Subsidie aanvragen

Wilt u als vereniging of stichting een activiteit organiseren? Een activiteit die bijvoorbeeld te maken heeft met sport, cultuur of maatschappelijk welzijn? En heeft u daar niet genoeg geld voor? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie. U kunt eenmalige of jaarlijkse subsidie aanvragen.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Activiteit van vereniging of stichting 

U kunt eenmalige of jaarlijkse subsidie aanvragen voor een activiteit van uw vereniging of stichting. U moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • U bent een vereniging of stichting voor bijvoorbeeld sport, cultuur of maatschappelijk welzijn.
 • U organiseert een activiteit voor de vereniging of stichting. 
 • De activiteit is voor inwoners van Haarlemmermeer. 
 • U heeft niet genoeg geld om de activiteit(en) uit te voeren. 

Activiteit in de wijk of buurt 

Wilt u een activiteit voor uw wijk of buurt organiseren? Kijk dan bij Wijkbudget voor uw wijk of buurt

Monumenten

Voor monumenten zijn er meerdere subsidies. Kijk voor meer informatie en hoe u dit aanvraagt op de pagina Monumenten

Waarvoor géén subsidie bij gemeente 

U kunt bij de gemeente geen subsidie aanvragen voor maatregelen om energie te besparen. Kijk voor maatregelen om uw huis of bedrijf te verduurzamen bij Energieloket Haarlemmermeer.  

U kunt bij de gemeente géén subsidie aanvragen voor sponsoring en donaties. 

Hoelang van tevoren moet ik mijn aanvraag doen?

Dat hangt af van welke subsidie u aanvraagt:

Termijn voor uw aanvraag 

Soort subsidie

Moment waarop uw aanvraag opgestuurd moet zijn

Eenmalige subsidie 8 weken voor start van de activiteit.
Jaarlijkse subsidie Uiterlijk 1 augustus vóór het jaar waarin u de subsidie wilt krijgen.
Prestatiesubsidie Uiterlijk 15 augustus vóór het jaar waarin u subsidie wilt krijgen.
Subsidie voor restauratie gemeentelijk erfgoed 16 weken vóór de start van de werkzaamheden.
Subsidie voor cultuuronderwijs op scholen Uiterlijk 15 juni via de website Kunst en Cultuur.

Vraag op tijd subsidie aan, anders kan de gemeente de subsidie korten met maximaal 10%. Dat kan ook gebeuren als uw aanvraag niet compleet is.

Wat moet ik meesturen bij een aanvraag voor subsidie?

Stuur altijd mee

Activiteitenplan. Dit is een uitgewerkt plan waarin alle activiteiten staan waarvoor u de subsidie nodig heeft.
Begroting van het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt, met een uitleg.
Uitleg over eventuele bestemmingsreserves of voorzieningen.

Alleen bij de 1e keer


Heeft u nog nooit subsidie aangevraagd? Stuur bij uw 1e aanvraag dan óók het volgende mee:

 • Jaarrekening van het afgelopen jaar.
 • Statuten met de beschrijving van de organisatievorm.
 • Verklaring van de accountant, als u een accountant heeft.

Alleen bij aanvragen boven € 5.000

Als u als stichting of vereniging een subsidie aanvraagt van meer dan € 5.000, stuurt u óók mee:

 • Jaarrekening van het afgelopen jaar.
 • Samenstellingsverklaring van de accountant (vanaf € 50.000).
 • Controleverklaring van de accountant (vanaf € 250.000).

Is uw bestand te groot om tijdens uw aanvraag te uploaden? Of bent u vergeten een bestand toe te voegen? Upload uw bestand dan nu nog.

Waar moet ik verder op letten als ik online subsidie aanvraag?

Tips bij het online formulier

 • Heeft u problemen met inloggen? Mogelijk komt dit doordat u geen cookies accepteert. Bekijk de uitleg Cookies beheren van Veilig Internetten over hoe u cookies accepteert. Een andere oplossing kan zijn dat u een incognitovenster gebruikt in uw internetbrowser.
 • Het formulier sluit automatisch af als het 15 minuten openstaat zonder dat u iets in het formulier doet. Dat is een beveiliging. Houdt u daar rekening mee bij het invullen.
 • Kies de juiste subsidie: bij ‘Categorie’ kiest u ‘Verdeelregel subsidie’.

Wat gebeurt er na mijn subsidieaanvraag?

Van aanvraag tot besluit

Nadat u een aanvraag heeft gedaan, gebeurt het volgende:

 1. U krijgt een bevestiging per e-mail dat uw aanvraag is ontvangen.
 2. De gemeente beoordeelt uw aanvraag.
 3. Het college van burgemeester en wethouders beslist of u subsidie ontvangt.
 4. U krijgt het besluit.

Bij een eenmalige aanvraag krijgt u het besluit binnen 8 weken en de subsidie zo snel mogelijk.

Heeft u een jaarlijkse subsidie aangevraagd? Dan krijgt u het besluit op zijn laatst 15 december vóór het jaar waarin u subsidie wilt. De subsidie zelf krijgt u in januari.

Gaat de activiteit waarvoor u subsidie heeft gekregen niet door? Dan betaalt u de subsidie terug.

Informatie per e-mail

Informatie over uw subsidieaanvraagkrijgt u via het e-mailadres dat u tijdens uw subsidieaanvraag doorgeeft. Zorg er daarom voor dat uw bestuursleden toegang hebben tot dat e-mailadres. Krijgt u de informatie liever per post? Geef dit dan door viainfo@haarlemmermeer.nl.

Ik heb een voornemen ontvangen. Wat kan ik doen?

U kunt een zienswijze indienen. Dat moet binnen 2 weken na de verzenddatum van het voornemen. Dat kan op 2 manieren:

Hoe kan ik ontvangen subsidie verantwoorden?

Dat regelt u via Subsidie verantwoorden.

Waar vind ik meer informatie?

Waar kan ik terecht met vragen?

Als u vragen heeft, kunt u bellen of mailen met Team subsidies. Het telefoonnummer is 0900 1852 en het e-mailadres is info@haarlemmermeer.nl. Noem altijd uw zaaknummer en de naam van de subsidie, zodat we u snel kunnen helpen.