.

Hoofddorp-Zuid

Hoofddorp-Zuid ligt aan de rand van Hoofddorp. Hier worden veel nieuwe woonwijken gebouwd naast de Toolenburgerplas, tussen de Bennebroekerweg en Nieuwe Bennebroekerweg en langs de Hoofdvaart.

Het gebied vormt de overgang tussen het stedelijk gebied van Hoofddorp en het landelijk gebied PARK21. Naast wonen is er in Hoofddorp-Zuid ook ruimte voor groen, sport en recreatie.

Een overzicht van de projecten in Hoofddorp-Zuid
Overzichtskaart projecten Hoofddorp-Zuid