Cliëntondersteuning

Vindt u het moeilijk om met de gemeente een gesprek te voeren over uw situatie? Of heeft u moeite met het invullen van formulieren? En heeft u niemand in uw omgeving die u hierbij kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een cliëntondersteuner.

Wat is cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuner is er speciaal voor u en denkt met u mee. De cliëntondersteuner kan informatie en advies geven over zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. U, uw partner of kind kunnen vragen om cliëntondersteuning.

Een cliëntondersteuner staat u bijvoorbeeld bij met:

  • Het voorbereiden en samen een gesprek voeren met de gemeente of andere organisatie.
  • Het aanvragen van zorg of ondersteuning.
  • Het leggen van contact met verschillende instellingen.
  • Het doorverwijzen naar organisaties om een geschikte opleiding, passend werk of dagbesteding te vinden.
  • Het opstellen van een familiegroepsplan of een plan voor een persoonsgebonden budget.
  • Het maken van bezwaar.
  • Is uw partner of kind mantelzorger voor u? Of regelen zij zaken voor u? Ook dan kan een cliëntondersteuner helpen. 

Cliëntondersteuners werken onafhankelijk van de gemeente.

Wat kost cliëntondersteuning?

De hulp van een cliëntondersteuner is gratis.

Welke onafhankelijke cliëntondersteuners adviespunten zijn er?

Er zijn verschillende organisaties die cliëntondersteuning bieden. Ook zijn er organisaties die advies geven. Kijk welke organisatie het beste bij uw vraag past. U neemt zelf contact op met deze organisatie. 

Voor mensen met een ziekte of beperking

MEE

Cliëntondersteuning en advies voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die vragen hebben over zorg, zorgbemiddeling en langdurige zorg.

www.mee-az.nl
informatie@mee-az.nl
020 512 7272

Mantelzorg & Meer

Cliëntondersteuning en advies voor mensen die intensief zorgen voor een partner, kind, ouder, familielid of vriend (mantelzorg). Mantelzorg & Meer is er ook voor jonge mantelzorgers.

www.mantelzorgenmeer.nl
info@mantelzorgenmeer.nl
020 512 7250

Stichting Alzheimer

Advies voor mensen met alzheimer en hun mantelzorgers. In uw buurt worden activiteiten georganiseerd zoals Alzheimer Cafés in Hoofddorp en Badhoevedorp.

www.alzheimer-nederland.nl
amstellandmeerlanden@alzheimer-nederland.nl
06 23 70 80 97

Dementie.nl en dementielijn

Advies en tips voor mantelzorgers en mensen met dementie over het omgaan met dementie.

Voor advies en persoonlijk contact kunt u bellen met de Dementielijn. Het telefoonnummer is 0800 5088. De DementieLijn is 7 dagen per week bereikbaar.

hwww.dementie.nl
amstellandmeerlanden@alzheimer-nederland.nl
0800 5088

Autisme informatiecentrum (AIC) Hoofddorp

Advies voor ouders, partners en kinderen met autisme. Naast advies en informatie geven organiseren ze activiteiten en kunnen zij ook contact met lotgenoten regelen. Het autisme informatiecentrum zit in Hoofddorp.

www.autisme.nl
aichoofddorp@gmail.com
023 556 3300

Adamas inloophuis

Advies voor mensen met kanker hebben (gehad), een dierbare kanker heeft of daaraan is overleden. Adamas is er ook voor kinderen vanaf 4 jaar en jongeren. Zij organiseren activiteiten, inloopspreekuren en contact met lotgenoten. Adamas zit in Nieuw-Vennep.

www.adamas-inloophuis.nl
mail@adamas-inloophuis.nl
0252 680 233

Stichting Esperenza

Advies voor mensen met kanker en hun familieleden. Ook organiseert Esperanza activiteiten en lezingen. De stichting zit in Badhoevedorp.

www.inloophuisesperanza.nl
info@inloophuisbadhoevedorp.nl
020 723 05 22 / 06 41 45 55 10

Stichting Mentorschap

Advies voor mensen die ziek zijn of een beperking hebben en het moeilijk vinden om zelf beslissingen te nemen. Een mentor helpt bij het maken van beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het aanvragen van een mentor kost geld.

www.stichtingmentorschap.nl
info@stichtingmentorschap.nl

Voor migranten

Migrantenorganisaties Inloopspreekuur (MOI)

Cliëntondersteuning voor mensen met een migratieachtergrond die vragen hebben over administratie of ondersteuning. Het inloopspreekuur is in Hoofddorp.

www.moi-haarlemmermeer.nl

Voor vluchtelingen en asielzoekers

VluchtelingenWerk

Cliëntondersteuning voor vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland. Ook voor kinderen en jongeren. VluchtenlingenWerk helpt bij de asielprocedure, terugkeer, gezinshereniging en de participatieverklaring. Ook bieden ze ondersteuning bij geldzaken, het leren van de taal en maatschappelijke begeleiding. 

www.vluchtelingenwerk.nl

Voor ouderen

Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid (SHZ)

