Laptopregeling

Heeft u een laag inkomen? En heeft u schoolgaande kinderen van 8 tot en met 17 jaar? Dan kunt u misschien van de gemeente een nieuwe laptop of Chromebook voor uw kind uitzoeken. De regeling is onderdeel van het Kindpakket.

Wat is de laptopregeling?

Schoolgaande kinderen hebben vaak een laptop nodig om huiswerk en opdrachten te maken. Of om lessen te volgen via internet. Voor gezinnen met een laag inkomen kan het kopen van een laptop lastig zijn. Met deze regeling kunt u misschien een laptop of Chromebook voor uw kind aanvragen. De regeling is onderdeel van het Kindpakket. 

Chromebook 

Chromebooks zijn laptops die ontworpen zijn door Google. Op een Chromebook kan uw kind bijvoorbeeld internetten, teksten schrijven en presentaties maken. Veel scholen werken met deze Chromebooks. 

Het Kindpakket 

Onder het Kindpakket valt naast de laptopregeling ook: 

Heb ik recht op de regeling?

U heeft recht op de laptopregeling voor uw kind als: 

  • U in Haarlemmermeer woont. 
  • Uw kind naar de basisschool of naar het voortgezet onderwijs gaat en tussen 8 tot en met 17 jaar is. 
  • U heeft een vermogen beneden het ‘vrij te laten vermogen. Bekijk wat de vermogensgrenzen zijn. 
  • Voor de regeling geldt de 120% bijstandsnorm. De hoogte van de bijstandsnorm hangt af van uw woonsituatie en verandert ieder jaar in januari en juli. Bekijk de normentabel

U kunt zelf controleren of u een vergoeding kunt krijgen.  Klik op de knop Bereken uw recht om naar de website te gaan. Daar vult u uw gegevens in en krijgt u een persoonlijk advies.

Hoe vraag ik de regeling aan?

Wilt u een laptop of Chromebook aanvragen? Klik dan op Bereken uw recht. U kunt dan zelf nagaan op welke toeslagen en regelingen van de gemeente u recht heeft. U doorloopt een aantal stappen en vult uw gegevens in.  

Aan het eind krijgt u een overzicht met persoonlijk advies. Daarna kunt u direct de regeling(en) aanvragen door met DigiD in te loggen. 

Bent u getrouwd of woont u samen? Vul dan samen het formulier in. Want u heeft inkomensgegevens en DigiD van uw partner nodig. Voor kinderen tot 18 jaar kunnen de ouders (of daartoe bevoegd gezag) de melding doen via hun eigen DigiD. 

Heeft u al een laptop gekocht voor uw schoolgaande kind? Dan kunt u geen gebruikmaken van deze regeling. Ook niet met terugwerkende kracht.

Hoe vaak kan ik de regeling aanvragen?

  • Met deze regeling kunt u voor maximaal 2 schoolgaande kinderen een laptop aanvragen. U krijgt dan een code waarmee u bij The Rent Company externe-link-icooneen laptop kunt uitzoeken. U koopt de laptop dus niet in de winkel. 
  • U kunt per kind 1 keer in de 4 jaar een aanvraag doen.

Heeft u meer dan 2 schoolgaande kinderen en stelt de school een laptop verplicht? Dan kunt u voor meerdere kinderen een laptop aanvragen. Wij hebben een schriftelijke verklaring van de school nodig.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

U krijgt binnen 8 weken een beslissing van de gemeente op uw aanvraag.

Als er meer informatie nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. Het gesprek gaat over uw situatie en waar u tegenaan loopt.

Neem bij vragen contact op met de gemeente via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.

Hoe bestel ik een laptop of Chromebook?

Uw aanvraag is goedgekeurd. Neem dan contact op met de leraar van uw kind. Deze kan u vertellen wat voor laptop uw kind nodig heeft. 

U krijgt een brief met daarin een code. Met die code zoekt u bij The Rent Companyexterne-link-icoon een laptop of Chromebook uit. 

The Rent Company heeft goede laptops voor schoolgaande kinderen. U hoeft dus niet zelf te onderzoeken welke laptop geschikt is voor uw kind. Het bedrijf werkt samen met scholen in heel Nederland. Ook in Haarlemmermeer. Het bedrijf levert en repareert laptops en Chromebooks.