Tegemoetkoming schoolkosten

Zit uw kind op de basisschool of de middelbare school (voortgezet onderwijs)? Moet u daarvoor schoolkosten maken, maar kunt u deze kosten niet betalen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de regeling tegemoetkoming schoolkosten. De regeling is onderdeel van het Kindpakket.

Wat is de regeling tegemoetkoming schoolkosten?

De regeling houdt in een tegemoetkoming voor schoolkosten. Zoals sportkleding of schoolspullen. 

Voor deze kosten zijn de volgende bedragen (2024) vastgesteld: 

  • € 170 voor het basisonderwijs. 
  • € 340 voor het voortgezet onderwijs. 

Het Kindpakket 

Onder het Kindpakket valt naast de tegemoetkoming schoolkosten ook: 

Heb ik recht op de regeling?

U heeft recht op de regeling tegemoetkoming schoolkosten als: 

  • U in Haarlemmermeer woont. 
  • Uw kind naar de basisschool of middelbare school gaat. 
  • Uw kind tussen de 4 tot en met 17 jaar is. 
  • U heeft een vermogen beneden het vrij te laten vermogen. Bekijk wat de vermogensgrenzen zijn.
  • Voor de regeling geldt de 120% bijstandsnorm. De hoogte van de bijstandsnorm hangt af van uw woonsituatie en verandert ieder jaar in januari en juli. Bekijk de normentabel

U kunt zelf controleren of u een vergoeding kunt krijgen.  Klik op de knop Bereken uw recht om naar de website te gaan. Daar vult u uw gegevens in en krijgt u een persoonlijk advies. 

Hoe vraag ik de regeling aan?

Wilt u een tegemoetkoming schoolkosten voor uw kind aanvragen? Klik dan op de knop ‘Bereken uw recht’. U kunt dan zelf nagaan op welke toeslagen en regelingen van de gemeente u recht heeft. U doorloopt een aantal stappen en vult uw gegevens in.  

Aan het eind krijgt u een overzicht met persoonlijk advies. Daarna kunt u direct de regelingen aanvragen door met DigiD in te loggen.

Bent u getrouwd of woont u samen? Vul dan samen het formulier in. Want u heeft inkomensgegevens en DigiD van uw partner nodig. Voor kinderen tot 18 jaar kunnen de ouders (of bevoegd gezag) de melding doen via hun eigen DigiD.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

U krijgt binnen 8 weken een beslissing van de gemeente op uw aanvraag.

Als er meer informatie nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. Het gesprek gaat over uw situatie en waar u tegenaan loopt.

Neem bij vragen contact op met de gemeente via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852