De locatie waar Victoriapark komt

Beeldkwaliteitsplan woningen Victoriapark Hoofddorp

09 november 2023
Hoofddorp-Zuid, Nieuws, Wonen

In het zuiden van Hoofddorp, tussen de Bennebroekerweg en de Nieuwe Bennebroekerweg ter hoogte van de Hoofdvaart, komt een nieuwe woonwijk: Victoriapark. Het plan is om hier 450 woningen te bouwen. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is een beeldkwaliteitsplan nodig. Dit plan is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Binnenkort besluit de gemeenteraad hierover.

Met het beeldkwaliteitsplan beschrijft de gemeente de buurt, het soort huizen en de regels voor het uiterlijk van de gebouwen. Maar ook het ontwerp van de openbare ruimte.

450 woningen in Victoriaanse stijl

Er komen maximaal 450 woningen in Victoriapark. De toekomstige wijk bestaat uit 40 procent sociale huur, 10 procent middeldure woningen en 50 procent vrije sector woningen. De wijk krijgt een Victoriaanse stijl, net zoals de wijken Tudorpark en Tudor Gardens.

Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw: “Met dit beeldkwaliteitsplan zorgen we ervoor dat er een mooie en aantrekkelijke wijk komt en daarmee wordt weer een stap gezet in het oplossen van de woningnood. Straks kunnen hier honderden huishoudens een fijne plek vinden om te wonen.”

Reacties op de plannen 

Afgelopen zomer kon iedereen reageren op het plan. Hier zijn twee reacties op gekomen. Uit de reacties blijkt bezorgdheid over de bouwhoogte, verkeersstromen en het woonprogramma. Deze reacties betekenen geen veranderingen in het beeldkwaliteitsplan. Wel neemt de gemeente deze zorgen mee bij de uitwerking van de bouwplannen als dat mogelijk is.

Vervolgstappen

De gemeenteraad stelt uiteindelijk het beeldkwaliteitsplan vast. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad dit plan behandelt. Als het plan definitief is, start de gemeente met het uitwerkingsplan. Als het proces voor het uitwerkingsplan is afgerond, wordt een omgevingsvergunning aangevraagd om de bouwplannen uit te kunnen voeren.

Op deze locatie van de nieuwe woonwijk Victoriapark