Bijles

Heeft uw kind bijles of huiswerkbegeleiding nodig? Of heeft uw kind binnenkort examen of de Cito-toets? En kunt u geen bijles of examentraining betalen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de bijlesregeling. De regeling is onderdeel van het Kindpakket.

Wat is de bijlesregeling?

Deze regeling is bedoeld voor kinderen die op school weinig of onvoldoende ondersteuning krijgen. Komt u voor deze regeling in aanmerking? Dan heeft u een verklaring van de school nodig dat dit zo is. Uw kind kan maximaal 1 schooljaar bijles krijgen. Als de school ondersteuning aanbiedt, dan heeft u geen recht op bijles. 

Een professionele, geregistreerde organisatie of een gecertificeerde docent moet de huiswerkbegeleiding, bijles of examentraining geven. De gemeente betaalt de kosten voor bijles direct aan de docent of organisatie.

De vergoeding is maximaal € 2000 per kind (2024).

Het Kindpakket 

Onder het Kindpakket valt naast de bijlesregeling ook: 

Heb ik recht op de regeling?

U heeft recht op bijles voor uw kind als: 

  • U en uw kind in Haarlemmermeer wonen. 
  • Uw kind naar school gaat of een leerwerktraject volgt. 
  • Uw kind tussen 9 tot en met 17 jaar is.
  • U heeft een vermogen beneden het vrij te laten vermogen. Bekijk wat de vermogensgrenzen zijn. 
  • Voor de regeling geldt de 120% bijstandsnorm. De hoogte van de bijstandsnorm hangt af van uw woonsituatie en verandert ieder jaar in januari en juli. Bekijk de normentabel voor bedragen 120% bijstandsnorm.

U kunt zelf controleren of u een vergoeding kunt krijgen. Klik op de knop Bereken uw recht om naar de website te gaan. Daar vult u uw gegevens in en krijgt u een persoonlijk advies.

Hoe vraag ik de regeling aan?

Wilt u een vergoeding krijgen voor bijles? Klik dan op de knop Bereken uw recht. U kunt dan zelf nagaan op welke regelingen van de gemeente u recht heeft. U doorloopt een aantal stappen en vult uw gegevens in. 

Aan het eind krijgt u een overzicht met persoonlijk advies. Daarna kunt u direct de regelingen aanvragen door met DigiD in te loggen.  

Bent u getrouwd of woont u samen? Vul dan samen het formulier in. Want u heeft inkomensgegevens en DigiD van uw partner nodig. Voor kinderen tot 18 jaar kunnen de ouders (of bevoegd gezag) de melding doen via hun eigen DigiD.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

U krijgt binnen 8 weken een beslissing van de gemeente op uw aanvraag.

Als er meer informatie nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. Het gesprek gaat over uw situatie en waar u tegenaan loopt.

Neem bij vragen contact op met de gemeente via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.