Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al 3 jaar of langer van een uitkering of een laag loon? En verwacht u geen verbetering van uw inkomen? Dan kunt u mogelijk individuele inkomenstoeslag van de gemeente krijgen. De individuele inkomenstoeslag hangt af van uw inkomen en leefsituatie.

Kom ik in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag?

Als u voldoet aan al deze voorwaarden:

  • U heeft 3 jaar een kleine uitkering of een laag loon. Bekijk de 120% bijstandsnormen in de normentabel.
  • U heeft minder dan € 7.575 (geldt in 2024) aan spaargeld als u alleen bent. Of minder dan € 15.150 (geldt in 2024) als u alleenstaande ouder bent, als u gehuwd bent of als u samenwoont. 
  • U heeft niet meer eigen vermogenexterne-link-icoon dan u voor de bijstand mag hebben. Onder eigen vermogen valt bijvoorbeeld een koopwoning.
  • U heeft de afgelopen 12 maanden geen inkomenstoeslag gekregen.
  • U woont in de gemeente Haarlemmermeer.
  • U bent tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijdexterne-link-icoon.
  • U heeft geen of weinig kans op inkomensverbetering.

Hoe hoog is individuele inkomenstoeslag?

De toeslag (2024) is:

  • € 480 voor een alleenstaande.
  • € 620 voor een alleenstaande ouder.
  • € 690 voor gehuwden of samenwonenden

De toeslag wordt 1 keer per jaar netto uitbetaald. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft.

Hoe vraag ik individuele inkomenstoeslag aan?

Klik hiervoor op de knop Bereken uw recht. U gaat dan zelf na op welke toeslagen en regelingen van de gemeente u recht heeft. U doorloopt een aantal stappen en vult uw gegevens in. Aan het eind krijgt u een overzicht met een persoonlijk advies. 

Daarna kunt u direct de regelingen aanvragen door met DigiD in te loggen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag dan eerst DigiD aanexterne-link-icoon

Bent u getrouwd of woont u samen? Dan is ook de DigiD van uw partner nodig. Voor kinderen tot 18 jaar kunnen de ouders (of daartoe bevoegd gezag) de melding doen via hun eigen DigiD.

Hoe blijf ik op de hoogte van mijn verzoek voor individuele inkomenstoeslag?

U krijgt binnen 8 weken een beslissing van de gemeente na insturen van uw aanvraag.

Mogelijk belt een medewerker van de gemeente u eerst om uw aanvraag te bespreken. Als het nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een extra gesprek. Het gesprek gaat over uw situatie en waar u tegenaan loopt.

Vragen?

Heeft u een vraag over de aanpak van de gemeente? Bel dan 0900 1852.

Moet ik volgend jaar opnieuw individuele inkomenstoeslag aanvragen?

Ja, u vraagt elk jaar opnieuw inkomenstoeslag aan. De gemeente bekijkt dan opnieuw of u in aanmerking komt voor individuele inkomenstoeslag.