Afbeelding: foto, afbeelding van Charlotte van der Meij op een monitor

Doorpakken en aanpakken

08 februari 2023
College van B en W

Namens D66 werd ik in juni 2022 beëdigd als wethouder met in mijn portefeuille; Zorg en welzijn, Klimaat en Energie en Juridische zaken, vergunningen en handhaving. Daarnaast ben ik als projectwethouder verantwoordelijk voor het nieuwe Raadhuis.

Onbekend was ik natuurlijk niet in Haarlemmermeer. Als raadslid heb ik de afgelopen jaren goed meegekregen wat er hier leeft en speelt. Vraagstukken als de stikstofcrisis, de woningnood, de vluchtelingencrisis, het bouwstoffentekort, het personeelstekort en het stroomtekort beïnvloeden de hele samenleving en hebben grote invloed op de agenda. Dit is daarom hét moment om op alle fronten nadrukkelijk te kiezen voor toekomstbestendig groeien. Haarlemmermeer is zich ervan bewust dat de klimaatverandering niet bij onze gemeentegrenzen stopt. Ik wil namens Haarlemmermeer bijdragen dat het klimaatakkoord wordt gehaald. En, ik heb er niets op tegen als er zelfs nog een schepje bovenop wordt gedaan.

We zorgen goed voor zowel de jeugd als onze ouderen en iedereen die voor korte of lange tijd ondersteuning nodig heeft. Daarbij zorgen we ook dat die zorg en ondersteuning betaalbaar blijft; toekomstbestendig dus.

Ik kan me dan ook prima vinden in de titel van het coalitieakkoord. Toekomstbestendige groei vraagt om keuzes. Ik wil die keuzes graag maken. Dat zeg ik niet alleen als wethouder, maar ook als inwoner van Haarlemmermeer, jurist in het sociaal domein en moeder van twee kinderen waarvan er een binnenkort het ouderlijk huis verlaat.

Samen met u als inwoner en/of ondernemer wil ik voor een ‘Toekomstbestendige Groei’ gaan. Spreek me aan, uit kritiek, en werk vooral met me mee aan een prachtig Haarlemmermeer.

Afbeelding: foto, afbeelding van Charlotte van der Meij op een monitor