Tegemoetkoming schoolkosten

Zit uw kind op het basis- of voortgezet onderwijs? Moet u daarvoor kosten maken, maar kunt u deze kosten niet betalen? Dan kunt u mogelijk een regeling aanvragen. De regeling is onderdeel van het Kindpakket.

Wat is de regeling tegemoetkoming schoolkosten?

U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor kosten zoals de ouderbijdrage, sportkleding of schoolspullen. 

Voor deze kosten zijn de volgende bedragen vastgesteld:

  • € 155 voor het basisonderwijs.
  • € 310 voor het voortgezet onderwijs.

Wanneer kan ik de regeling aanvragen?

  • U woont in Haarlemmermeer.
  • Uw kind gaat naar school (basis- of voortgezet onderwijs).
  • Uw kind is nog geen 18 jaar oud.
  • U heeft minder dan € 6.505 aan spaargeld als u alleen bent. Of minder dan € 13.010 als u alleenstaande ouder bent, als u gehuwd bent of als u samenwoont. Voor de regeling geldt de 120% bijstandsnorm. De hoogte van de bijstandsnorm hangt af van uw woonsituatie en verandert ieder jaar in januari en juli. Bekijk de normentabel.

Hoe kan ik de regeling aanvragen?

Klik hiervoor op de knop ‘Bereken uw recht’. U kunt dan zelf nagaan op welke toeslagen en regelingen van de gemeente u recht heeft. U doorloopt een aantal stappen en vult uw gegevens in. Aan het eind krijgt u een overzicht met persoonlijk advies. Daarna kunt u direct de regelingen aanvragen door met DigiD in te loggen.

Bent u getrouwd of woont u samen? Dan is ook de DigiD van uw partner nodig. Voor kinderen tot 18 jaar kunnen de ouders (of daartoe bevoegd gezag) de melding doen via hun eigen DigiD.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

Na het versturen van uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een beslissing van de gemeente.

Het is mogelijk dat een medewerker van de gemeente u belt om uw aanvraag te bespreken. Als het nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een extra gesprek. Het gesprek gaat over uw situatie en waar u tegenaan loopt.

Heeft u een vraag over de werkwijze van de sociale dienstverlening van de gemeente? Neem dan telefonisch contact op via 0900 1852.