Wethouder Charlotte van der Meij

Wethouder Zorg & Welzijn, Klimaat & Energie

Afbeelding: foto, portretfoto wethouder Charlotte van der Meij

Lang heb ik gedacht “als ik later groot ben, ga ik de politiek in”. In 2019 heb ik die stap gezet en werd ik verkozen als raadslid voor D66 in Haarlemmermeer. Dat heb ik gedaan omdat ik een actieve bijdrage wil leveren aan de wereld om mij heen. Eerst als gemeenteraadslid en nu als wethouder. Daar ben ik trots op.

Als jurist in het sociaal domein heb ik veel ervaring op het gebied van Zorg&Welzijn, dat nu in mijn portefeuille valt. De uitdaging is er om te zorgen dat alle inwoners van onze gemeente de zorg en ondersteuning krijgen die ze echt nodig hebben, maar dat die zorg ook betaalbaar blijft. Die uitdaging ga ik graag aan.

Klimaat&Energie behoort ook tot mijn portefeuille en ook dat onderwerp ligt mij na aan het hart. De klimaatveranderingen denderen voort en we moeten zorgen dat we dit een halt toe roepen, onder meer door een snelle energietransitie.

Ik woon samen met mijn man in Nieuw-Vennep. We hebben twee zoons, waarvan er één binnenkort het huis verlaat. In mijn vrije tijd ben ik als zeiler op het water te vinden.

Portefeuille

Charlotte van der Meij is de 6e locoburgemeester 

  • Zorg en Welzijn
  • Klimaat en Energie
  • Juridische zaken
  • Vergunningen
  • Handhaving
  • Project: nieuw gemeentehuis 

Contact en CV