Kruispunten

De kruispunten van de toegangswegen van het vroegere Beukenhorst-West worden opnieuw ingericht. Op dit moment werken wij gezamenlijk met ingenieursbureau Sweco aan een tijdelijke maatregel, waarbij we een verkeersveilige oplossing creëren voor het kruispunt Planetenweg/Kruisweg. Dit houdt in dat het kruispunt Kruisweg – Planetenweg in 2023 zodanig aangepast wordt, dat deze verkeersveilig is en het verkeer goed kan afwikkelen. Aangezien dit een tijdelijke maatregel betreft, gaan wij hier niet over participeren.

De landschapsarchitecten van Dijk&co hebben een voorlopig ontwerp gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte in Hyde Park. Later worden de kruispunten opnieuw ingericht. Het gaat om de kruispunten hieronder:

 • De fietsoversteek in het verlengde van het fietspad langs de Kagertocht
 • Het kruispunt van de Planetenweg en Kruisweg
 • Het kruispunt van de Van Heuven Goedhartlaan en Planetenweg

De fietsoversteek langs de Kagertocht moet:

 • Veilig zijn voor fietsers en voetgangers
 • Een overzichtelijk kruispunt worden, zodat de veiligheid verbetert
 • Een positief effect hebben op de doorstroming van het verkeer op de Kruisweg. Dit moet namelijk goed aansluiten bij het kruispunt van de Kruisweg met de Planetenweg. 
Kruispunt Planetenweg - Kruisweg en oversteek in verlengde Kagertocht

Foto: Kruispunt Planetenweg - Kruisweg en oversteek in verlengde Kagertocht

Het nieuwe kruispunt Planetenweg en Kruisweg moet:

 • Voor goede kwaliteit van de afwikkeling van het autoverkeer zorgen. Dat betekent dat autoverkeer goed moet kunnen doorstromen. Dit is belangrijk voor een veilig kruispunt.
 • Een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers zijn vanuit de Planetenweg naar het fietspad langs Kruisweg.
 • Ruimte geven voor bromfietsers op de rijbaan samen met autoverkeer.
 • Voor een goede doorstroming van de bussen zorgen.
  Ongeveer net zo veel ruimte in beslag nemen als het kruispunt nu. 

Het nieuwe kruispunt Van Heuven Goedhartlaan en Planetenweg moet:

 • Voor goede kwaliteit van de afwikkeling van het autoverkeer van de toekomst zorgen. Dat betekent dat autoverkeer goed moet kunnen doorstromen.
 • In het ontwerp afgestemd worden op de groei van het verkeer van en naar Hyde Park en op de groei van andere ontwikkelingen.
 • In het ontwerp rekening houden met de samenhang met stationsgebied.
 • Er ongeveer hetzelfde uitzien als het kruispunt nu.
 • Een veilige oversteek worden voor fietsers en voetgangers vanuit de Planetenweg richting het station.
 • Voor een goede doorstroming van de bussen zorgen.

Foto: Het kruispunt van de Van Heuven Goedhartlaan en Planetenweg.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het stadscentrum? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp.
Voor vragen aan de gemeente over Hyde Park kunt u contact opnemen met Claudia Kraakman, via claudia.kraakman@haarlemmermeer.nl. U kunt ook bellen naar 0900 1852.