Dit is een site van de gemeente Haarlemmermeer

Besluitenlijsten B&W

Het college van B&W vergadert iedere week op dinsdag over beleidsnota's en concrete plannen. Deze vergadering is niet openbaar. Wel maken we de beslissingen die tijdens elke collegevergadering genomen worden openbaar in een besluitenlijst.

Het overzicht van de besluiten van de wekelijkse B&W vergadering kunt u vinden op de pagina besluitenlijstenexterne-link-icoon op onze website.