Collectieve zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen en weinig geld? En wilt u toch uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt. Deze verzekering bestaat uit een basis en een aanvullende verzekering en is vooral interessant wanneer u hoge medische kosten heeft.

Welke collectieve zorgverzekering heeft gemeente Haarlemmermeer?

De gemeente heeft een contract gesloten met zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Univé. Bij deze verzekeraars kunt u gebruik maken van een gemeentelijke collectieve zorgverzekering. Deze verzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. U krijgt korting op deze pakketten en de gemeente betaalt mee aan de premie.

​​​​​In 2023 kunt u rekenen op een korting van € 12 tot € 39,75 per maand. Voor de meest uitgebreide verzekeringen van Zorg en Zekerheid en Univé. De korting is verwerkt in de premie die u maandelijks moet betalen aan de zorgverzekeraar. Dat geldt voor de volgende aanvullende verzekeringen: 

 • De AV-Gemeente Standaard van Zorg en Zekerheid. Deze aanvullende verzekering is voor mensen die minder extra kosten verwachten. Bij deze verzekering is het wettelijk eigen risico niet meeverzekerd. 

 • De AV-Gemeente Top van Zorg en Zekerheid. Bij deze uitgebreide verzekering is ook het eigen risico van € 385 meeverzekerd. 

 • De Compact van Univé. Deze polis is vergelijkbaar met de AV-Gemeente Standaard van Zorg en Zekerheid.

 • De Compleet van Univé. Deze polis is vergelijkbaar met de AV-Gemeente Top van Zorg en Zekerheid.

Blijf ik automatisch verzekerd als ik al een collectieve verzekering via de gemeente had?

De regels voor de collectieve zorgverzekering veranderen vanaf 1 januari 2023. De korting op de premie van uw zorgverzekering krijgt u niet altijd meer automatisch.

Ontvangt u op dit moment een uitkering van de gemeente Haarlemmermeer? Dan blijft u automatisch verzekerd bij Zorg en Zekerheid of Univé. U hoeft niets te doen.

Ontvangt u op dit moment geen uitkering van de gemeente Haarlemmermeer? Dan wordt de collectieve zorgverzekering niet meer automatisch verlengd. U ontvangt dan vanaf 1 januari 2023 geen korting meer op uw premie.

Tussen 12 november 2022 en 1 januari 2023 kunt u via de website van Gezond Verzekerd uw zorgpakket wijzigen of opnieuw aanmelden. Of overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Kan ik overstappen als ik al verzekerd ben bij Zorg en Zekerheid of Univé?

Dan kunt u het hele jaar door aanmelden voor de collectieve zorgverzekering. Uw huidige aanvullende verzekering kan meteen worden omgezet.

Kan ik gebruik maken van de collectieve zorgverzekering als ik nog niet verzekerd ben bij Zorg en Zekerheid of Univé?

Tussen 12 november 2022 en 1 januari 2023 kunt u een collectieve zorgverzekering voor het komende jaar aanvragen. Dit doet u via de website van Gezond Verzekerd. Daar leest u ook meer informatie over de pakketten, de kosten en de bijdrage van de gemeente. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een collectieve zorgverzekering?

 • De verzekering is voor inwoners van Haarlemmermeer.

 • Er is geen medische keuring; Zorg en Zekerheid en Univé accepteren iedereen.

 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

 • Studenten zijn uitgesloten van deelname aan de collectieve zorgverzekering.

Voorwaarden deelname

De collectieve aanvullende zorgverzekering is alleen bestemd voor:

 • Inwoners met een netto maandinkomen tot en met 120% van de geldende bijstandsnorm, exclusief vakantiegeld. De hoogte van de bijstandsnorm hangt af van uw woonsituatie en verandert ieder jaar in januari en juli. Bekijk de normen in de normentabel.

 • Inwoners met een vermogen beneden het ‘vrij te laten vermogen’ dat van toepassing is. Bekijk de vermogensgrenzen op de website van Rijksoverheid.

Inkomen berekenen collectieve zorgverzekering

Voor het berekenen van uw netto maandinkomen telt u alle inkomsten (en die van uw partner) bij elkaar op. Dit zijn:

 • Netto inkomsten uit arbeid/uitkering, pensioen (inclusief vakantiegeld).

