Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg en ondersteuning zelf inkopen. U kiest bij welke zorgaanbieder u dit koopt. U bent verantwoordelijk om uw zorg te regelen en de administratie te doen.

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de zorg die u nodig heeft. De hoogte van het pgb hangt daarom af van uw situatie. 

Budgethouder

Als u een pgb heeft, bent u budgethouder. U heeft de controle over uw pgb en krijgt te maken met allerlei organisaties. Zo bepaalt u welke zorgaanbieder u komt helpen, wanneer iemand u komt helpen en waar de hulp precies uit bestaat. De kwaliteit van de zorg moet aan bepaalde eisen voldoen en veilig zijn. Ook doet u zelf de administratie en de verplichtingen die erbij horen. Bijvoorbeeld het maken van afspraken en het opstellen van een zorgovereenkomst. 

Om een persoonsgebonden budget te kunnen beheren, moet u beschikken over bepaalde vaardigheden. Deze vaardigheden die horen bij een persoonsgebonden budgetexterne-link-icoon staan beschreven u op de website van de Rijksoverheid. Een pgb beheren is best ingewikkeld en is daarom niet voor iedereen de beste oplossing. Een medewerker bespreekt met u of een pgb voor u geschikt is.  

Wilt u meer informatie over het pgb? Kijk op de website Per Saldoexterne-link-icoon. Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een pgb.

Kan ik een pgb aanvragen?

U kunt geen pgb aanvragen. Als u zorg of ondersteuning nodig heeft, kunt u uw hulpvraag voor een Wmo-voorziening indienen. Gaat het om uw kind? Dan kunt u op jeugdhulp aanvragen. Uw aanvraag wordt beoordeeld en een medewerker van de gemeente zal met u in gesprek gaan over uw situatie. Er wordt besproken welke zorg of ondersteuning u nodig heeft, of u zelf een persoonsgebonden budget (pgb) kunt beheren of dat zorg in natura (zin) beter bij u past.

Weet u niet zeker of een pgb bij u past? Doe de zelftest op Per Saldoexterne-link-icoon.

Hoe krijg ik mijn pgb uitbetaald?

U krijgt uw pgb niet op uw eigen bankrekening gestort. De gemeente maakt uw pgb over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw pgb en betaalt uw zorgaanbieder. De SVB betaalt pas nadat u opdracht heeft gegeven. Als er aan het eind van het jaar geld op uw pgb over is, omdat u niet alles nodig had, betaalt de SVB dat geld terug aan de gemeente. 

Op de website van SVBexterne-link-icoon kunt u bij ‘Mijn pgb’ uw saldo en betalingen bekijken.

Voor het beheer van uw budget heeft de SVB een zorgovereenkomst nodig. Die moet u zelf naar de SVB opsturen. Meer informatie over het opstellen van een zorgovereenkomst vindt u op de website van SVBexterne-link-icoon

Welke bedragen zijn vastgesteld door de gemeente?

Voor het vaststellen van de hoogte van uw pgb kijkt de gemeente naar gebruikelijke bedragen. De bedragen die de gemeente voor het pgb gebruikt staan in de tabel. 

Bedragen pgb Wmo en Jeugdwet
Onderdeel: vervoerBedrag
Leenauto, per km€ 0,16
Eigen auto, per km€ 0,23
Taxi per km€ 2,77
Rolstoeltaxi per km€ 3,53
RegioRijdergeen pgb
Naar dagbesteding zonder rolstoel, per retour€ 13,20
Naar dagbesteding met rolstoel, per retour € 18,80
Onderdeel: ondersteuning thuisBedrag
Begeleiding thuis volwassenen: begeleiding licht, per uur€ 48,72
Begeleiding thuis volwassenen: begeleiding midden, per uur€ 54,24
Begeleiding thuis volwassenen: begeleiding zwaar, per uur€ 59,77
Individuele begeleiding jeugd: ambulante begeleiding, per uur€ 57,12
Persoonlijke verzorging jeugd: per uur€ 40,32
Onderdeel: dagverblijfBedrag
Specialistische dagopvang jeugd: per dagdeel (4 uur)€ 65,28
Dagbesteding volwassenen licht: per dagdeel€ 34,65
Dagbesteding volwassenen middel: per dagdeel€ 41,99
Dagbesteding volwassenen zwaar: per dagdeel€ 55,58
Dagbesteding volwassenen met arbeidsmatig karakter: per dagdeel€ 34,65
Onderdeel: behandeling jeugd, zonder verblijfBedrag
Ambulante behandeling jeugd licht: per uur€ 74,40
Ambulante behandeling jeugd midden: per uur€ 79,20
Ambulante behandeling jeugd: groepsaanbod zwaar, per dagdeel€ 85,92
Onderdeel: kortdurend verblijfBedrag
Kortdurend verblijf jeugd: per 24 uur€ 185,81
Kortdurend verblijf volwassenen: licht/midden, per 24 uur€ 84,34
Kortdurend verblijf volwassenen: zwaar, per 24 uur€ 159,34
Onderdeel: informele zorgBedrag
Informele zorg jeugd: maximaal per uur€ 23,80
Informele zorg volwassenen: maximaal per uur€ 23,80
Informele zorg volwassenen: schoonmaakhulp, maximaal per uur€ 17,50 

Wilt u weten welke zorg er ingekocht is door de gemeente? Dit kunt u opzoeken op Sociale Kaart Haarlemmermeerexterne-link-icoon.

Heeft u een pgb en verandert uw situatie?

Verandert uw situatie, bijvoorbeeld omdat u verhuist naar een andere gemeente of minder zorg nodig heeft? Dit kan gevolgen hebben voor uw pgb.

Geef veranderingen daarom zo snel mogelijk door. Dit kunt u doen via het formulier sociale dienstverleningexterne-link-icoon of via een medewerker van de gemeente die op de beschikking staat vermeldt. Zo voorkomt u dat u meer budget uitgeeft dan waar u recht op heeft.

Waar vind ik meer informatie?

Heeft u een vraag over de aanpak van de sociale dienstverlening van de gemeente? Neem dan telefonisch contact op via 0900 1852.

Wilt u meer informatie over het pgb? Kijk op de websites Per Saldoexterne-link-icoon of SVBexterne-link-icoon.

Heeft u hulp nodig?

U kunt hulp krijgen van een cliëntondersteunerexterne-link-icoon. De cliëntondersteuner is onafhankelijk en u hoeft er niet voor te betalen.