Welkom bij gemeente Haarlemmermeer

Besluitenlijsten college van B en W

Burgemeester en wethouders vergaderen elke dinsdag. In de besluitenlijsten leest u welke besluiten zij hebben genomen.