Monumenten

Woont u in een monument of beschermd stadsgezicht? Dan gelden er bepaalde regels voor onderhoud, restauraties en aanpassingen. Lees bijvoorbeeld wanneer u een vergunning nodig heeft en hoe u een subsidie kunt aanvragen.

Wat moet ik doen als ik in een monument woon?

Als eigenaar van een monument moet u het monument goed onderhouden en beheren. Dat is wettelijk vastgelegd. U zorgt er dus voor dat de bijzondere kenmerken van het monument bewaard blijven. Zoals de bouwstijl, het materiaal en de kleur.

Twijfelt u welke kenmerken voor uw monument belangrijk zijn? Neem dan contact op met de beleidsadviseur Erfgoed en Cultuur via info@haarlemmermeer.nl.

Hoe onderhoud ik een monument?

Standaard onderhoud

Een monument onderhouden betekent dat u ervoor zorgt dat het monument in de originele staat blijft. U let er bijvoorbeeld op of de verf netjes blijft. En als dat niet zo is, dan laat u het herstellen. Dit soort werk is standaard onderhoud. 

Restauratie

Het kan gebeuren dat er groter onderhoud nodig is. Het dak moet bijvoorbeeld worden vervangen of de fundering moet worden gerepareerd. Dat noemen we restauratie. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen bij het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Tijdens die aanvraag kunt u ook meteen een subsidie aanvragen. Als u daarbij hulp vraagt van een specialist, weet u zeker dat u tijdens uw aanvraag niks vergeet. De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorgexterne-link-icoon kan u bijvoorbeeld helpen.

U kunt bij Monumentenwacht Noord-Holland ook een abonnement nemen om de bouwtechnische staat van uw monument regelmatig te laten controleren.

Zoekt u een aannemer die gespecialiseerd is in monumenten? Bekijk dan de ledenlijst Erkend Restauratie Bouwbedrijfexterne-link-icoon van de Vakgroep Restauratie.

Zijn er subsidies voor onderhoud?

Maximaal 50% vergoed

Voor standaard onderhoud en de restauratie van uw monument kunt u subsidies aanvragen. U krijgt dan een vergoeding voor de herstelwerkzaamheden. Deze vergoeding is hoogstens de helft van de herstelkosten. 

Subsidie aanvragen

U kunt 4 soorten subsidies aanvragen voor uw monument:

 • Onderhoudssubsidie. Deze subsidie is alleen voor gewoon onderhoud waar u geen vergunning voor nodig heeft, zoals bijvoorbeeld schilderwerk. U kunt hiervoor jaarlijks minimaal € 500 subsidie ontvangen en maximaal € 7.500. 
 • Restauratiesubsidie. Deze subsidie is voor grotere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het vervangen van de fundering. Voor deze werkzaamheden heeft u een vergunning nodig die u van tevoren aan moet vragen. U kunt hiervoor jaarlijks minimaal € 1.250 subsidie ontvangen en maximaal € 12.500.
 • Subsidie voor voorbereidende werkzaamheden. Voor het doen van een bouwhistorisch onderzoek kunt u ook een subsidie aanvragen. U kunt hiervoor jaarlijks minimaal € 250 subsidie ontvangen en maximaal € 10.000.
 • Monumentenproject. Soms gaat u een grotere en langdurige restauratie uitvoeren. Dan kun u een monumentenproject-subsidie aanvragen. Die subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 70.000 per jaar, voor maximaal 2 jaar. 

In de subsidieverordening restauratie gemeentelijk erfgoed 2024externe-link-icoon vindt u alle regels over de subsidie.

Lening via Restauratiefonds 

U kunt ook een lening aanvragen voor herstelwerkzaamheden. Kijk daarvoor bij het Nationaal Restauratiefondsexterne-link-icoon.

Wat moet ik meesturen bij een aanvraag voor subsidie?

 • Begroting. 
 • Beschrijving van de werkzaamheden.
 • Offerte van de aannemer of onderaannemer. Hierin staan de kosten van de werkzaamheden.
 • Overzichtsfoto’s en detailfoto’s.
 • Als u geen eigenaar bent stuur dan een instemmingsverklaring van de eigenaar mee.
 • Als u aanvraagt namens een vereniging of stichting stuur dan de statuten mee.
 • Restauratieplan.
 • Inspectierapport.
 • Bouwhistorische verkenning.

Mag ik iets veranderen aan het monument?

Verduurzaming in overleg

In overleg met de gemeente kunt u aanpassingen doen waarmee u het monument verduurzaamt. Denk daarbij aan isolatieglas of dakisolatie. Overweegt u zulke veranderingen? Neem dan contact met ons op via info@haarlemmermeer.nl. Wij kijken graag met u mee of koppelen u aan de juiste specialisten. 

Meestal een vergunning nodig

Op het moment dat u iets laat veranderen aan het monument, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Bekijk via de vergunningcheck van het Omgevingsloketexterne-link-icoon of dat in uw geval ook zo is.

Hoe geef ik mijn pand op als monument?

U kunt de gemeente vragen om uw pand op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Dat werkt zo:

 1. U stuurt een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Daarin zet u duidelijk om welk pand het gaat en waarom het volgens u een monument moet worden. 
 2. Een onafhankelijk bureau doet onderzoek naar het pand. En maakt een omschrijving waarin staat wat het gebouw bijzonder maakt. 
 3. De commissie omgevingskwaliteit beoordeelt deze omschrijving. Zij laten u weten wat hun oordeel is.  
 4. Na goedkeuring van de commissie omgevingskwaliteit beslist het college van B en Wexterne-link-icoon of uw pand op de monumentenlijst komt. 

Besluit het college van B en W dat uw pand geen monument wordt? Dan kunt u bezwaar maken. Het gebouw valt in deze bezwaarperiode wel al onder de voorbescherming. Het wordt dus als monument behandeld. Dat betekent ook dat u een vergunning nodig heeft als u iets aan het pand wilt veranderen.

Monumenten op de kaart

Bekijk de kaart met monumenten in Haarlemmermeerexterne-link-icoon.