Archeologie

In de grond kunnen waardevolle resten zitten. Die resten zeggen iets over de geschiedenis van Haarlemmermeer. Het is belangrijk om deze archeologische resten te beschermen. Op deze pagina leest u of u een archeologisch vooronderzoek moet doen voordat u ruimtelijke plannen uitvoert. Of wat u moet doen als u toevallig iets waardevols vindt.

Begin met vooronderzoek

Het is belangrijk dat u archeologisch vooronderzoek laat doen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Na archeologisch vooronderzoek weet u namelijk pas of u ruimtelijke plannen mag uitvoeren. Bijvoorbeeld iets bouwen of het aanleggen van een drainagesloot. 

Archeologisch vooronderzoek begint altijd met het bestuderen van wat al bekend is over het gebied. Dit heet bureauonderzoek. U huurt voor het onderzoek een speciaal bureau in. U vindt een bureau op de website van Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Het bureauonderzoek duurt ongeveer een maand. Het kost meestal maximaal € 2000. U betaalt deze kosten zelf.

Soms is vooronderzoek verplicht

Op de archeologiekaartexterne-link-icoon ziet u op kaartlaag 'beleidskaart' verschillende waardes staan. Deze waardes geven aan of u op die plaats archeologisch vooronderzoek moet laten doen. En bij welke werkzaamheden dat nodig is:

WaardeSituatie
Archeologie 1Onderzoek is altijd verplicht.
Archeologie 2Onderzoek is altijd verplicht.
Archeologie 3Onderzoek is verplicht bij ingrepen in de bodem groter dan 50 vierkante meter en dieper dan 40 centimeter.
Archeologie 4Onderzoek is verplicht bij ingrepen in de bodem groter dan 500 vierkante meter en dieper dan 40 centimeter.
Archeologie 5Onderzoek is verplicht bij ingrepen in de bodem groter dan 2.500 vierkante meter en dieper dan 40 centimeter.
Archeologie 6Onderzoek is verplicht bij ingrepen in de bodem groter dan 10.000 vierkante meter en dieper dan 40 centimeter. 
Er is een uitzondering voor bestaande, normale landbouw. Onderzoek is dan verplicht bij ingrepen in de bodem groter dan 10.000 vierkante meter en dieper dan 1,5 meter. Lees meer hierover bij 'Welke uitzondering geldt voor boeren?externe-link-icoon
Gebied zonder archeologische verwachtingOnderzoek is nooit nodig.

De kaartlaag 'beleidskaart' staat al aan als u de kaart opent. Andere kaartlagen kunt u aan- of uitzetten. Dat doet u met een vinkje in de kaartlagenlijst (links in het venster).

Welke uitzondering geldt voor boeren?

Voor Archeologie 6 geldt bij normale, bestaande landbouw een uitzondering. Onderzoek is verplicht bij ingrepen in de bodem groter dan 10.000 vierkante meter en dieper dan 1,5 meter. Normale, bestaande landbouw zijn dingen als (diep)ploegen, maaien en schonen van sloot en slootkant. Of het vervangen van en onderhoud aan drainage. 

Voor nieuwe landbouw is onderzoek wel verplicht.  Bijvoorbeeld voor het graven van een drainagesloot op land, dat niet eerder voor landbouw is gebruikt. 

Onderzoek is ook verplicht voor werkzaamheden die niet normaal al gebeuren op bestaande landbouwgrond. Zoals het bouwen van een nieuwe schuur op grond waar eerder niet op is gebouwd. 

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na afloop van het bureauonderzoek neemt u contact op met de adviseur Erfgoed van de gemeente. Deze bepaalt op basis van het bureauonderzoek de volgende stappen. U kunt 3 soorten advies krijgen:

  1. U kunt bouwen, omdat er niks waardevols is gevonden.
  2. De bouw moet worden uitgesteld, omdat er meer onderzoek nodig is. Zoals proefboringen of een (gedeeltelijke) opgraving.
  3. De bouw komt stil te liggen, omdat resten op de vindplaats onderzocht moeten worden. Het is dan nog onduidelijk wat dit betekent voor het vervolg van uw project.

Wat moet ik doen als ik toevallig iets vind?

Het kan gebeuren dat u toevallig iets van archeologische waarde vindt. Bijvoorbeeld terwijl u bezig bent met werkzaamheden op land waar u geen vooronderzoek voor hoefde te doen. U doet dan 2 dingen: 

Als u toevallig iets vindt, is er soms verder onderzoek nodig. Of moet u de plannen voor uw werkzaamheden aanpassen. U bespreekt samen met de adviseur Erfgoed wat er nodig is. En wie daarvoor betaalt.

Als u toevallig een object vindt, geldt de schatvindersregeling. Dit betekent dat eerst bekeken wordt of de eigenaar kan worden gevonden. Is dit niet het geval, dan zijn de vinder en de eigenaar van de grond gezamenlijk eigenaar van het gevonden object.

Meer weten?

Bel 0900 1852 of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl als u vragen heeft of als u advies wilt. Geef daarbij aan dat u een vraag heeft over archeologie. En dat u contact zoekt met de adviseur Erfgoed.