Welkom bij gemeente Haarlemmermeer

Gemeenteraad

Elke 4 jaar kiezen de inwoners van Haarlemmermeer een nieuwe gemeenteraad: het hoogste orgaan van het gemeentebestuur. De raad bepaalt het beleid en kiest het college van burgemeester en wethouders. Verder controleert de raad wat de gemeente doet.

Website van de gemeenteraad

Bent u benieuwd naar de agenda van de gemeenteraad? Of zoekt u naar nieuws over de gemeenteraad? Ga dan direct naar de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

Wat doet de gemeenteraad? 

De gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders. Het college regelt het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad is dus een soort Tweede Kamer van de gemeente. Het college is de regering.

De gemeenteraad:

  • Spreekt af wat het belangrijkst is voor het beleid van de gemeente (kaderstelling).
  • Bepaalt de begroting (een berekening van alle kosten).
  • Geeft goedkeuring aan financiële stukken (budgetrecht).
  • Bepaalt verordeningen (de wetten van de gemeente).
  • Controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert.

Wie zitten er in de raad? 

Samen met andere inwoners stemt u elke 4 jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op iemand. Zo beslist u mee over wie er in de gemeenteraad komt. De raadsleden op wie u kunt stemmen, zijn vaak lid van een politieke partij. Maar dat hoeft niet: iedere inwoner kan meedoen aan de verkiezingen.

De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 14, 15 en 16 maart 2022.

Meer weten? 

Wilt u weten welke invloed u heeft op het werk van de gemeenteraad? Meer lezen over de raadsleden? Of raadsstukken bekijken? Bezoek de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

Heeft u vragen over de gemeenteraad? Of zou u een raadslid willen spreken? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@haarlemmermeer.nl of 023 567 6819. De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad.