Welkom bij gemeente Haarlemmermeer

College van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vormt samen met de gemeenteraad het gemeentebestuur. Het college van B en W is het 'dagelijks bestuur'.

Website van het college van B en W

Bent u benieuwd naar het laatste nieuws van het college? Of wilt u meer weten over de portefeuilleverdeling? Ga dan naar de website van het college van burgemeester en wethoudersexterne-link-icoon.

Wat doet het college van burgemeester en wethouders?

 • Het college van B en W voert de besluiten uit die de gemeenteraad heeft genomen.
 • Het college van B en W neemt zelf ook veel praktische beslissingen, bijvoorbeeld over vergunningen, subsidies, het onderhoud van wegen.
 • Het college van B en W legt verantwoording af aan de gemeenteraad.

De burgemeester

 • De burgemeester is de voorzitter van het college van B en W en de voorzitter van de gemeenteraad.
 • De burgemeester is onder andere verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid (politie, brandweer, rampenbestrijding).
 • De Kroon (de regering) benoemt de burgemeester voor een periode van 6 jaar.

De wethouders

 • Elke wethouder is verantwoordelijk voor een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld: financiën, zorg, jeugd, onderwijs, werk en inkomen, economie, vergunningen, milieu, verkeer, cultuur. 
 • De gemeenteraad benoemt de wethouders.
 • De gemeenteraad kan wethouders wegsturen en vervangen.

De gemeentesecretaris

 • De gemeentesecretaris is ook algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie.
 • De gemeentesecretaris is aanwezig bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders en tekent alle besluiten.
 • De gemeentesecretaris zorgt ervoor dat de de medewerkers van de gemeente de besluiten van het college van B en W uitvoeren.
 • De gemeentesecretaris komt op voor de belangen van de medewerkers van de gemeente.