.

Coalitieakkoord

Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude samengevoegd in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Bij een nieuwe gemeente hoort ook een nieuw college. Dit college gaat in deze verkorte periode aan de slag met een nieuw coalitieakkoord. Hieronder in het kort een aantal speerpunten uit het akkoord:  

  • Door de woningnood in onze regio is het van belang door te pakken met het versnellen van nieuwbouw. Waarbij het college streeft naar een meer divers woningbestand, gemengde wijken, een betere doorstroming en het bouwen van betaalbare woningen. Deze opdracht wordt bij twee wethouders belegd.
  • Voor verkeer en vervoer is de "Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer Vrijheid van bewegen", zoals door de gemeenteraad vastgesteld, het uitgangspunt. Hierin staat onder andere dat de aanleg Duinpolderweg van groot belang is voor de verdere (bouw)ontwikkelingen en doorstroming van verkeer in onze gemeente. Ook zet het college in op het doortrekken van de Noord/Zuidlijn van Amsterdam via Schiphol naar Hoofddorp.
  • Het college ziet ondernemers als de motor van de lokale economie. Zij is terughoudend met het opstellen van regels om bedrijven en ondernemers niet onnodig te belemmeren.
  • Waar het de inkoop van de gemeente betreft wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan leveranciers uit Haarlemmermeer of de regio.
  • Schiphol is belangrijk voor de economie en werkgelegenheid van In het onze gemeente en de regio. Echter, het is ook belangrijk dat de leefbaarheid en de groei van de luchthaven in balans zijn. Het college dringt er bij de Schipholpartijen op aan het aantal nachtvluchten te verminderen en zich in te spannen voor schonere, stillere en milieuvriendelijkere vliegtuigen.
  • Het college zet zich in voor behoud en uitbreiding van horeca in Haarlemmermeer. Een goed en divers horeca-aanbod maakt onze gemeente aantrekkelijker voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Voor het einde van 2019 presenteert het college een geactualiseerde nota Commerciële Voorzieningen, waarin horeca en detailhandel een prominente plek krijgen.

In het coalitieakkoord 2019-2022 wordt uitgebreid ingegaan op bovenstaande punten.