Cliëntondersteuning voor ouderen die aan activiteiten willen meedoen en andere ouderen willen ontmoeten. De vereniging zit in Nieuw-Vennep.

www.sv-hz.nl
redactieshz@gmail.com
0252 687 830

Voor jongeren

Jongeren Ervaringscoaches Haarlemmermeer (JEC)

Cliëntondersteuning voor jongeren van 16 tot en met 26 jaar die eenzaam, depressief of ongelukkig zijn. Je kunt dan met iemand praten die in dezelfde situatie zat. Of vragen of iemand mee gaat naar lastige gesprekken.

www.ontdec.nl/Ik-zoek-hulp
iva@ontdec.nl
06 24 50 34 41

Hulp bij geldzaken en administratie

MeerWaarde

Cliëntondersteuning en advies bij vragen over inkomen, bijhouden van administratie of schulden.

www.meerwaarde.nl
023 569 8888

Humanitas

Cliëntondersteuning en advies voor mensen die hulp nodig hebben op het gebied van, geldzaken en administratie.

www.humanitas.nl/afdeling/haarlemmermeer
haarlemmermeer@humanitas.nl
06 51 66 29 05

Stichting Sterker Samen – Eigen Plan

Cliëntondersteuning voor mensen die hulp nodig hebben bij het maken bij financiële problemen.

www.eigen-plan.nl
contact@eigen-plan.nl
06 52 00 03 60

MEE

Cliëntondersteuning en advies over regelingen, geldzaken, administratie, zorgtoeslag en schulden.

www.mee-az.nl
informatie@mee-az.nl
020 512 7272

Hulp op sociaal gebied

Taalhuis

Advies en hulp voor volwassenen die beter willen leren lezen, schrijven of oefenen met spreken. Het Taalhuis geeft zelf geen les, maar weet  waar taallessen in de buurt worden gegeven. Het Taalhuis zit in Pluspunt Meerwaarde in Zwanenburg, de bibliotheek in Badhoevedorp, Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

www.taalhuishaarlemmermeer.nl
taalhuis@debibliotheekhaarlemmermeer.nl

Hulp bij eenzaamheid

MeerWaarde

Cliëntondersteuning en advies voor ouderen die eenzaam zijn en meer sociale contacten willen. Bijvoorbeeld met de BelBuddy, sociaal makelaar en huisbezoek.

www.meerwaarde.nl
023 569 8888

Humanitas

Cliëntondersteuning en advies voor mensen die hulp nodig hebben met geldzaken en de administratie. Humanitas organiseert het Financieel Café in Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

www.humanitas.nl/afdeling/haarlemmermeer
haarlemmermeer@humanitas.nl
06 51 66 29 05

Stichting Sterker Samen – Eigen Plan

Cliëntondersteuning voor mensen met financiële problemen, armoede en schulden.

www.eigen-plan.nl
contact@eigen-plan.nl
06 52 00 03 60

Hulp bij opvoeden

MeerWaarde

Advies bij het opvoeden of opgroeien van uw kinderen.

www.meerwaarde.nl
023 569 8888

Stichting Sterker Samen – Eigen Plan

Advies bij het veilig opvoeden van uw kinderen.

www.eigen-plan.nl
contact@eigen-plan.nl
06 52 00 03 60

MEE

Advies bij het opvoeden of opgroeien van uw kinderen. Bijvoorbeeld als u bezorgd bent over de ontwikkeling van het kind of vragen hebt over het gedrag van het kind. 

www.mee-az.nl
informatie@mee-az.nl
020 512 7272

Hulp bij relaties en scheiden

MeerWaarde

Cliëntondersteuning en advies bij problemen in relaties en scheidingen.

www.meerwaarde.nl
023 569 8888

Stichting Sterker Samen – Eigen Plan

Cliëntondersteuning bij scheidingen waarbij de kinderen centraal staan. Er wordt gekeken wat en wie er belangrijk is voor ieders toekomst.

www.eigen-plan.nl
contact@eigen-plan.nl
06 52 00 03 60

Hulp bij verschillende problemen

MeerWaarde

Cliëntondersteuning en advies voor ouderen met problemen op sociaal of maatschappelijk gebied, maar ook bij vragen over opvoeden, leren, wonen, eenzaamheid, relatie, geldzaken en participatie en vrijwilligerswerk.

www.meerwaarde.nl
023 569 8888

Humanitas

Cliëntondersteuning en advies voor mensen die hulp nodig hebben op het gebied van eenzaamheid, geldzaken, administratie of steun zoeken bij verlies of rouw.

www.humanitas.nl/afdeling/haarlemmermeer
haarlemmermeer@humanitas.nl
06 51 66 29 05

Stichting Sterker Samen – Eigen Plan

Cliëntondersteuning voor mensen die hulp nodig hebben bij opvoeden, een scheiding, armoede, schulden, conflicten met buren, ziekte en eenzaamheid.

www.eigen-plan.nl
contact@eigen-plan.nl
06 52 00 03 60

MEE

Cliëntondersteuning en advies over zelfstandig (blijven) wonen, zorg, opvoeding, leren, werken en geldzaken.

www.mee-az.nl
informatie@mee-az.nl
020 512 727