Commissie omgevingskwaliteit

De gemeente wil de kwaliteit van bestaande en nieuwe bouwwerken zo goed mogelijk bewaken. Daarom is er een commissie die toeziet op het behouden van deze kwaliteit. De commissie welstand en de commissie erfgoed zijn opgegaan in de commissie omgevingskwaliteit.
Om een omgevingsvergunning te krijgen, moet het bouwwerk voldoen aan redelijke eisen voor de omgevingskwaliteit. Deze eisen gaan over welstand en bij een ouder gebouw ook over erfgoed. Dat geldt niet voor plannen die in een welstandsvrij gebied liggen: dan wordt er niet getoetst.

Welke regels gelden in mijn omgeving?

Voordat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet, moet u het volgende checken. Voldoen uw plannen aan redelijke eisen voor de omgevingskwaliteit? Deze eisen heten ook wel welstandseisen. Op de kaart omgevingskwaliteit ziet u welke regels gelden in verschillende gebieden. 

 • Open de kaart. Zoek uw gebied op de kaart door op de kaart te klikken. U kunt ook uw postcode invoeren.
 • U ziet nu links de omgevingsregels voor dat gebied. De omgevingsregels voor een gebied bestaan uit:
 • - Bestemmingsplan.
  - Welstandsnota.
  - Beeldkwaliteitsplan.
 • Open de regels uit de nota en plannen met [+].
 • Open de informatie die u zoekt met >.

U kunt ook de Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020 (pdf) downloaden. Daarin vindt u alle regels bij elkaar.

Kleine bouwwerken

Kleine bouwwerken zijn bijvoorbeeld een dakkapel, steiger of schutting. Hiervoor zijn standaardeisen opgesteld. Een dakkapel mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 175 centimeter. Wanneer het bouwwerk aan de standaardeisen voldoet, dan hoeft de commissie niet naar uw aanvraag te kijken. Uw contactpersoon voor uw dossier kan dit dan zelf beoordelen.

Monumenten

Verbouwplannen of restauraties aan monumenten vergelijken we met ons erfgoedbeleid. Ook vergelijken we plannen met de redenen waarom een gebouw een monument is. Van elk rijks- en gemeentelijk monument is een beschrijving opgesteld waarin staat wat beschermd is. U kunt de volgende stukken opvragen via commissieomgevingskwaliteit@haarlemmermeer.nl:

 • Erfgoedbeleid.
 • Monumentenlijst.
 • Monumentale interieurs.
 • Handleiding monumenteigenaren.

Archeologie

Heeft u vragen over archeologie of archeologiebeleid? Kijk eens bij Archeologische vooronderzoek of stel uw vraag via e-mail aan info@haarlemmermeer.nl.

Hoe werkt de commissie omgevingskwaliteit?

De commissie omgevingskwaliteit is onafhankelijk. De leden van de commissie zijn niet in dienst van de gemeente, maar bij Stichting MOOI Noord-Holland. De commissieleden zijn expert in bouwen, architectuur, architectuurgeschiedenis en cultuurhistorie. Zij kennen de gemeente en haar geschiedenis goed.

De commissie bestaat uit 5 leden. De commissie wordt ondersteund door een secretaris van Stichting MOOI Noord-Holland. Vanuit de gemeente zorgen 3 ambtenaren dat plannen bij de commissie komen. Bij de vergaderingen schuift meestal ook een stedenbouwkundige aan vanuit de gemeente.

Hoe gaat de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning in zijn werk?

Uw (concept)aanvraag wordt door een medewerker van de gemeente voorgelegd aan de commissie. De commissie geeft daarop een advies over de (concept)aanvraag aan de gemeente. Het advies komt hierna bij de contactpersoon van uw dossier. Uw contactpersoon is uw aanspreekpunt. Het is in deze fase niet mogelijk om zelf contact te hebben met de commissie

Waar let de commissie op?

In de welstandsnota’s en beeldkwaliteitsplannen staat welke eisen gelden. Ook staat erop welke punten de commissie speciaal moet letten bij de beoordeling van een bouwplan.

