Subsidie aanvragen

Wilt u als vereniging of stichting een activiteit organiseren? Een activiteit die bijvoorbeeld te maken heeft met sport, cultuur of maatschappelijk welzijn? En heeft u daar niet genoeg geld voor? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie. U kunt eenmalige of jaarlijkse subsidie aanvragen.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Activiteit van vereniging of stichting

U kunt eenmalige of jaarlijkse subsidie aanvragen voor een activiteit van uw vereniging of stichting. U moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een vereniging of stichting voor bijvoorbeeld sport, cultuur of maatschappelijk welzijn.
 • U organiseert een activiteit voor de vereniging of stichting.
 • De activiteit is voor inwoners van Haarlemmermeer.
 • U heeft niet genoeg geld om de activiteit(en) uit te voeren.

Activiteit in de wijk of buurt

Wilt u een activiteit voor uw wijk of buurt organiseren? Kijk dan bij Wijkbudget voor uw wijk of buurt.

Monumenten

Voor monumenten zijn er meerdere subsidies. Kijk voor meer informatie en hoe u dit aanvraagt op de pagina Monumenten.

Géén subsidie bij de gemeente

U kunt bij de gemeente geen subsidie aanvragen voor maatregelen om energie te besparen. Kijk voor maatregelen om uw huis of bedrijf te verduurzamen bij Energieloket Haarlemmermeerexterne-link-icoon.  

U kunt bij de gemeente géén subsidie aanvragen voor sponsoring en donaties. 

Hoelang van tevoren moet ik mijn aanvraag doen?

Projectsubsidie

Eerder: jaarlijkse, eenmalige of genormeerde subsidie.

Een subsidie voor de kosten van de uitvoering van 1 activiteit of een beperkt aantal activiteiten.

Aanvraag indienen:

 • Kan het hele jaar worden ingediend. Tenzij het college anders bepaalt in de subsidieregeling.
 • Voor het jaar waarin u de subsidie wilt ontvangen.
 • De beslistermijn is 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Boekjaarsubsidie

Eerder: prestatiesubsidie.

Een subsidie voor 1 of meerdere boekjaren en wordt gegeven aan organisaties. De subsidie is bedoeld voor de exploitatiekosten van activiteiten die bij elkaar horen en doorlopend zijn.

Aanvraag indienen:

 • Van 1 juni tot en met 15 september in het jaar vóór het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt. Tenzij het college anders bepaalt in de subsidieregeling.
 • De beslistermijn is 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Subsidie voor restauratie gemeentelijk erfgoed 

Ook: Monumentenprojectsubsidie.

Aanvraag indienen:

 • 13 weken vóór de start van de werkzaamheden.
 • De beslistermijn is 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Subsidie voor cultuuronderwijs op scholen

Wat moet ik meesturen bij een aanvraag voor subsidie?

Stuur altijd mee

 • Activiteitenplan: in dit plan omschrijft u alle activiteiten en doelstellingen waarvoor u de subsidie nodig heeft.
 • Begroting: u geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt. Ook geeft u een uitleg over deze begroting.

Alleen bij boekjaarsubsidie

Als u een aanvraag doet voor boekjaarsubsidie stuurt u extra informatie mee, zoals:

 • Jaarrekening van het afgelopen jaar.
 • Gegevens over de grootte van de reserve, als u die heeft.
 • Controleverklaring van de accountant (vanaf € 250.000).

Alleen bij de 1e keer

Heeft u nog nooit subsidie aangevraagd? Stuur bij uw 1e aanvraag dan óók het volgende mee:

 • Jaarrekening van het afgelopen jaar.
 • Statuten met de beschrijving van de organisatievorm.
 • Verklaring van de accountant, als u een accountant heeft.

Als de aanvrager ook bij andere bestuursorganen subsidie heeft aangevraagd voor dezelfde begrote uitgaven, moet dit worden gemeld. U of de aanvrager stuurt dan informatie mee over de status van de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

Is uw bestand te groot om tijdens uw aanvraag te uploaden? Of bent u vergeten een bestand toe te voegen? Upload uw bestand dan nu nog.

Waar moet ik verder op letten als ik online subsidie aanvraag?

Tips bij het online formulier

 • Heeft u problemen met inloggen? Mogelijk komt dit doordat u geen cookies accepteert. Bekijk de uitleg Cookies beherenexterne-link-icoon van Veilig Internetten over hoe u cookies accepteert. Een andere oplossing kan zijn dat u een incognitovensterexterne-link-icoon gebruikt in uw internetbrowser.
 • Het formulier sluit automatisch af als het 15 minuten openstaat zonder dat u iets in het formulier doet. Dat is een beveiliging. Houdt u daar rekening mee bij het invullen.
 • Kies de juiste subsidie: bij ‘Categorie’ kiest u ‘Verdeelregel subsidie’.

Wat gebeurt er na mijn subsidieaanvraag?

Van aanvraag tot besluit

Nadat u een aanvraag heeft gedaan, gebeurt het volgende:

 1. U krijgt een bevestiging per e-mail dat uw aanvraag is ontvangen.
 2. De gemeente beoordeelt uw aanvraag.
 3. Het college van burgemeester en wethouders beslist of u subsidie ontvangt.
 4. U krijgt het besluit.

Termijnen

Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen 13 weken nadat de aanvraag is ingediend. Voor boekjaarsubsidies kan deze termijn met maximaal 6 weken worden verlengd.

In sommige situaties kunnen andere beslistermijnen van toepassing zijn. De gemeente laat weten wanneer er voor u een andere termijn geldt.

Gaat de activiteit waarvoor u subsidie heeft gekregen niet door? Dan betaalt u de subsidie terug.

Informatie per e-mail

Informatie over uw subsidieaanvraag krijgt u via het e-mailadres dat u tijdens uw subsidieaanvraag doorgeeft. Zorg er daarom voor dat uw bestuursleden toegang hebben tot dat e-mailadres. Krijgt u de informatie liever per post? Geef dit dan door viainfo@haarlemmermeer.nl.

Ik heb een voornemen ontvangen. Wat kan ik doen?

U kunt een zienswijze indienen. Dat moet binnen 2 weken na de verzenddatum van het voornemen. Dat kan op 2 manieren:

Hoe kan ik ontvangen subsidie verantwoorden?

Dat regelt u via Subsidie verantwoorden.

Waar vind ik meer informatie?

Waar kan ik terecht met vragen?

Als u vragen heeft, kunt u bellen of mailen met Team subsidies. Het telefoonnummer is 0900 1852 en het e-mailadres is info@haarlemmermeer.nl. Noem altijd uw zaaknummer en de naam van de subsidie, zodat we u snel kunnen helpen.