Dit is een site van de gemeente Haarlemmermeer

Contact met het college

Wilt u contact met een wethouder of burgemeester? Bel dan met het secretariaat van het college van B en W via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar het betreffende secretariaat. Voor persvragen kunt u terecht bij de woordvoerders.

Bezoekadres

Taurusavenue 100, 2130 LS  Hoofddorp

Contact met B en W

Marianne Schuurmans, burgemeester 

Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Algemene en bestuurlijke zaken, Brandweer en Burgerzaken 

Marja Ruigrok, VVD wethouder, 1e locoburgemeester 

Portefeuille: Verkeer & Vervoer, Luchthavenzaken (zonder ruimtelijke ontwikkeling), Economische Zaken en Cultuur 

Mariette Sedee – Schuitemaker, CDA wethouder, 2e locoburgemeester 

Portefeuille: Sport en Volksgezondheid, Agrarische Zaken, Vastgoed (incl maatschappelijke vastgoed), Afval en Milieu en Grootschalig groen, water en recreatie  

Marjolein Steffens – van de Water, HAP wethouder, 3e locoburgemeester 

Portefeuille:  Fysieke Leefomgeving, Onderwijs en Jeugd, Woonbeleid, Dienstverlening en Doelgroepenbeleid

Beryl van Straten, VVD wethouder, 4e locoburgemeester 

Portefeuille: Financiën, Woningbouw, Grondzaken, Ruimtelijke ontwikkeling en Deelnemingen

Charif El Idrissi, HAP wethouder, 5e locoburgemeester 

Portefeuille: Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid, Inburgering, Asielzaken & Integratie, Bedrijfsvoering, Inkoop en Digitalisering  

Charlotte van der Meij, D66 wethouder, 6e locoburgemeester  

Portefeuille: Zorg en Welzijn, Klimaat en Energie, Juridische zaken, Vergunningen en Handhaving