Er wordt altijd gekeken naar de directe omgeving van het gebouw en de plannen die daarvoor bestaan. Dit kan bijvoorbeeld de kleur van de bakstenen zijn of de keuze van het materiaal. Of de vorm van de dakkapel of de grootte van de ramen. Soms worden de eisen aangepast in de nota. Dit gebeurt op grond van de ervaringen die de gemeente in de loop der jaren opdoet.

Inspraak tijdens de behandeling

Staat uw plan op de agenda om te worden behandeld door de commissie? Dan kunt u daarbij aanwezig zijn: dit geeft u aan op het aanvraagformulier. U bent niet verplicht hierbij aanwezig te zijn. Dat is meestal ook niet nodig. Zolang uw plan maar duidelijk is getekend en u de belangrijkste gegevens heeft opgestuurd. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens over maten, materialen en kleuren.

De vergaderingen zijn openbaar. Buiten de aanvrager kunnen dus ook andere bezoekers aanschuiven bij een overleg. Andere bezoekers hebben in principe geen inspraak.

Wanneer zijn de vergaderingen van de commissie?

De commissie vergadert in de even weken over grotere plannen. Zoals over de bouw van bedrijfspanden of woningen. In de oneven weken behandelt de commissie kleine plannen. Zoals de bouw van een dakkapel of een uitbouw van een woning. Deze worden door 1 commissielid behandeld.

Hieronder vindt u de agenda van de plannen die we behandelen. De vergaderingen zijn meestal online via Teams te volgen. Soms kunt u de vergadering in het gemeentekantoor bezoeken. Meldt u zich dan eerst aan via commissieomgevingskwaliteit@haarlemmermeer.nl.


Agenda week 48

Dit is de agenda voor de vergadering van de commissie Omgevingskwaliteit Haarlemmermeer op 29 november. De vergadering wordt gehouden via Teams en begint om 13.00 uur. De volgende plannen worden behandeld:

Agenda commissie Omgevingskwaliteit, 29 november 2023

Adres

Omschrijving

Code gemeente

Haarlemmerliede, Liedeweg tegen over nummer 31 (in het plantsoen) Het plaatsen van een kunstobject 7862711
Haarlemmerliede, Penningsveer 6     Het bouwen van een schuur met overkapping 8021993
Hoofddorp, Bennebroekerweg 532 Het plaatsen van twee reclame- uitingen tegen de gevel van het pand 8124189
Hoofddorp, Kruisweg 1067 Het plaatsen van 4 dakramen en isolatie aan de binnenkant van het pand 8067139
Hoofddorp, Markenburg 121 Het plaatsen van twee reclame-uitingen tegen de gevel van het pand 8138417
Nieuw-Vennep, Hoofdweg 1392-1398 Het bouwen van zes woningen 6720871
Spaarndam, Noordzeekanaalgebied 4 Voor het realiseren van een brug, aanleggen van wandelpaden en dammen/duikers 7378975
Spaarndam, Zijkanaal C9     Het oprichten van een dak met zonnepanelen 8096283
Vijfhuizen, Spaarnwouderderweg 20 Het oprichten van acht cameramasten 8044049

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het advies?

Heeft u een negatief advies gekregen van de commissie op uw plan? Dan geeft de commissie meestal ook aan wat u moet doen om wel een positief advies te kunnen krijgen. Wanneer u uw plan aanpast dan wordt het plan opnieuw door de commissie bekeken. U krijgt dan een nieuw advies.

Soms is dit niet mogelijk. Dan ziet de commissie geen oplossing om uw plan te laten voldoen aan redelijke eisen voor de omgevingskwaliteit. Het advies van de commissie kunt u niet naast u neerleggen.

Besluit college B en W

Normaal gesproken neemt het college van B en W het advies over. Zijn er belangrijke argumenten tegen het advies? Dan kan het college anders besluiten. Maar daar moet het college wel redenen voor geven. Dit is een afweging die de gemeente dus maakt en niet de commissie.

Bezwaar maken

U kunt geen bezwaar maken tegen het advies van de commissie omgevingskwaliteit. Dat kan wel tegen het besluit dat de gemeente neemt op uw aanvraag. Het is dan verstandig om bij uw bezwaar het oordeel van een onafhankelijke deskundige te voegen. Bijvoorbeeld van een architect.