Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het besluit is genomen bezwaar maken.

Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-aanslag of OZB? Ga dan naar de gemeentelijke belastingenwebsite.
 

Digitaal bezwaar maken

Bezwaar maken: hoe werkt het?

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat in het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Om bezwaar te maken tegen een beslissing dient u een bezwaarschrift in. Dit doet u via een brief, waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. Dit kan digitaal via de knop ‘Bezwaar maken’ bovenaan deze pagina. U heeft daarvoor uw DigiD nodig.

Of u schrijft een brief met daarin:

 • Uw naam en adres.

 • De datum van uw bezwaarschrift.

 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt.

 • Waarom u daartegen bezwaar maakt.

 • Uw handtekening.

 • Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Bekijk hier een voorbeeld bezwaarschrift (pdf).

Uw brief geeft u af op het raadhuis of stuurt u op naar onderstaand adres (onder 'Iemand machtigen').

Iemand machtigen

Wilt u iemand machtigen om namens u een bezwaarschrift in te dienen? Vul dan een machtigingsformulier in. Bekijk hier een voorbeeld van een machtigingsformulier (pdf).

Vul het formulier in, onderteken het en stuur het naar:
 
Gemeente Haarlemmermeer
Team Juridische Zaken
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp 

Of scan het ondertekende formulier en mail het naar: info@haarlemmermeer.nl

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Op korte termijn ontvangt u een bevestiging per post. Daarna wordt u gebeld door een medewerker waarin u een keuze krijgt tussen een gesprek met de gemeente of een juridische aanpak. Tijdens dit gesprek geeft u uw keuze door aan de medewerker van de gemeente.

Tegenhouden van een besluit

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Dit wordt ook wel een kort geding genoemd. Hoe u dat doet, staat in brief met het besluit. Deze procedure kost geld. Het bedrag ligt tussen de  € 46 en € 338. Dit hangt af van het soort besluit. De rechter kan bepalen dat u het geld terug krijgt als u in het gelijk wordt gesteld.


In gesprek met de gemeente

Heeft u bezwaar gemaakt? Dan zijn er 2 manieren om verder te gaan: u gaat in gesprek met de gemeente, of u kiest voor de juridische aanpak.

 • Na het ontvangen van het bezwaar neemt de gemeente telefonisch contact met u op. U maakt tijdens het telefoongesprek een keuze tussen een gesprek of de juridische route.

 • Als u geen keuze doorgeeft, dan wordt automatisch de juridische route gevolgd.

 • Kiest u voor een gesprek? Dan wordt u uitgenodigd voor een overleg tussen u, een medewerker van de afdeling die het besluit heeft gemaakt en een gespreksleider. Als u wilt, kunt u iemand meenemen om u hiermee te helpen.

 • De gespreksleider is een onafhankelijke, juridische adviseur en weet niets van de achtergrond van het besluit. De gespreksleider leest alleen uw bezwaarschrift en het besluit.

 • U kiest de datum en tijd voor het gesprek. Het duurt ongeveer 60 minuten en vindt plaats in het raadhuis. Behalve als u dat liever niet heeft, dan wordt een andere plek gekozen.

Wat zijn de voordelen van een gesprek?

 • U heeft meer ruimte om uit te leggen waarom u bezwaar maakt.

 • U zoekt samen met de gemeente naar mogelijke of andere oplossingen.

 • Uw bezwaar wordt op korte termijn behandeld. De gemeente probeert binnen 14 dagen met u in gesprek te gaan.

Wat gebeurt er na het gesprek?

 • Is de situatie voor u opgelost? Dan vraagt de gespreksleider u om het bezwaar in te trekken. U hoeft daar niet meteen op te antwoorden. U mag daar ook thuis nog over nadenken.

 • Is het niet opgelost? Dan kunt u nog steeds voor de juridische aanpak kiezen.


De juridische aanpak

Is uw bezwaar via een gesprek niet naar tevredenheid opgelost? Of kiest u direct voor de juridische aanpak? Dan wordt uw bezwaarschrift behandeld door een bezwaarschriftencommissie.
 
De commissie bestaat uit 3 leden. De voorzitter is onafhankelijk en werkt niet bij de gemeente Haarlemmermeer. De andere leden zijn juridisch adviseurs die wel bij de gemeente werken. Maar zij werken niet op de afdeling die het besluit heeft opgesteld.
 
Het duurt ongeveer 12 weken voordat u de gemeente een beslissing neemt over uw bezwaar.

Hoe gaat het verder?

 • Aan de hand van uw bezwaarschrift wordt een hoorzitting gepland. U wordt uiterlijk 2 weken van te voren uitgenodigd voor een hoorzitting.

 • Heeft u aanvullende stukken? Dan levert u deze uiterlijk 10 dagen voor de hoorzitting in op het adres dat in de uitnodiging staat.

 • U kunt uw dossier op het raadhuis inzien. Als u wilt, krijgt u een kopie van het dossier thuisgestuurd. Dit vraagt u aan bij uw contactpersoon. De naam van uw contactpersoon staat in de uitnodiging. 

 • Op de hoorzitting licht u het bezwaarschrift toe. U mag iemand meenemen om u hierbij te helpen. Kunt u niet komen? Dan kunt u iemand machtigen om namens u uitleg te geven. 

 • De commissie stelt vragen aan u en de medewerker van de afdeling die het besluit heeft opgesteld. 

 • De hoorzitting duurt maximaal 30 minuten.

Wat gebeurt er na de hoorzitting?

 • De bezwaarschriftencommissie schrijft een advies aan burgemeester en wethouders over hoe zij kunnen beslissen op uw bezwaarschrift. 

 • Daarna beslissen burgemeester en wethouders of u gelijk krijgt (bezwaar gegrond) of niet (bezwaar ongegrond). 

 • U ontvangt de beslissing op uw bezwaar en een kopie van het advies thuis per post. Dat is ongeveer 6 weken na de hoorzitting.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar? Dan kunt een beroepschrift indienen bij de rechtbank. In de beslissing staat hoe u dat doet.