Normentabel

Op deze pagina staan de normbedragen bijstand per 1 juli 2022. Dit zijn netto bedragen per maand. De normbedragen kunt u zien als de minimale kosten die een huishouden heeft om van te kunnen leven. Het hangt van uw woonsituatie af welk bedrag u aan uitkering kunt krijgen.

100% of 120% bijstandsnorm

De 100% bijstandsnorm geldt voor een bijstandsuitkering en studietoeslag.

De 120% bijstandsnorm geldt voor een individuele inkomenstoeslag en de collectieve zorgverzekering.

Netto normbedragen gehuwden en samenwonend

Normbedragen gehuwden en samenwonend 100% bijstandsnorm
met vakantiegeld
100% bijstandsnorm
zonder vakantiegeld
120% bijstandsnorm
met vakantiegeld
120% bijstandsnorm 
zonder vakantiegeld
van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.574,03 € 1.495,33 € 1.888,84 € 1.794,40
1 persoon of beiden pensioengerechtigde leeftijd € 1.660,36 € 1.577,34 € 1.992,43 € 1.892,81

Netto normbedragen alleenstaande of alleenstaande ouder

Normbedragen alleenstaande of alleenstaande ouder 100% bijstandsnorm
met vakantiegeld
100% bijstandsnorm
zonder vakantiegeld
120% bijstandsnorm
met vakantiegeld
120% bijstandsnorm 
zonder vakantiegeld
van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.101,82

€ 1.046,73 € 1.322,19 € 1.256,08
vanaf pensioengerechtigde leeftijd € 1.225,67 € 1.164,39 € 1.470,80 € 1.397,27

Netto normbedragen jongeren met kinderen onder de 18 jaar

Normbedragen alleenstaande of alleenstaande ouder 100% bijstandsnorm
met vakantiegeld
100% bijstandsnorm
zonder vakantiegeld
120% bijstandsnorm
met vakantiegeld
120% bijstandsnorm 
zonder vakantiegeld
van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.101,82

€ 1.046,73 € 1.322,19 € 1.256,08
vanaf pensioengerechtigde leeftijd € 1.225,67 € 1.164,39 € 1.470,80 € 1.397,27

Netto normbedragen jongeren zonder kinderen

Normbedragen jongeren zonder kinderen 100% bijstandsnorm
met vakantiegeld
100% bijstandsnorm
zonder vakantiegeld
120% bijstandsnorm
met vakantiegeld
120% bijstandsnorm 
zonder vakantiegeld
alleenstaande 18, 19 of 20 jaar € 272,02 € 258,42 € 326,42 € 310,10
gehuwd of samenwonend, beiden 18, 19 of 20 jaar € 544,04 € 516,84 € 652,85 € 620,21
gehuwden of samenwonend, één is 18, 19 of 20 jaar, ander is 21 jaar of ouder maar niet pensioengerechtigd € 1.059,04 € 1.006,09 € 1.270,85 € 1.207,31

Netto normbedragen in inrichtingen

Normbedragen in inrichtingen 100% bijstandsnorm
met vakantiegeld
100% bijstandsnorm
zonder vakantiegeld
120% bijstandsnorm
met vakantiegeld
120% bijstandsnorm 
zonder vakantiegeld
alleenstaande of alleenstaande ouder € 348,89 € 331,45 € 418,67 € 397,74
gehuwd of samenwonend € 542,69 € 515,56 € 651,23 € 618,67

 

De maanduitkering voor personen in een inrichting wordt verhoogd met € 79,00 voor gehuwden en € 34,00 voor alleenstaanden of alleenstaande ouders. Over deze verhoging wordt geen vakantietoeslag uitbetaald.

Vrij te laten vermogen

Het vrij te laten vermogen is het vermogen dat u maximaal mag hebben. Dit vermogen kan bijvoorbeeld staan op uw (spaar)bankrekeningen of levensverzekeringen (afkoopbaar). Aandelen en contact geld vallen hier onder. Ook uw auto, motor, caravan en boot telt mee. Hiervoor geldt een vrijlating van € 2.500.

Vrij te laten vermogen Bedrag
vermogensvrijlating alleenstaande € 6.505
vermogensvrijlating alleenstaande ouder € 13.010
vermogensvrijlating gehuwd of samenwonend € 13.010

Vrij te laten bedragen pensioenuitkering

Als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, wordt de hoogte van de bijstand bepaald.

Vrij te laten bedragen pensioenuitkering Bedrag per maand
pensioenvrijlating alleenstaande € 21,50
pensioenvrijlating alleenstaande ouder € 21,50
pensioenvrijlating gehuwd of samenwonend € 43,00

Schatting belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering 2022

Belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering 2017

100% 120%
alleenstaande of alleenstaande ouder € 16.229 € 19.475
gehuwd of samenwonend € 20.560 € 24.672

Schatting belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering 2021

Belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering 2021 100% 120%
alleenstaande of alleenstaande ouder € 16.006 € 19.207
gehuwd of samenwonend € 20.288 € 24.346

Schatting belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering 2020

Belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering 2020 100% 120%
alleenstaande of alleenstaande ouder € 15.829 € 18.995
gehuwd of samenwonend € 20.140 € 24.168

Schatting belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering 2019

Belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering 2019

100% 120%
alleenstaande of alleenstaande ouder € 15.516 € 18.619
gehuwd of samenwonend € 19.932 € 23.918

Schatting belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering 2018

Belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering 2018

100% 120%
alleenstaande of alleenstaande ouder € 15.193 € 18.232
gehuwd of samenwonend € 19.666 € 23.599