen laadpalen.

Voor de bewoners van Hyde Park worden deelauto’s ter beschikking gesteld. Hyde Park is hiertoe een deelautoverplichting aangegaan en werkt de invulling verder uit. 

Ja, bij de woningen worden ook deelauto's beschikbaar gesteld in de parkeergarages.

Ja, er zal betaald moeten worden voor parkeren op straat.

Er komen gezamenlijke fietsenbergingen en de meeste woningen krijgen een eigen berging. Het is de bedoeling dat zo weinig mogelijk mensen hun fiets op straat parkeren. Dat past niet bij een hoogwaardige openbare ruimte.

 Inderdaad wordt het aantal verkeersbewegingen groter. Het effect van het plan is ter hoogte van Hyde Park bijvoorbeeld ongeveer een kwart meer verkeersbewegingen. Er worden maatregelen genomen om de doorstroming goed te houden.

 Bewoners kunnen apart een parkeerplaats kopen.

Bezoekers moeten een parkeerplek zoeken in een van de parkeergarages of op straat en daarvoor betalen.  

Ondernemen

Er liggen zeker kansen voor ondernemers in Hyde Park. Er wonen straks circa 6000 mensen in dit gebied én de route tussen het station en het centrum wordt aantrekkelijker. Zo is er de vraag naar ongeveer 8 nieuwe horecaconcepten, een kleine supermarkt, een sportschool en detailhandel.

De verwachting is dat de eerste commerciële ruimtes vanaf 2023 beschikbaar zijn. De jaren erna zullen nog meer units op de markt komen. De verhuur wordt door de eigenaar van het vastgoed (Hyde Park) gedaan. Heeft u interesse, dan kunt u een e-mail sturen aan Jeffrey van Aalst via j.vanaalst@hydeparkbv.nl of contact opnemen met het kantoor van Hyde Park via telefoonnummer 020 7474747.

Contact en meer informatie

Voor vragen aan de gemeente over Hyde Park kunt u contact opnemen met Frank Velthuis, via frank.velthuis@haarlemmermeer.nl of Claudia Kraakman, via claudia.kraakman@haarlemmermeer.nl. U kunt ook bellen naar 0900 1852.