Nevenfuncties wethouder Charlotte van der Meij

Zorg & Welzijn, Klimaat & Energie

Nevenfuncties aan het ambt verbonden Qualitate qua (in de hoedanigheid van)Publiek/ PrivaatFrequentie per jaar
Dagelijks Bestuur OD NZKG  Lid Publiek 5x 
Stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES)LidPubliek 5x 
Vierhoek (Ketenoverleg aanpak personen met verward gedrag) - samen met burgemeester Schuurmans LidPubliek 2x
G40 Lid Sociale Pijler Publiek 5x 
Portefeuillehouders overleg Jeugd(zorg) (IJmond, Zuid-Kennemerland  en Haarlemmermeer) Lid Publiek 8x 
Portefeuillehouders overleg Sociaal Domein (IJmond, Zuid-Kennemerland  en Haarlemmermeer) Lid Publiek 8x 
Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42) van de 42 jeugdzorgregio's Lid Publiek 4x 
Stuurgroep veilig Thuis  (IJmond, Zuid-Kennemerland  en Haarlemmermeer) Lid Publiek 3-4x
Overleg interbestuurlijk toezicht met minister J&V/ staatssecretaris VWS (JB/JR/GI's) Lid Publiek 4
Stuurgroep doelgroepenvervoer IJmond, Zuid-Kennemerland  en Haarlemmermeer Lid Publiek 4-6x 
Stuurgroep Bovenregionaal Overleg Noord-Holland (BORN)  LidPubliek 4x