 • Netto inkomsten uit vermogen (bijvoorbeeld rente).

 • Netto inkomsten uit verhuur, onderhuur of kostgangers.

 • Partneralimentatie, kinderalimentatie of onderhoudsbijdrage.

 • Heffingskortingen van de Belastingdienst. Dat zijn algemene heffingskorting (minstverdienende partner), inkomensafhankelijke combinatiekorting en jonggehandicaptenkorting. Jonggehandicaptenkorting is alleen voor jongeren jonger dan 27 jaar.

Deze inkomsten tellen niet mee:

 • Huurtoeslag.
 • Zorgtoeslag.
 • Kinderbijslag.
 • Bijzondere bijstand.
 • Individuele inkomenstoeslag.
 • Kindgebonden budget.
 • Mantelzorgwaardering.
 • Woonkostentoeslag.
 • Jonggehandicaptenkorting (alleen voor personen ouder dan 27 jaar).

Vermogen berekenen

Voor het berekenen van uw vermogen telt u al uw spaargeld en bezittingen bij elkaar op.

Als vermogen telt mee: 

 • Het geld op uw bank- en spaarrekeningen.
 • Het geld op de bank- en spaarrekeningen van uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Een erfenis of geldprijs.
 • Contant geld.
 • Sieraden en andere waardevolle bezittingen.
 • De waarde van uw auto, motor, caravan, boot. U kunt op de website van ANWB de autowaarde berekenen. De waarde van uw motor, caravan of boot kunt u inschatten door een vergelijkbaar type op te zoeken op verkoopsites.
 • De waarde van uw eigen huis.
 • Sommige giften.
 • Beleggingen zoals aandelen, obligaties en bitcoins. Leaseaandelen tellen niet altijd mee.

Vermogen dat niet meetelt:

 • Een uitvaartverzekering (niet afkoopbaar) telt u niet mee voor het vermogen. Dat geldt ook voor spaargeld dat apart gezet is voor een uitvaart. Hiervoor geldt een maximum van € 5.900. Alles boven dat bedrag telt u wel op bij uw vermogen.

 • Auto gehandicapte: de waarde van een aangepaste auto hoeft u niet mee te tellen tot maximaal € 21.500. Alles boven dat bedrag telt u wel op bij uw vermogen.

 • Auto/motor hoeft u niet mee te tellen tot maximaal € 2.500. Alles boven dat bedrag telt u wel op bij uw vermogen.

 • Schulden. Als u uw schulden daadwerkelijk moet terugbetalen, mag u deze bedragen aftrekken van uw totale vermogen. Een hypotheek telt niet mee als schuld.

 • Studieschuld bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze schuld mag u niet aftrekken van uw totale vermogen.

Tot wanneer kan ik overstappen?

Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar en wilt u gebruik maken van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering? Dan kunt u tussen 12 november 2022 en 1 januari 2023 overstappen naar Zorg en Zekerheid of Univé om gebruik te kunnen maken van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering.

Hoe meld ik mij aan voor de collectieve zorgverzekering?

Op de website van Gezond Verzekerd vindt u meer informatie over de pakketten, de kosten en de bijdrage van de gemeente. Ook kunt u de pakketten vergelijken met uw huidige zorgverzekering. Vervolgens kiest u het pakket dat bij u past. De kortingen zijn verwerkt in de premie die u moet betalen aan Zorg en Zekerheid en Univé. Zie voor kortingen: Welke collectieve zorgverzekering heeft gemeente Haarlemmermeer?.

Wie kan mij helpen als ik vragen heb?

Heeft u nog vragen of wilt u hulp bij het overstappen? Neem dan contact op via: 

 • Zorg en Zekerheid: 071 582 5825.
 • Univé: 072 527 7622. Of ga langs bij de verzekeringswinkel van Univé aan het Houtplein 32 in Haarlem. De verzekeringswinkel is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend.

Wilt u hulp bij het overstappen? U kunt hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Meer informatie hierover leest u op de pagina Cliëntondersteuning