U heeft een idee of plan

U wilt dat er in Haarlemmermeer meer woningen voor senioren komen. Dat er meer aandacht komt voor de natuur. Misschien heeft u een plan om de wijk veiliger te maken, of om inwoners meer te betrekken bij de politiek. Of u heeft een idee om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren.

Idee voor een wijk of gebied

Bespreek uw idee met uw gebiedsmanager. De gebiedsmanager kan u met hulpmiddelen en het eigen netwerk misschien op weg helpen.

Idee voor de gemeente

Heeft u een idee over iets wat de gemeente anders of beter zou kunnen doen? Bespreek het dan met de gemeente:

  • Breng het onderwerp in bij uw gebiedsmanager, het gemeentekantoor Beukenhorst, een gemeentelijk servicecentrum of een politieke partij.
  • Neem contact op met een gemeenteraadslid om het op de politieke agenda te zetten. U vindt de namen en adressen op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon

Idee voor plan van de gemeente

Gaat het om een plan van de gemeente waar u ideeën over heeft, neem dan contact op met uw gebiedsmanager of de betrokken ambtenaar. Zij kunnen met u onderzoeken in welke fase het plan nu is en hoe u daar invloed op uitoefent. U kunt ook gebruik maken van het spreekuur en van uw inspreekrecht: